Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: udder, UNDEF, NER, UDE, UER

Rialacha na nUaschúirteanna

Bailiúchán téarmaí dlí a baineadh as Rialacha na nUaschúirteanna.
Dlí » Dlí Maoine
Law » Property Law
GAfothionónta fir4
gu fothionónta, iol fothionóntaí
In aon imeacht chun talamh a aisghabháil, féadfar aon tionónta, aon fhothionónta, nó aon duine eile a bheidh iarbhír i seilbh na maoine a mbeifear ag iarraidh í a aisghabháil, nó i seilbh aon choda di, a ainmniú mar chosantóir...
In any proceeding for the recovery of land any tenant, under-tenant, or other person in actual possession of the property sought to be recovered, or any part thereof, may be named as defendant...

Téarmaíocht IATE

LAW
ga de bhun TAGAIRT Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 87(3)(a) ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ÚSÁID SA TEANGA cf "agus feidhm á tabhairt d'Airteagal.." i gCoinbhinsiún na Paitinne Comhphobail, Airt. 24(1)
COMHTHÉACS 'Féadfaidh an Ghníomhaireacht: (c) tuairimí a eisiúint chuig an gCoimisiún <b>de bhun</b> Airteagal 10(2) agus Airteagal 42, agus chuig na húdaráis lena mbaineann sna Ballstáit de bhun Airteagal 10, Airteagal 25 agus Airteagal 26;' TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/796 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004, CELEX:32016R0796/GA
ga de bhua TAGAIRT ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, Uimhir 9 de 2000 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2000/a0900i.pdf
COMHTHÉACS 'I gcás ina mbeidh feirmeoir i dteideal teidlíochtaí íocaíochta a fháil nó luach na dteidlíochtaí íocaíochta atá ann cheana a mhéadú <b>de bhua</b> rialaithe cinntithigh cúirte nó <b>de bhua</b> gnímh chinntithigh riaracháin a dhéanfaidh údarás inniúil de chuid Ballstáit, gheobhaidh an feirmeoir líon agus luach na dteidlíochtaí íocaíochta a bhunófar sa rialú nó sa ghníomh sin ar dháta a bheidh le socrú ag an mBallstát.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle, CELEX:32013R1307/GA
en pursuant to | in pursuance of | by virtue of | under
SAINMHÍNIÚ 1. as provided for by the rules of <br>2. by authority of TAGAIRT 1. Oxford Dictionaries, 'under' http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pursuant [22.06.2016 ]
fr dans le cadre de | en application de | conformément à | au titre de | en vertu de | prévu à (au)
SAINMHÍNIÚ par le pouvoir de, sur le fondement de TAGAIRT Conseil-FR, d'après "Renvois: moyens d'expression", site du gouvernement du Canada, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/legis-redact/juril/no141.html [28.6.2016]
International agreement · LAW
ga faoi ... TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Financial institutions and credit
ga prionsabal “creidiúnaí ar bith níos measa as ná faoi ghnáthnósanna imeachta dócmhainneachta” TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'I gcás ina gcuirfear na heisiaimh sin i bhfeidhm, féadfar leibhéal dhíluacháil nó chomhshó na ndliteanas incháilithe eile a mhéadú chun na heisiaimh sin a chur i gcuntas faoi réir <b>phrionsabal “creidiúnaí ar bith níos measa as ná faoi ghnáthnósanna imeachta dócmhainneachta”</b> a bheith á urramú. I gcás nach féidir na caillteanais a phasáil chuig creidiúnaithe eile, féadfaidh an Ciste ranníocaíocht a dhéanamh leis an institiúid faoi réiteach faoi réir roinnt coinníollacha dochta lena n-áirítear an ceanglas go mbeidh caillteanais san iomlán nach lú ná 8 % de dhliteanais iomlána lena n-áirítear cistí dílse ionsúite cheana féin, agus go mbeidh an cistiú a chuir an Ciste ar fáil teoranta don 5 % is ísle de dhliteanais iomlána lena n-áirítear cistí dílse nó an modh atá ar fáil don Chiste agus an méid is féidir a chruinniú trí ranníocaíochtaí ex post laistigh de thrí bliana.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA
en "no creditor worse off than under normal insolvency proceedings" principle | no creditor worse off principle | NCWO
