Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: alcohol, alcoholism, alcoholemia, alcool, Alkohol

Téarmaíocht IATE

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Beverage
ga neart alcóil iarbhír TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS • '... nó de tháirge neamhchoigeartaithe a fhaightear ó dhriogadh fíona agus ag a bhfuil <b>neart alcóil iarbhír</b> nach lú ná 52 % de réir toirte agus nach mó ná 80 % de réir toirte.' <br>• ‘(g) a bhfuil <B>neart alcóil iarbhír</B> de réir toirte nach lú ná 14,5 % toirte agus is lú ná 22 % toirte inti agus neart alcóil iomlán de réir toirte nach lú ná 17,5 % toirte inti.’ TAGAIRT • Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA <br>• Rialachán Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, CELEX:32014R0251/GA
en actual alcoholic strength
SAINMHÍNIÚ the number of units of alcohol contained in 100 units of the product TAGAIRT Based on: Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine CELEX:31999R1493/EN
NÓTA it can be mesured:</br>- either by volume (see: "actual alcoholic strength by volume" IATE:1442952 )</br>- or by mass (see: "actual alcoholic strength by mass" IATE:1134376 ).
fr titre alcoométrique acquis
SAINMHÍNIÚ nombre d'unités d'alcool pur contenues dans 100 unités du produit considéré TAGAIRT Sur base du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, annexe II CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique acquis peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique acquis" = IATE:1442952 )<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique acquis" = IATE:1134376 ).
de vorhandener Alkoholgehalt
SAINMHÍNIÚ Einheiten reinen Alkohols, die in 100 Einheiten des Erzeugnisses enthalten sind TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein CELEX:31999R1493/DE
NÓTA messbar in Volumeneinheiten und Masseneinheiten
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart alcóil iarbhír de réir maise TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ciallaíonn '<b>neart alcóil iarbhír de réir maise</b>' líon na gcileagram d'fhíoralcól atá in 100 cileagram den táirge.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
en actual alcoholic strength by mass
SAINMHÍNIÚ number of kilograms of pure alcohol contained in 100 kilograms of product TAGAIRT Point 18 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
fr titre alcoométrique massique acquis
SAINMHÍNIÚ nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique acquis [IATE:1203304 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de kilogrammes (ici)<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique acquis" = IATE:1442952 ).
de vorhandener Alkoholgehalt (in % mas)
SAINMHÍNIÚ die Masseeinheiten reinen Alkohols, die in 100 Masseeinheiten des Erzeugnisses enthalten sind TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein CELEX:31999R1493/DE
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart alcóil iarbhír de réir toirte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ciallaíonn '<b>neart alcóil iarbhír de réir toirte</b>' an líon toirteanna d'fhíoralcól atá ann ag teocht 20 °C in 100 toirt den táirge ag an teocht sin.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
en actual alcoholic strength by volume
SAINMHÍNIÚ the number of volumes of pure alcohol contained at a temperature of 20°C in 100 volumes of the product at that temperature TAGAIRT Point 14 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
fr titre alcoométrique volumique acquis
SAINMHÍNIÚ le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique acquis [IATE:1203304 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (ici)<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique acquis" = IATE:1134376 ).
de vorhandener Alkoholgehalt (in % vol) | vorhandener Alkoholgehalt
SAINMHÍNIÚ die Anzahl der Volumeneinheiten r. A., die bei einer Temperatur von 20° C in 100 Volumeneinheiten des Erzeugnisses enthalten sind TAGAIRT VERORDNUNG (EWG) Nr. 1601/91 DES RATES vom 10. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger Cocktails CELEX:31991R1601/DE
Beverage
ga deoch alcólach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Agricultural activity · Beverage
ga méid alcóil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en alcoholic strength | alcohol content
SAINMHÍNIÚ the ratio of pure alcohol present in a mixture of water and ethanol, usually expressed by degree or percentage. TAGAIRT Council-EN
NÓTA Alcoholic strength may be measured by unit of volume or mass.
fr titre alcoométrique | degré alcoolique | teneur en alcool
SAINMHÍNIÚ Quantité relative d'alcool pur contenue dans un mélange hydro-alcoolique, exprimée normalement en degré ou en pourcentage.<br>Le titre alcoométrique peut être mesuré en unité de volume ou en unité de masse. TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA nen 24.4.2008
de Alkoholgehalt | Alkoholgrad
SAINMHÍNIÚ Zahl der ml Äthylalkohol in 100 ml eines alkoholhaltigen Getränkes (Wein, Sekt, Branntwein) bei einer bestimmten Temperatur TAGAIRT office international de la vigne et du vin
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis. Einzelheiten siehe Karten, deutsche Abteilung.
