Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

27 results

 1. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Eorpaí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des Europäischen Rates
  de
  Rules of Procedure of the European Council
  en
  Comment Not to be confused with the Council's Rules of Procedure ( IATE:865975 )
  règlement intérieur du Conseil européen
  fr
  Comment Ne pas confondre avec le règlement intérieur du Conseil de l'UE [ IATE:865975 ]
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Coiste um Tháillí, Rialacha Cur Chun Feidhme agus Nós Imeachta Bhoird Achomhairc na hOifige um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (trádmhairc agus dearaí) Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für Gebühren, Durchführungsvorschriften und das Verfahren der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
  de
  Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)
  en
  Comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
  fr
 3. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation|World Trade Organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade · TRADE|international trade|trade relations|trade agreement|GATT
  an Comhaontú um Réiteach Díospóidí Reference Comhairle-GA clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'D'fhéadfaí an t-athbhreithniú ar an gComhaontú Faisnéise Teicneolaíoch, an t-athbhreithniú ar gComhaontú um Réiteach Díospóidí agus idirbheartaíocht i réimse na seirbhísí a áireamh...' Reference clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT
  an Comhaontú maidir le Rialacha agus Nósanna Imeachta a Rialaíonn Réiteach Díospóidí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Streitbeilegungsvereinbarung | Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
  de
  Definition Übereinkommen zwischen den Mitgliedern der WTO, in dem Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung zwischen den Mitgliedern über bestimmte Handelsübereinkommen und über ihre Rechten und Pflichten nach dem Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation festgelegt sind Reference Council-DE vgl. Council-EN
  Comment im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986- 1994) vereinbart DIV: do, 7.2.2014
  Dispute Settlement Understanding | Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes | DSU
  en
  Definition agreement entered into by WTO Members which establishes the rules and procedures for settling disputes between Members about certain trade agreements and about their rights and obligations under the Agreement Establishing the World Trade Organisation Reference Council-EN, based on WTO > home > documents > legal texts http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#dispute [25.2.2013] and Annex 2 Understanding the Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf [25.2.2013]
  Comment Agreed as Annex 2 to the Agreement Establishing the World Trade Organisation signed in Marrakesh on 15 April 1994.
  Mémorandum d'accord sur le règlement des différends | Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends | MRD
  fr
  Definition mémorandum annexé à l'accord instituant l'OMC, composé d'un ensemble de textes relatifs aux règles et procédures régissant le règlement des différends entre États membres Reference Conseil-FR, d'après le site de l'OMC, http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/disp1_f.htm, [4.11.2013]
  Comment Issu du Cycle d’Uruguay, le mémorandum a mis en place un processus structuré, dont les étapes sont clairement définies.
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  forálacha cur chun feidhme na rialacha nós imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Durchführungsbestimmungen für die Geschäftsordnung
  de
  Implementing Provisions of the Rules of Procedure
  en
  Definition specifications for applying the EESC Rules of Procedure Reference Implementing Provisions of the Rules of Procedure of the European Economic and Social Committee (September 2010) http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1246-2010_regl_en.doc (24-10-2014)
  modalités d'application du règlement intérieur du CESE.
  fr
  Definition Règles définissant les conditions concrètes d'application du règlement intérieur. Reference COR/EESC JS-FR
 5. LAW
  rialacha nós imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  procedural rules
  en
  Definition rules of law providing for the administrative procedure or the content of administrative acts Reference IfE, Engstien 3, DK-6000 Kolding
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament · POLITICS|parliamentary proceedings|parliamentary procedure
  Rialacha Nós Imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Chun a ndualgais pharlaiminteacha a chomhlíonadh, beidh sé de cheart ag na Feisirí go léir a bheith rannpháirteach go gníomhach in obair choistí agus thoscaireachtaí na Parlaiminte i gcomhréir le forálacha na Rialacha Nós Imeachta seo.' Reference 'Rialacha Nós Imeachta,' Parlaimint na hEorpa, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03_GA.pdf [10.6.2020]
  Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa Reference 'Rialacha Nós Imeachta,' Parlaimint na hEorpa, https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA [2.6.2020]
  ga
  Context 'Béarfaidh sáruithe rúndachta i gcoitinne, agus sáruithe an Chinnidh seo go sonrach i gcás Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, go gcuirfear i bhfeidhm na forálacha ábhartha maidir le pionóis a leagtar amach i Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa.' Reference Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
  Geschäftsordnung
  de
  Rules of Procedure of the European Parliament | Rules of Procedure
  en
  Definition European Parliament’s internal organisational and operational rules Reference Rules of Procedure of the European Parliament - 9th parliamentary term - September 2021 (30.5.2022)
  règlement du Parlement | règlement intérieur
  fr
 7. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|Committee of the Regions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  Rialacha Nós Imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Definition doiciméad ina sonraítear na rialacha lena rialaítear agus lena reáchtáiltear CnaR nó CESE Reference EESC/COR-GA
  Comment Tá leagan Gaeilge de Rialacha Nós Imeachta 2019 ar fáil in CnaR agus CESE. Ós go cúlghabhálach a rinneadh an t-aistriúchán, níor foilsíodh an leagan Gaeilge san Iris Oifigiúil.