SAINMHÍNIÚ principle according to which no creditor shall incur greater losses than would have been incurred if an institution or entity had been wound up under normal insolvency proceedings TAGAIRT Council Centerm, based on:<li> Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, CELEX:32014L0059 <li> Council press release 'Council agrees position on bank resolution', 27 June 2013 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137627.pdf [13.2.2015]
NÓTA NB: The "no worse off" principle is also applied in other sectors (e.g. transport, water) where it is the consumer who should be "no worse off".<br>REF: Council-EN
fr principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
SAINMHÍNIÚ principe selon lequel aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité TAGAIRT Conseil-FR d'après la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (…), article 34, CELEX:32014L0059/fr
de Grundsatz "keine Schlechterstellung von Gläubigern als bei regulären Insolvenzverfahren" | Grundsatz "keine Schlechterstellung von Gläubigern"
SAINMHÍNIÚ Grundsatz, nach dem im Fall der Abwicklung kein Gläubiger größere Verluste trägt als er im Fall einer Liquidation des Instituts im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens zu tragen gehabt hätte TAGAIRT Council-DE vgl. RL 2014/59 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, Ew.5 (ABl. L_173/2014, S.190) CELEX:32014L0059/DE
NÓTA UPD: do, 12.5.2015
Environmental protection
en a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the Convention
SAINMHÍNIÚ document to be drawn up no later than in 2015 with a view to its entry into force in 2020, as a successor agreement to the Kyoto Protocol, as agreed at the UN Climate Change Conference in Durban in 2011 TAGAIRT Council-EN based on:<br>Center for Climate and Energy Solutions > 'Outcomes of the UN Climate Change Conference in Durban, South Africa', December 2011 http://www.c2es.org/docUploads/COP17_Summary.pdf [27.4.2015]<br>and Decision 1/CP.17 of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=2 [27.4.2015]
fr un protocole, un autre instrument juridique ou un texte établi d'un commun accord ayant valeur juridique dans le cadre de la convention
SAINMHÍNIÚ document qui devra être élaboré en 2015 au plus tard et entrer en vigueur en 2020, conformément au mandat que la dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, tenue à Durban en 2011, a donné au groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée TAGAIRT Conseil-FR, d'après Décision 1/CP.17, Création d’un groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, FCCC/CP/2011/9/Add.1, http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a01f.pdf [22.10.2015]
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:906420 <i>Protocole de Kyoto</i><br>- IATE:3540677 <i>plate-forme de Durban</i><br>- IATE:3540778 <i>groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée</i>
de ein Protokoll, ein sonstiges Rechtsinstrument oder eine Vereinbarung mit Rechtskraft im Rahmen des Übereinkommens | ein Protokoll, ein anderes Rechtsinstrument oder ein einmütiges Ergebnis mit Rechtskraft unter dem Übereinkommen
SAINMHÍNIÚ von der VN-Klimakonferenz in Durban IATE:3539261 im Dez. 2011 vereinbarte Formulierung zur Bezeichnung des bis spätestens 2015 festzulegenden Rechtsrahmens, der ab 2020 voraussichtlich als Nachfolgevereinbarung des Kyoto-Protokolls IATE:906420 in Kraft treten soll TAGAIRT Council-DE, vgl. Council-EN und Council-NL
NÓTA DIV: RSZ, 15.3.12
Accounting
ga inghlactha faoi na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Civil law
ga glacadh sub beneficio inventarii TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en acceptance <I>sub beneficio inventarii</I> | acceptance under benefit of inventory
SAINMHÍNIÚ acceptance of an inheritance or legacy limiting liability for debts to the value of what is inherited if the heir so elects and files an inventory of the estate's assets TAGAIRT Council-EN based on:<BR>Black's Law Dictionary, 8th Edition, Bryan A. Garner, West Publishing, US, 2004
NÓTA NB: <I>benefit of inventory</I> is a civil law mechanism which is not required in common law systems (for further explanations see IATE:786294 ).<br>See also IATE:1130479 for <I>acceptance of the succession; acceptance of an inheritance</I>.