Agricultural activity · Beverages and sugar
ga neart an alcóil de réir maise TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en alcoholic strength by mass
SAINMHÍNIÚ the ratio of the mass of alcohol present in a mixture of water and ethanol to the total mass of the mixture TAGAIRT Directive 76/766/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to alcohol tables CELEX:31976L0766
NÓTA Alcoholic strength may be measured by unit of volume [IATE:758988] or, as here, by mass.
fr titre alcoométrique massique | % mas
SAINMHÍNIÚ Le titre alcoométrique massique d'un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre la masse d'alcool contenu dans ce mélange et la masse totale de ce mélange. TAGAIRT Directive 76/766/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques, CELEX:31976L0766/fr
NÓTA Le titre alcoométrique [IATE:758988 ] peut être mesuré en unité de volume (cf "titre alcoométrique volumique" IATE:1442382 ) ou de masse (ici).
Crop production · Beverage
ga neart alcóil de réir toirte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ an cóimheas idir toirt an alcóil íon atá i láthair sa táirge atá i gceist ag teocht 20 °C agus toirt iomlán an táirge sin ag an teocht chéanna TAGAIRT Rialachán Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91, CELEX:32014R0251/GA
en alcoholic strength by volume
SAINMHÍNIÚ The "alcoholic strength by volume" of a mixture of water and ethanol is the ratio of the volume of pure alcohol present in the mixture at 20 ºC to the total volume of the mixture at the same temperature TAGAIRT Council Directive 76/766/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to alcohol tables CELEX:31976L0766/EN
fr titre alcoométrique volumique | TAV
SAINMHÍNIÚ Le titre alcoométrique volumique d'un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 ºC, contenu dans ce mélange et le volume total de ce mélange à la même température TAGAIRT Directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques CELEX:31976L0766/FR
NÓTA Le titre alcoométrique [ IATE:758988 ] peut être mesuré en unité de volume (ici) ou en unité de masse (cf. "titre alcoométrique massique" IATE:822229 ).
de Alkoholgehalt (in % vol)
SAINMHÍNIÚ Verhältnis des Volumens an reinem Äthanol bei einer Temperatur von 20 º C zum Gesamtvolumen bei derselben Temperatur TAGAIRT Richtlinie 76/766/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Alkoholtafeln CELEX:31976L0766/DE
Medical science
ga alcólach críochnaithe TAGAIRT Comhairle-GA
en full-fledged alcoholic | confirmed alcoholic
SAINMHÍNIÚ ..according to the NIAAA, about one in ten of the 95 million Americans who drink is now either a -- or at least a problem drinker..0422..
fr alcoolique invétéré
SAINMHÍNIÚ invétéré. Qui est tel depuis longtemps (en parlant d'un défaut, d'un vice). Alcoolique, voleur invétéré.
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Crop production
ga neart alcóil nádúrtha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en natural alcoholic strength
SAINMHÍNIÚ Total alcoholic strength of a product before any enrichment TAGAIRT Based on Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, Annex II, CELEX:31999R1493/en
fr titre alcoométrique naturel
SAINMHÍNIÚ titre alcoométrique total [IATE:1203306 ] du produit considéré avant tout enrichissement TAGAIRT D'après règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, annexe II, CELEX:31999R1493/fr
NÓTA Le titre alcoométrique naturel peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique naturel" = IATE:1442955 )<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique naturel").
de natürlicher Alkoholgehalt
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis.
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart alcólach nádúrtha de réir toirte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en natural alcoholic strength by volume
SAINMHÍNIÚ total alcoholic strength by volume of a product before any enrichment TAGAIRT Point 17 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
fr titre alcoométrique volumique naturel
SAINMHÍNIÚ le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique naturel[IATE:783333 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (ici)<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique naturel").
de natürlicher Alkoholgehalt | natürlicher Alkoholgehalt (in % vol)
SAINMHÍNIÚ Gesamtalkoholgehalt des Erzeugnisses vor jeglicher Anreicherung TAGAIRT Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates vom 10. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierer weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger Cocktails CELEX:31991R1601/DE
Crop production · Beverage
ga neart alcóil féideartha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ciallaíonn '<b>neart alcóil féideartha</b> de réir toirte' an líon toirteanna d'fhíoralcól ag teocht 20 °C ar féidir a tháirgeadh trí choipeadh iomlán a dhéanamh ar na siúcraí atá in 100 toirt den táirge ag an teocht sin.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
SAINMHÍNIÚ líon na gcileagram d'fhíoralcól ar féidir a tháirgeadh trí choipeadh iomlán a dhéanamh ar na siúcraí atá in 100 cileagram den táirge TAGAIRT Rialachán Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007, CELEX: 32013R1308/GA
en potential alcoholic strength
SAINMHÍNIÚ number of units of alcohol capable of being produced by total fermentation of the sugars contained in 100 units of the product TAGAIRT Based on: Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in wine CELEX:31999R1493/EN
NÓTA it can be mesured:- either by volume (see: "potential alcoholic strength by volume" IATE:1442953 )- or by mass (see: "potential alcoholic strength by mass " IATE:1203453 ).
