Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

65 results

 1. ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy
  an 15ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP 15 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Copenhagen Conference on climate change | The COP15 Climate Conference | COP 15 | COP15 | United Nations Climate Conference
  en
  Definition "2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 )" Reference "Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)"
  Comment Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
  15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | Conférence de Copenhague sur le changement climatique | CdP15
  fr
  Definition Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. Reference "Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]"
  Comment "Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord (""accord de Copenhague"" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012."
  COP15
  mul
 2. ENVIRONMENT
  Comhdháil Durban na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide Reference Comhairle-GA
  ga
  Comhdháil Durban Reference Comhairle-GA
  ga
  17th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | United Nations Conference on Climate Change in Durban, South Africa, COP 17/CMP 7 | Durban Climate Change Conference | Durban conference on Climate Change | COP 17/CMP 7
  en
  Comment "For COP see [IATE:886296 ] For CMP (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Protocol) see [IATE:931579 ]"
  dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP 17 | conférence de Durban sur le changement climatique
  fr
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.' Reference "Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA"
  COP21 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí COP21 a bhaint amach.' Reference "Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA"
  Definition cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Comment "Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]"
  21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | COP 21 | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention | Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention
  de
  Definition "Weltklimakonferenz vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde" Reference Council-DE nach Council-EN
  Comment "siehe auch COP IATE:886296 UNFCCC IATE:843910"
  21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | 21st session of the Conference of the Parties | COP 21 | twenty-first session of the Conference of the Parties | COP21 | COP-21 | COP 21/CMP 11 | COP21/CMP11
  en
  Definition meeting of the parties to the UNFCCC 1 chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement 2 aimed at keeping global warming below 2°C was adopted Reference "Council-EN, based on: - COP21 website (9.10.2019) - UNFCCC > Processes and meetings > Conferences > Past conferences > Paris climate change conference (9.10.2019)"
  Comment "1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [ IATE:843910 ] 2 Paris Agreement [ IATE:3567281 ]"
  21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21 | COP 21
  fr
  Definition 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique Reference "Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, ""COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique"" (11.10.2019)"
  Comment "Voir aussi: - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques - Accord de Paris"
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa <i>ad hoc</i> maidir le Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  ga
  Grúpa ad hoc maidir le COP Reference "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  ga
  Definition comhlacht oibre de chuid CESE ar a bhfuil comhaltaí ó Ghrúpa na bhFostóirí, ó Ghrúpa na nOibrithe agus ó Ghrúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta, chomh maith le hionadaí don óige, agus é mar aidhm leis an gcomhlacht seo rannpháirtíocht CESE i bpróiseas UNFCCC a thabhairt chun cinn ar shlí a fhágfaidh go mbeidh ról níos straitéisí, níos cuimsithí agus níos buaine aige ann Reference "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  Ad-hoc-Gruppe zur Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | "Ad-hoc-Gruppe ""COP"""
  de
  Definition Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das dessen Beteiligung an den jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen (COP) stärken und für die Einbindung aller relevanten Arbeitsorgane des EWSA sorgen soll Reference "EESC/CoR auf der Basis des EWSA-Website (30.6.2023)"
  Ad hoc group on the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Ad hoc group on the COP
  en
  Definition EESC body comprising members of the Employers' Group, the Workers' Group and the Civil Society Organisations' Group, as well as a youth representative, with the aim of making the EESC's involvement in the UNFCCC process more strategic, inclusive and permanent Reference "EESC/COR-EN, based on: EESC website > Ad hoc group on COP (12.6.2023)."