  Geschäftsordnung | GO
  de
  Definition vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) sowie vom Europäischen Ausschuss der Regionen festgelegte Regeln für die Organisation und Arbeitsweise dieser beratenden Einrichtungen der Europäischen Union Reference EESC/CoR TERM-DE
  Rules of Procedure | RoP
  en
  Definition document that sets out the rules for governing and running the CoR or the EESC Reference COR/EESC-TERM
  RI | règlement intérieur
  fr
  Definition document établissant les règles de fonctionnement du Comité économique et social européen ou du Comité des régions Reference EESC/COR-FR
 8. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · POLITICS|executive power and public service|administrative law
  Rialacha Nós Imeachta an Choimisiúin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Déanfaidh na lárionaid náisiúnta chomhordúcháin faisnéis íogair neamhaicmithe agus faisnéis rúnaicmithe a mhalartú, a phróiseáil agus a stóráil sa líonra cumarsáide i gcomhlíonadh na rialacha agus na gcaighdeán atá coibhéiseach leo siúd a leagtar amach i Rialacha Nós Imeachta an Choimisiúin.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR), CELEX:32013R1052/GA
  Geschäftsordnung der Kommission
  de
  Rules of Procedure of the Commission | Rules of Procedure of the European Commission
  en
  Definition document setting out the European Commission's administrative organisation, its internal decision-making procedure, provisions for security and access to legal documents Reference based on:EUROPA > Summaries of EU legislation > Institutional affairs > The institutions, bodies and agencies of the Union, http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10004_en.htm [31.10.2014]
  règlement intérieur de la Commission
  fr
 9. AGRI-FOODSTUFFS · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency
  rialacha nós imeachta an Choimisiúin Codex Alimentarius Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  rules of procedure of the Codex Alimentarius Commission
  en
  Comment The rules of procedure of the Codex Alimentarius Commission are contained its procedural manual. See also: - Codex Alimentarius Commission Procedural Manual [ IATE:767982 ]
  règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius
  fr
  Comment Le règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius est inclus dans le manuel de procédure de ladite Commission.Voir aussi:- manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, IATE:767982<>
 10. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Rialacha Nós Imeachta Choiste Ambasadóirí ACC-AE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialacha Nós Imeachta Choiste Ambasadóirí ACC-CE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des AKP-EU-Botschafterausschusses | Geschäftsordnung des AKP-EG-Botschafterausschusses
  de
  Comment mit dem Beschluss Nr. 2/2001 des AKP-EG-Botschafterausschusses v. 30.1.2001 CELEX:22001D0214(02)/DE angenommen und durch Beschluss Nr. 3/2005 des AKP-EG-Ministerrates geändert CELEX:22005D0299/DE ; XREF: Botschafterausschuss IATE:759260 ; UPD: aih, 22.8.2011
  Rules of Procedure of the ACP-CE Committee of Ambassadors | Rules of Procedure of the ACP-EU Committee of Ambassadors
  en
  Comment Adopted by Decision No 2/2001 of 30 January 2001 of the ACP-EC Committee of Ambassadors, and subsequently amended by Decision No 3/2005 of the ACP-EC Council of Ministers of 8 March 2005 CELEX:22005D0299 For the Committee of Ambassadors see IATE:759260 and for a detailed description of the Committee of Ambassadors' tasks on official website of the Secretariat of the African, Caribbean and Pacific Group of States http://www.acpsec.org/en/acp-eu_coa.htm [24.6.2011]
  Règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-UE | Règlement intérieur du Comité des ambassadeurs | Règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE
  fr
  Comment Voir aussi "comité des ambassadeurs" IATE:759260
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Central Bank · FINANCE|financial institutions and credit
  Rialacha Nós Imeachta Chomhairle Ghinearálta an Bhainc Ceannais Eorpaigh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des Erweiterten Rates der Europäischen Zentralbank
  de
  Rules of Procedure of the General Council of the European Central Bank
  en
  règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne
  fr
 12. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW
  Rialacha Nós Imeachta Chomhairle na nAirí ACC-AE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des AKP-EG-Ministerrates | Geschäftsordnung des AKP-EU-Ministerrates
  de
  Comment XREF: AKP-EU-Ministerrat IATE:777560 ; DIV: aih, 22.8.2011
  Rules of Procedure of the ACP-EU Council of Ministers | Rules of Procedure of the ACP-EC Council of Ministers
  en
  Definition Rules of Procedure of the ACP-EU Council of Ministers which regulate: dates and locations of meetings, the agenda of meetings, the proceedings, the Committees and Working Parties, Ministerial Committees and sub-groups, communications and minutes of meetings, dialogue with non-governmental actors, regional and sub-regional organisations, the Presidency, the Committee, the Secretariat and Participation in the Joint Parliamentary Assembly. Reference CELEX:22005D0297
  Comment See IATE:777560 for the "ACP-EU Council of Ministers".
  règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-UE | règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE | règles de procédure
  fr
  Comment Voir aussi "Conseil des ministres ACP-UE" IATE:777560
 13. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|European Union law|EU legal system · LAW · LAW|justice|judicial proceedings
  Rialacha Nós Imeachta Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verfahrensordnung des Gerichtshofs | Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europaïschen Gemeinschaften
  de
  Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities | Rules of Procedure of the Court of Justice | RPCJ
  en
  RPC | règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes | règlement de procédure de la Cour de justice
  fr