fr titre alcoométrique en puissance
SAINMHÍNIÚ le nombre d'unités d'alcool susceptibles d'être produits par fermentation totale de sucres contenus dans 100 unités du produit considéré TAGAIRT Sur base du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique en puissance peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique en puissance" = IATE:1442953 )<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique en puissance" = IATE:1203453 ).
de potentieller Alkoholgehalt
SAINMHÍNIÚ Einheiten reinen Alkohols, die durch vollständiges Vergären des in 100 Einheiten des Erzeugnisses enthaltenen Zuckers gebildet werden können TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein CELEX:31999R1493/DE
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart alcóil féideartha de réir maise TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ líon na gcileagram d'fhíoralcól is féidir a tháirgeadh trí choipeadh iomlán a dhéanamh ar na siúcraí atá in 100 cileagram den táirge TAGAIRT Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar:<br>Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
en potential alcoholic strength by mass
SAINMHÍNIÚ number of kilograms of pure alcohol capable of being produced by total fermentation of the sugars contained in 100 kilograms of the product TAGAIRT Point 19 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
fr titre alcoométrique massique en puissance
SAINMHÍNIÚ le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique en puissance [IATE:1203305 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de kilogrammes (ici)<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique en puissance" = IATE:1442953 ).
de potentieller Alkoholgehalt (in % mas)
SAINMHÍNIÚ die Masseeinheiten reinen Alkohols, die durch vollständiges Vergären des in 100 Masseeinheiten des Erzeugnisses enthaltenen Zuckers gebildet werden können TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein CELEX:31999R1493/DE
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart alcóil féideartha de réir toirte TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, CELEX:32014R0251/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ an líon toirteanna d’alcól íon ag teocht 20 °C is féidir a tháirgeadh trí choipeadh iomlán a dhéanamh ar na siúcraí atá in 100 toirt den táirge ag an teocht chéanna TAGAIRT Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar:<br>Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, CELEX:32014R0251/GA
en potential alcoholic strength by volume
SAINMHÍNIÚ number of volumes of pure alcohol at a temperature of 20°C capable of being produced by total fermentation of the sugars contained in 100 volumes of the product at that temperature TAGAIRT Point 15 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
fr titre alcoométrique volumique en puissance
SAINMHÍNIÚ le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20° c susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique en puissance [IATE:1203305 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (ici)<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique en puissance" = IATE:1203453 ).
de potentieller Alkoholgehalt | potentieller Alkoholgehalt (in % vol)
SAINMHÍNIÚ die Anzahl der Volumeneinheiten r. A. bei einer Temperatur von 20° C, die durch vollständiges Vergären des in 100 Volumeneinheiten des Erzeugnisses enthaltenen Zuckers gebildet werden können TAGAIRT Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates vom 10. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierer weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger Cocktails CELEX:31991R1601/DE
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga dara coipeadh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en second fermentation | second alcoholic fermentation
SAINMHÍNIÚ in the production of sparkling wines,the second fermentation which takes place either in bottles or in closed tanks TAGAIRT office international de la vigne et du vin
fr deuxième fermentation | deuxième fermentation alcoolique
SAINMHÍNIÚ deuxième fermentation de vins soit en bouteille, soit en cuve close, en vue de préparer des vins mousseux TAGAIRT Lexique de la vigne et du vin, Office international de la vigne et du vin, Paris, 1984.
de zweite alkoholische Gärung | Zweite Gärung
SAINMHÍNIÚ die zur Erzeugung von Sekt notwendige zweite Gaerung. Sie beruht auf der Aufspaltung des Zuckers, der dem bereits vergorenen, geschoenten und filtrierten Grundwein zugesetzt wird, und erfolgt in dickwandigen Flaschen oder in Grossraumbehaeltern TAGAIRT office international de la vigne et du vin
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Crop production · Beverage
ga neart alcóil iomlán TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS ‘Ciallaíonn ‘<B>neart alcóil iomlán</B> de réir toirte’, suim an nirt alcóil iarbhír agus an nirt alcóil fhéideartha.’ TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
en total alcoholic strength
SAINMHÍNIÚ the sum of the actual and potential alcoholic strengths; TAGAIRT Customs Tariff
NÓTA it can be mesured:<BR>- either by volume (see: "total alcoholic strength by volume" IATE:1442954 )<BR>- or by mass (see: "total alcoholic strength by mass " IATE:1134377 )
fr titre alcoométrique total
SAINMHÍNIÚ la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance TAGAIRT Tarif douanier
NÓTA Le titre alcoométrique total peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique total" = IATE:1442954 )<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique total" = IATE:1134377 ).