  groupe ad hoc sur la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | groupe ad hoc sur la COP
  fr
  Definition "groupe ad hoc du Comité économique et social européen (CESE) visant à développer un engagement plus stratégique, inclusif et permanent du CESE dans le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'à renforcer la participation du Comité aux réunions annuelles de la COP" Reference "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe ad hoc sur la COP» (11.7.2023)"
 5. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Grúpa ad hoc um an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa Reference EESC/COR-GA
  ga
  Definition grúpa ad hoc arna chruthú ag Biúró CESE le go mbeidh páirt ag an gCoiste sa phlé ar an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa i dtús an phróisis agus seasamh CESE i leith an phróisis sin a dhaingniú Reference EESC/COR-GA bunaithe ar EESC/COR-EN
  "Ad-hoc-Gruppe ""Konferenz zur Zukunft Europas"""
  de
  Definition Arbeitsgremium des EWSA Reference EESC/CoR TERM-DE
  Ad hoc group on the Conference on the Future of Europe
  en
  Definition ad hoc group created by the EESC Bureau to involve the Committee in discussions on the Conference future of Europe from the outset and to position the EESC in the overall process Reference "EESC/COR-EN based on EESC Bureau Decision 21 January 2020 (22.12.2020)"
  Comment The mandate of the ad hoc group shall be adapted according to the final framework of the Conference, which will include the role of the EESC, once this has been agreed by the European Parliament, the Commission and the Council.
  groupe ad hoc sur la conférence sur l’avenir de l’Europe | groupe ad hoc «Conférence sur l’avenir de l’Europe»
  fr
  Definition "groupe ad hoc du CESE composé de dix membres du Comité, créé en 2020 pour préparer la participation du CESE à la conférence sur l'avenir de l'Europe" Reference EESC/COR-FR, d'après la décision du bureau du CESE du 21.1.2020, «Création d’un groupe ad hoc sur la conférence sur l’avenir de l’Europe» (EESC-2019-05748-18-01-DECBUR)
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · ECONOMICS|economic policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Clár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa Reference "'Tuarascáil Speisialta Uimh. 35/2016 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le ‘Tacaíocht bhuiséadach a úsáid chun feabhas a chur ar an tiomsú náisiúnta ioncaim san Afraic fho-Shahárach’ - Conclúidí ón gComhairle (19 Bealtaine 2017),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9265-2017-INIT/ga/pdf [31.5.2017] ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Cuireann an Chomhairle in iúl go láidir go dtacaíonn an tAontas go láidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Aithníodh i gclár oibre gníomhaíochta Addis Ababa go bhfuil gá, chun iad a chur chun feidhme, le maoiniú intuartha inbhuanaithe, thar an gcúnamh oifigiúil um fhorbairt, áit a bhfuil ról suntasach ag an ioncam intíre.' Reference "'Tuarascáil Speisialta Uimh. 35/2016 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le ‘Tacaíocht bhuiséadach a úsáid chun feabhas a chur ar an tiomsú náisiúnta ioncaim san Afraic fho-Shahárach’ - Conclúidí ón gComhairle (19 Bealtaine 2017),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9265-2017-INIT/ga/pdf [23.8.2018]"
  Clár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa de chuid an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta Reference Comhairle-GA
  ga
  Aktionsagenda von Addis Abeba
  de
  Definition Aktionsplan zur Weiterentwicklung der internationalen Entwicklungsfinanzierungsarchitektur, der anstelle der Geber-Nehmer-Zweiteilung auf einer globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung beruht Reference "Council-DE vgl. BM (DE) für wirtsch. Zusammenarbeit und Entwicklung http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/historie/monterreykonsens/index.html (18.1.2017)"
  Comment enthält über 100 konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklungsfinanzierung
  Addis Ababa Action Agenda | Financing for Development agreement | AAAA | Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development
  en
  Definition agreement on financing for development which lays down concrete measures to provide a foundation for financing and implementing the 2030 Sustainable Development Agenda Reference "Council-EN, based on UN press release Countries reach historic agreement to generate financing for new sustainable development agenda, http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html [1.3.2016]"
  Comment "Addis Ababa, 15.7.2016. Full text of the Agenda: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 [18.2.2016]"
  Programme d'action d'Addis-Abeba | Programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement
  fr
  Definition programme adopté en juillet 2015 par les États participant à la Conférence sur le financement du développement tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, qui prévoit une série de mesures visant à réformer les pratiques mondiales du financement du développement durable et fournit un cadre de mise en œuvre au niveau mondial du Programme de développement durable à l'horizon 2030 Reference "Conseil-FR, d'après le site de l'ONU, Centre d'actualités de l'ONU, ""Addis-Abeba: les États parviennent à un accord historique sur le financement du développement"", 15.7.2015, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35183#.VurMqTJf05t [17.3.2016]"