fr acceptation sous bénéfice d'inventaire | acceptation à concurrence de l'actif net | acceptation bénéficiaire
SAINMHÍNIÚ option permettant à l’héritier de n’être tenu des dettes de la succession que dans la limite des biens recueillis TAGAIRT Circulaire 73-07/C1/5-2/GS du ministère de la justice FR, du 29 mai 2007, intitulée "PRESENTATION DE LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES", http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_circulairesuccession290507.pdf (24.3.2011)
ENVIRONMENT · Climate change policy
ga Ciste Oiriúnaithe Phrótacal Kyoto TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Ciste Oiriúnaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Adaptation Fund under the Kyoto Protocol | Adaptation Fund | Kyoto Protocol Adaptation Fund | AF
SAINMHÍNIÚ fund established to finance concrete adaptation projects and programmes in developing country Parties to the Kyoto Protocol that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change TAGAIRT United Nations Framework Convention on Climate Change website http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/3659.php (19.12.2011)
NÓTA Fund managed by the <i>Global Environment Facility (GEF)</i> [IATE:835189 ], which also operates:<br><li>the <i>Least Developed Countries Fund (LDCF)</i> [IATE:932025 ] and<br><li>the <i>Special Climate Change Fund (SCCF)</i> [IATE:932023 ].
fr Fonds pour l'adaptation relevant du Protocole de Kyoto | Fonds pour l'adaptation
SAINMHÍNIÚ Fonds créé pour financer le renforcement des capacités pour l'adaptation au changement climatique et les programmes d'adaptation concrets dans les pays en développement Parties au Protocole de Kyoto. Ce fonds est financé par un prélèvement (dit "part des fonds") sur les activités de projets <i>MDP</i> [ IATE:905869 ] à hauteur de 2%. Les <i>pays de l'Annexe I</i> [ IATE:3508617 ] sont invités à fournir des ressources complémentaires. TAGAIRT Conseil-FR, sur la base du rapport de la conférence des parties sur les travaux de la seconde partie de sa sixième session (Bonn du 16 au 27 juillet 2001) [ http://unfccc.int/resource/docs/french/cop6secpart/cp6505f.pdf ], et de FAO, [ http://www.fao.org/DOCREP/004/Y4000F/y4000f03.htm ](23.9.2009)
NÓTA Dans le cadre des Accords de Bonn, les Parties ont établi trois nouveaux fonds : le <i>Fonds spécial pour les changements climatiques</i> [IATE:932023 ] et le <i>Fonds pour les pays les moins avancés</i> [ IATE:932025 ], au titre de la <i>Convention-cadre sur les changements climatiques</i> [ IATE:843910 ], et le Fonds pour l'adaptation relevant du Protocole de Kyoto.<br>Le fonctionnement de ces fonds a été confié au <i>Fonds pour l'environnement mondial</i> (<i>FEM</i>) [ IATE:835189 ]
de Anpassungsfonds | Anpassungsfonds des Protokolls von Kyoto
SAINMHÍNIÚ im Rahmen des Kyoto-Protokolls IATE:906420 eingerichteter Fonds, der konkrete Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in den Entwicklungsländern finanzieren soll TAGAIRT Vgl. Beschluss 5/CP.6 der Konferenz der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls - Durchführung des Aktionsplans von Buenos Aires http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/kyoto_bonn.pdf (22.2.2018)
NÓTA Fonds im Rahmen der Globalen Umweltfazilität IATE:835189 <br> siehe auch: <br>Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder IATE:932025 <br>Sonderfonds Klimaänderungen IATE:932023
Common agricultural policy · Cultivation of agricultural land
ga limistéar arna shaothrú TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle, CELEX:32009R0543/GA ;<br>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tagraíonn ‘comhchuraíocht’ do mheascán de bharra arna saothrú ar dháileacht talún talmhaíochta ag an am céanna. Sa chás seo beidh an <b>limistéar arna shaothrú</b> roinnte idir na barra, ar comhréir leis an limistéar talún ar a bhfuil siad á saothrú.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh.  837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh.  959/93 ón gComhairle, CELEX:32009R0543/GA
SAINMHÍNIÚ an limistéar a fhreagraíonn don limistéar arna chur, ach tar éis na buainte eisiatar leis limistéar millte (e.g. de bharr tubaistí nádúrtha) TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle, CELEX:32009R0543/GA
en area under cultivation
SAINMHÍNIÚ area that corresponds to the total sown area, but excluding ruined areas (e.g. due to natural disasters) after harvest TAGAIRT COM-EN based on: <br> Regulation (EC) No 543/2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93, CELEX:32009R0543/EN
fr superficie cultivée
SAINMHÍNIÚ superficie totale ensemencée à l’exclusion, après la récolte, de la superficie détruite (en raison de catastrophes naturelles par exemple) TAGAIRT Règlement (CE) n°543/2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil, CELEX:32009R0543/FR
NÓTA Voir aussi: <i>superficie développée</i> [ IATE:3507012 ] et <i>superficie récoltée</i> [ IATE:1568349 ]
de Anbaufläche
SAINMHÍNIÚ Fläche, die der gesamten Aussaatfläche entspricht TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 543/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Statistik der pflanzlichen Erzeugung und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 837/90 und (EWG) Nr. 959/93 des Rates CELEX:32009R0543/DE
Pharmaceutical industry
ga achar faoin gcuar TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga AUC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en AUC | area under the curve | plasma concentration-time curve
SAINMHÍNIÚ area under a graph curve representing the evolution of plasma concentration of a drug over time TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Pharmacology Corner. Pharmacokinetics. What is the area under the curve (AUC)? http://pharmacologycorner.com/pharmacokinetics-what-is-the-area-under-the-curve-auc/ [14.5.2012]
NÓTA AUC is very useful for calculating <i>bioavailability</i> [ IATE:1151714 ] since it is is directly proportional to the total amount of unchanged drug that reaches systemic circulation.