de Gesamtalkoholgehalt
SAINMHÍNIÚ die Summe des vorhandenen und potentiellen Alkoholgehalts TAGAIRT Zolltarif
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart alcóil iomlán de réir maise TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS ‘Ciallaíonn ‘<b>neart alcóil iomlán de réir maise</b>’, suim an nirt alcóil iarbhír agus an nirt alcóil fhéideartha.’ TAGAIRT Rialachán lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair), http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com626/626_ga.pdf
SAINMHÍNIÚ suim an nirt alcóil iarbhír agus an nirt alcóil fhéideartha TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghaitear Rialacháin (CEE)Uimhi 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:32013R1308/GA
en total alcoholic strength by mass
SAINMHÍNIÚ sum of the actual and potential alcoholic strength TAGAIRT Point 20 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
NÓTA <I>Actual alcoholic strength by mass</I> ( IATE:1134376 ) is the number of kilograms of pure alcohol contained in 100 kilograms of product.<BR><I>Potential alcoholic strength by mass</I> ( IATE:1203453 ) is the number of kilograms of pure alcohol capable of being produced by total fermentation of the sugars contained in 100 kilograms of the product.
fr titre alcoométrique massique total
SAINMHÍNIÚ somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique total [IATE:1203306 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de kilogrammes (ici)<br>- soit en nombre de volumes (on parle alors du "titre alcoométrique volumique total" = IATE:1442954 ).
de Gesamtalkoholgehalt (in % mas)
SAINMHÍNIÚ die Summe des vorhandenen und des potentiellen Alkoholgehalts TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein CELEX:31999R1493/DE
Crop production · Beverage · Food technology
ga neart iomlán an alcóil de réir toirte TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en total alcoholic strength by volume
SAINMHÍNIÚ sum of the actual and potential alcoholic strengths by volume TAGAIRT Points 14, 15 & 16 of Annex I <I>Definitions</I> to Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine, CELEX:32008R0479/EN
NÓTA <I>Actual alcoholic strength by volume</I> ( IATE:1442952 ) is the number of volumes of pure alcohol contained at a termperature of 20°C in 100 volumes of the product at that temperature.<BR><I>Potential alcoholic strength by volume</I> ( IATE:1442953 ) is the number of volumes of pure alcohol at a temperature of 20 °C capable of being produced by total fermentation of the sugars contained in 100 volumes of the product at that temperature.
fr titre alcoométrique volumique total
SAINMHÍNIÚ la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance TAGAIRT Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole CELEX:31999R1493/FR
NÓTA Le titre alcoométrique total [IATE:1203306 ] peut se mesurer:<br>- soit en nombre de volumes (ici)<br>- soit en nombre de kilogrammes (on parle alors de "titre alcoométrique massique total" = IATE:1134377 ).
de Gesamtalkoholgehalt | Gesamtalkoholgehalt (in % vol)
SAINMHÍNIÚ Summe des vorhandenen und des potentiellen Alkoholgehalts TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein CELEX:31999R1493/DE

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Tionscal an Bhia, na Dí agus an Tobac/Food, Drink and Tobacco Industry
Cócaireacht/Cookery
Buachaill Tábhairne/Cailín Tábhairne - Duine a bhfuil 2 bhliain seirbhíse* tugtha aige/aici agus atá ag gabháil ar fad nó go formhór do dheochanna alcólacha agus do dheochanna eile a sheirbheáil agus do dhualgais fhoghabhálacha. · Barman/Barmaid — A person who has completed two years service* and is wholly or mainly engaged in the service of alcoholic drinks and other beverages and ancillary duties.
Tionscal an Bhia, na Dí agus an Tobac/Food, Drink and Tobacco Industry
Dlí/Law
Ciallaíonn "an neart alcólach iarbhír de réir toirte" an líon toirteanna alcóil íon atá, ag teocht 20°C, i 100 toirt den táirge ag an teocht sin. · “Actual alcoholic strength by volume” means the number of volumes of pure alcohol contained at a temperature of 20°C in 100 volumes of the product at that temperature.
Lónadóireacht/Catering
Déanfaidh sealbhóir an Ordaithe seo, i rith gach tréimhse den díolúine sin, bia agus deochanna neamh-mheisciúla a thabhairt san áitreabh sin ar phraghsanna réasúnta d’aon duine a éileoidh iad. · The holder hereof shall during every period of said exemption supply on said premises food and non-alcoholic drink at reasonable prices to any person demanding the same.

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
alcólach (fir)
alcoholic
Lógó gaois.ie
gaois.ie