  Comment "Voir également Programme de développement durable à l'horizon 2030 [ IATE:3566676 ]. Texte du programme d'action sur http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313 [17.3.2016]"
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · SOCIAL QUESTIONS|social affairs · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  clár oibre gníomhaíochta Bhéising Reference "Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse, 2014-2020, CELEX:32014R0233"
  ga
  clár oibre gníomhaíochta Bhéising, arna ghlacadh ag an gceathrú comhdháil dhomhanda ar stádas na mban Reference Comhairle-GA
  ga
  Aktionsplattform von Peking | Aktionsplattform von Peking der Vierten Weltfrauenkonferenz | Pekinger Aktionsplattform | Aktionsplattform von Beijing
  de
  Definition auf der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 verabschiedetes Aktionsprogramm Reference "Council-DE auf Grundlage von UN Women Nationales Komitee Deutschland: Die Pekinger Aktionsplattform https://www.unwomen.de/schwerpunkte/peking-20/die-aktionsplattform-von-peking.html (5.9.2017)"
  Comment "siehe auch Erklärung von Peking IATE:336894"
  Beijing Platform for Action of the Fourth World Conference on Women | Beijing Platform for Action | BPfA
  en
  Definition action programme adopted during the United Nations Fourth World Conference on Women held in 1995 in Beijing Reference "Council-EN, based on:UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) > The Beijing Platform for Action Turns 20 > About: The Beijing Platform for Action: inspiration then and now (10.9.2021)"
  Programme d'action de Beijing adopté par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes | Programme d'action de Beijing | programme d'action de Pékin
  fr
  Definition programme d'action pour l'autonomisation des femmes, fixant des objectifs et des actions stratégiques pour la promotion de la femme et la réalisation de l'égalité des sexes dans 12 domaines Reference "Conseil-FR, d'après le site ONU-Femmes, Conférences mondiales sur les femmes, http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women [24.8.2017]"
  Comment "Texte du programme d'action: cf. rapport de la 4ème conférence mondiale sur les femmes, p. 7, http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/docs/prgaction.pdf"
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international meeting|international conference|European conference · EUROPEAN UNION|European construction|deepening of the European Union|citizens' Europe · POLITICS|political framework|political philosophy|democracy|participatory democracy
  Cairt na Comhdhála Reference Comhairle-GA
  ga
  Cairt na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa Reference "An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa > Rialacha Rannpháirtíochta (8.7.2021)"
  ga
  Context 'Trí ábhar a fhoilsiú, aontaíonn tú go gcloífidh tú le Cairt na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa agus le luachanna na 'díospóireachta poiblí:...' Reference "An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa > Rialacha Rannpháirtíochta (8.7.2021)"
  Konferenzcharta | Charta der Konferenz zur Zukunft Europas
  de
  Definition "Erklärung, mit der sich alle Teilnehmenden und Veranstalter der Konferenz zur Zukunft Europas zur Achtung bestimmter Werte und zur Einhaltung bestimmter Regeln verpflichten" Reference "Council-DE, vgl. Konferenz zur Zukunft Europas > Konferenzcharta (7.7.2021)"
  Charter of the Conference on the Future of Europe | Conference Charter
  en
  Definition "statement to be adhered to by all citizens and event organisers participating in the Conference on the Future of Europe, defining the principles and values of contributions to the digital platform" Reference "Council-EN, based on:- Conference on the Future of Europe > Conference Charter (8.6.2021)- Conference on the Future of Europe > About the Conference > Rules of Participation (8.6.2021)"
  charte de la conférence | charte de la conférence sur l'avenir de l'Europe
  fr
  Definition "charte à laquelle doivent adhérer tous les citoyens et organisateurs d'événements participant à la conférence sur l'avenir de l'Europe et qui définit les principes et valeurs auxquels doivent se conformer les contributions à la plateforme" Reference "Conseil-FR, d'après le site web de la conférence sur l'avenir de l'Europe: Charte de la Conférence et Règles de participation (11.6.2021)"
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international security
  Doiciméad Clabhsúir de Chruinniú Vín 1986 d'Ionadaithe na Stát Rannpháirteach sa Chomhdháil maidir le Slándáil agus Comhar san Eoraip, arna chomóradh ar bhonn na bhforálacha san Ionstraim Deiridh a bhaineann leis na torthaí a leanann ón gComhdháil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Doiciméad Deiridh Vín Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Schlussdokument der Wiener KSZE-Folgekonferenz | KSZE-Folgetreffen | Abschliessendes Dokument des Wiener Treffens 1986 der Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, welches auf der Grundlage der Bestimmungen der Schlussakte betreffend die Folgen der Konferenz abgehalten wurde
  de
  Concluding Document of the Vienna Meeting 1986 of Representatives of the Participating States of the Conference on Security and Co-operation in Europe, held on the basis of the provisions of the Final Act relating to the Follow-up to the Conference | Vienna Concluding Document
  en
  Comment Adopted on 19 January 1989
  Document de clôture de la réunion de Vienne sur les suites de la CSCE | Document de clôture de la réunion de Vienne 1986 des représentants des États ayant participé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue conformément aux dispositions de l'acte final relatives aux suites de la conférence
  fr
 10. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency
  an Coiste Comhdhála maidir le Caighdeáin a chur i bhFeidhm Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Conference Committee on the Application of Standards
  en
  Definition "permanent tripartite body of the International Labour Conference [ IATE:837974 ] which provides a platform for representatives of governments, employers and workers to undertake a joint examination of the manner in which States comply with their obligations deriving from the Conventions and Recommendations adopted by the ILO [ IATE:787715 ]" Reference "Council-EN, based on ILO > Home > Labour standards > Information resources and publications > Publications > 'The Committee on the Application of Standards of the International Labour Conference: A dynamic and impact built on decades of dialogue and persuasion', http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_154192/lang--en/index.htm [5.8.2016]"
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution
  COSAC Reference Conradh Amstardam, Prót. maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, pointe II
  ga
  an Chomhdháil de na Coistí um Ghnóthaí Eorpacha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europa-Angelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union | COSAC
  de
  Comment MISC: am 16./17. November 1989 in Paris gegründet
  Conference of European Affairs Committees | Conference of bodies concerned with Community affairs in the Parliaments of the European Community | COSAC
  en
  Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires | conférence des organes spécialisés dans les affaires européennes des parlements de l'Union européenne | COSAC
  fr
  Definition organe de coopération où sont représentés les commissions des parlements nationaux qui se consacrent aux affaires européennes et le Parlement européen. Lors des réunions biannuelles de la COSAC, chaque pays envoie six de ses parlementaires. En outre, les parlements nationaux des pays candidats ont le droit d'envoyer trois observateurs par parlement. Reference "Site Internet de la COSAC, http://www.cosac.org/fr/cosac/"
  Comment "- Créée à Madrid en mai 1989.- Remplacée par IATE:118774"
 12. INTERNATIONAL ORGANISATIONS
  Comhdháil Pharlaiminteoirí an Réigiúin Artaigh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Parlamentarier des arktischen Raums
  de
  Conference of Parliamentarians of the Arctic Region
  en
  Definition biennial conference for parliamentarians representing the eight Arctic countries and the European Parliament Reference "‘About’. Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, http://www.arcticparl.org/about.aspx [17.5.2018]"
  Conférence des parlementaires de la région arctique
  fr
  Definition organisme parlementaire réunissant les délégations nommées par les parlements nationaux des États de l’Arctique (Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie, Suède, États-Unis d'Amérique) et le Parlement européen. En font également partie des délégués permanents représentant les peuples autochtones, auxquels s'ajoutent des observateurs. La Conférence se réunit tous les deux ans. Reference "Site du Parlement du Canada, Affaires internationales et interparlementaires, Rapport de la délégation parlementaire canadienne, http://www.parl.ca/iiapublications/document.aspx?language=f&mode=1&sbdid=dbb54175-458c-4eaa-8e62-0f60bd3dbe84&sbpidx=2 [17.9.2018]"
  Comment "Voir aussi IATE:922066 Conseil de l'Arctique"
 13. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · POLITICS|politics and public safety|institutional activity|rules of procedure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament
  an Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais de chuid Pharlaimintí an Aontais Eorpaigh Reference Bunaithe ar Airteagal 10 de Phrótacal Uimh. 1 atá i gceangal leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
  ga
  an Chomhdháil de na Coistí um Ghnóthaí Eorpacha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Sonderorgane für EU-Angelegenheiten | COSAC | Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten | Konferenz der Europa‑Ausschüsse der Parlamente | Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union
  de
  Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union | Conference of European Affairs Committees | Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs | Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union | COSAC
  en
  Definition a Conference of the committees of the national Parliaments of the European Union Member States dealing with European affairs as well as representatives of the European Parliament Reference "COSAC > Home > About http://www.cosac.eu/about/ [28.10.2013]"
  COSAC | Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union européenne | Conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union | Conférence des Organes parlementaires spécialisés dans les Affaires de l'Union des Parlements de l'Union européenne | Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l'Union européenne
  fr
  Definition organe de coopération réunissant les commissions des parlements nationaux spécialisées dans les affaires européennes et les représentants du Parlement européen Reference "Site de la COSAC: http://www.cosac.eu/apropos/ [12.10.2015]"
  COSAC
  mul
 14. POLITICS|parliamentary proceedings · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament
  Comhdháil na nUachtarán Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Beidh Comhdháil na nUachtarán comhdhéanta d'Uachtarán na Parlaiminte agus de Chathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla.' Reference "Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA"
  Konferenz der Präsidenten
  de
  Conference of Presidents | Conference of Presidents of the European Parliament
  en
  Definition political body in Parliament responsible for the organisation of Parliament’s business and legislative planning, for deciding the responsibilities and membership of committees and delegations, and for relations with other EU institutions, the national parliaments and non-EU countries Reference "Europarl, Political bodies, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00766d87cc/Political-bodies.html [9.1.2015]"
  Comment consists of the President of Parliament and the political group chairmen
  Conférence des présidents
  fr
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|Committee of the Regions
  Comhdháil na nÚdarás Réigiúnach agus Áitiúil le haghaidh Chomhpháirtíocht an Oirthir Reference LÁMHLEABHAR DO CHOMHALTAÍ CHOISTE EORPACH NA RÉIGIÚN (cothrom le dáta: Samhain 2019)
  ga
  CORLEAP Reference LÁMHLEABHAR DO CHOMHALTAÍ CHOISTE EORPACH NA RÉIGIÚN (cothrom le dáta: Samhain 2019)
  ga
  Definition fóram le haghaidh idirphlé idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha ó thíortha comhpháirtíochta Chomhpháirtíocht an Oirthir agus ón Aontas Eorpach Reference EESC/COR–GA bunaithe ar shainmhíniú EESC/COR–EN
  Konferenz der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Länder der Europäischen Union und der Östlichen Partnerschaft | CORLEAP
  de
  Definition gemeinsames politisches Forum der Mitglieder des Europäischen Ausschusses der Regionen und der Vertreter der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Länder der Östlichen Partnerschaft (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und Ukraine) Reference EWSA/AdR TERM-DE basierend auf COR-2019-05750-05-02
  Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership | Conference of the Regional and Local Authorities of the Eastern Partnership | CORLEAP
  en
  Definition forum for dialogue between local and regional authorities from the Eastern Partnership partner countries and from the EU Reference "EESC/COR-EN based on the CoR website (26.3.2020)"
  Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental | Corleap
  fr
  Definition "forum de dialogue et de coopération territoriale entre collectivités locales et régionales de l’Union européenne et des pays du partenariat oriental, créé en 2011 par le Comité européen des régions" Reference "EESC/COR-FR, d’après le site internet du CdR, «Nos activités: partenariat oriental (CORLEAP)» (3.4.2020)"
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument
  Comhdháil na bPáirtithe Reference "Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, CELEX:32014R0517/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Athruithe a dhéantar sna Treoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, ba cheart iad a léiriú, mar is iomchuí, sna ceanglais tuairiscithe faoin Rialachán seo.' Reference "Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA"
  COP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien | COP
  de
  Definition im Rahmen eines internationalen Übereinkommens (z.B. der Vereinten Nationen) eingesetzte Instanz, die u.a. regelmäßig die Durchführung des Übereinkommens überpüft und diesbez. Beschlüsse, Entschließungen o.Ä. annimmt Reference "Council-DE vgl. auch Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht, Art.6 http://www.droit-bilingue.ch/rs/lex-19850048-6-de-fr.html (18.9.2014)"
  Comment trifft u.a. auf die Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, über die biolog. Vielfalt, die Klimakonvention, usw. zu DIV: RSZ 20/11/2002
  Conference of the Parties | COP | CP
  en
  Definition one of the designations for the main negotiating body under an international agreement; it is a policy-making body that meets periodically to take stock of implementation of the agreement and adopt decisions, resolutions, or recommendations for the future implementation of the agreement Reference "Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]"
  conférence des parties | CdP | COP
  fr
  Definition organe suprême d'une convention ou d'un accord international, qui se réunit régulièrement pour prendre des décisions, négocier et surveiller la mise en œuvre de la convention ou de l'accord en question Reference "Conseil-FR, d'après Site de l'UNESCO - Glossaire (1.8.2019)"
  Comment "Différentes conventions sont dotées d'une conférence des parties: par exemple, Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [IATE:886296 ], Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ...."
 17. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  COP/MOP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien dient | als Tagung der Vertragsparteien dienende Konferenz der Vertragsparteien | COP/MOP
  de
  Comment "XREF: Konferenz der Vertragsparteien IATE:884905 Tagung der Vertragsparteien IATE:909652"
  COP/MOP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
  en
  Definition "Conference of the Parties to a Convention serving as Meeting of the Parties to a Protocol (e.g. ""Biosafety Protocol COP/MOP"")" Reference "Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP, 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]"
  Comment "See also ""Conference of the Parties"" IATE:884905 and ""Meeting of the Parties"" IATE:909652"
  Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties | COP/MOP | CdP/RdP
  fr
  Comment "Voir aussi:- Conférence des Parties [IATE:884905 ], et - Réunion des Parties [IATE:909652 ]"
 18. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · ENVIRONMENT|environmental policy · ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar 3571350 agus ar 'Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto' in Rialachán (AE) Uimh. 517/2014"
  ga
  als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls dienende Konferenz der Vertragsparteien | CMP
  de
  Definition höchstes Gremium des Kyoto-Protokolls Reference Council-DE
  Comment "XREF: Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen IATE:886296 ; DIV: aih,27.9.2010"
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol | CMP | CoP | COP 17 | COP 1 | COP 2 | COP 3 | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties | COP/MOP
  en
  Definition body that reviews the implementation of the Kyoto Protocol and takes decisions to promote its effective implementation Reference "Council-EN based on:UNFCCC > Paris COP 21 Information Hub > Negotiating Bodies, http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/cop-21cmp-11-information-hub-negotiating-bodies/ [2.2.2017]"
  Comment "The CMP meets once a year during the same period as the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:886296 ] to reduce costs and improve coordination between the Convention and the Protocol. Parties to the Convention that are not Parties to the Protocol are able to participate in the CMP as observers, but without the right to take decisions. The functions of the CMP relating to the Protocol are similar to those carried out by the COP for the Convention.Reference:- UNFCCC website > Essential Background > Glossary of climate change acronyms, http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php [21.5.2014]- UNFCCC website, Fact sheet: UNFCCC terminology, http://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/unfccc_terminology.pdf [21.5.2014]"
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto | Conférence des Parties | COP/MOP | CdP/RdP | CMP | CRP
  fr
  Definition organe suprême du Protocole de Kyoto, rassemblant uniquement les parties signataires dudit Protocole - les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole pouvant participer en qualité d'observateurs Reference Conseil-FR, d'après Bancal, Jean-Charles, Julia Kalfon et Yang Liu, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, Bruylant 2010
  Comment "La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto est assistée de plusieurs entités qui l'appuient dans sa mission:- le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe (MOC [IATE:886796 ]);- le Conseil exécutif du MDP [IATE:905869 ] ;- le Comité de respect des dispositions [IATE:1876168 ].Source:Bancal, Jean-Charles, Julia Kalfon et Yang Liu, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, Bruylant 2010"