Crop production
ga ceantar faoi fhíniúnacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Preparation for market
ga sócmhainní faoi chomhaontú ceadúnaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en assets under a license agreement
SAINMHÍNIÚ the account showing the value of fixed assets held under a licence or franchise agreement TAGAIRT V.Q.,Chartered accountant,1994
fr immobilisations mises en concession
SAINMHÍNIÚ compte qui enregistre à son débit les immobilisations mises en concession par le concédant et le concessionnaire TAGAIRT Bulletin CNC,n°86,1991,p.5
Free movement of capital
ga sócmhainní faoi bhainistíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Baileofar ann na sonraí chun measúnú a dhéanamh an gá an raon feidhme a leathnú chun cead a thabhairt do bhainisteoirí cistí caipitil fiontair a bhfuil <b>sócmhainní faoi bhainistíocht</b> acu a sháraíonn an tairseach dá bhforáiltear in Airteagal 2(1) a bheith ina mbainisteoirí um chistí caipitil fiontair cáilitheacha i gcomhréir leis an Rialachán seo.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha, CELEX:32013R0345/GA
en AUM | assets under management
SAINMHÍNIÚ total market value of investments managed by a mutual fund, money management firm, hedge fund, portfolio manager, or other financial services company TAGAIRT Investing Answers > Financial Dictionary > 'Assets Under Management (AUM)', http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/mutual-fundsetfs/assets-under-management-aum-856 [16.10.2014]
NÓTA AUM generally changes according to the flow of money into and out of a particular fund or company. It also fluctuates based on changes in the value of a fund or company's underlying investments.
EU institution · Operation of the Institutions · EU legal system
ga bheith freagrach don Chláraitheoir faoi údarás Uachtarán an Bhinse TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings · Ruling
ga bheith faoi mhaoirseacht an Bhreithimh a ghníomhnaíonn mar Rapóirtéir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Rights and freedoms · United Nations
fr Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
SAINMHÍNIÚ Ensemble de règles internationalement reconnues et faisant autorité, applicables à tous les États, adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1988, sur la manière dont les détenus et les prisonniers devraient être traités. TAGAIRT Conseil-FR, d'après <A HREF="http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL30/002/1998/en/537ae282-2345-484a-b653-1410263ac0ac/pol300021998fra.html ">"Amnesty international"</A> [10.9.2012]
Medical science
ga cás faoi imscrúdú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en case under investigation
SAINMHÍNIÚ unconfirmed case of influenza A(H1N1) in a person meeting the clinical and epidemiological criteria but without a laboratory result showing positive influenza A infection TAGAIRT Decision 2009/363/EC amending Decision 2002/253/EC laying down case definitions for reporting communicable diseases to the Community network under Decision No 2119/98/EC, CELEX:32009D0363/EN
NÓTA The Annex to Decision 2002/253/EC, as amended by Decision 2008/426/EC, specifies that cases of communicable diseases are to be classified as possible [ IATE:3504410 ], probable [ IATE:3504409 ] and confirmed [ IATE:2143670 ], and sets out criteria for specific communicable diseases. Decision 2009/363/EC adds influenza A(H1N1) to the list of diseases, but [inadvertently?] replaces the term <I>possible case</I> with the term <I>case under investigation</I>, and changes the underlying definitions of the three types of case, instead of simply defining the specific criteria for influenza A(H1N1).
de Verdachtsfall
SAINMHÍNIÚ jede Person, die die klinischen und epidemiologischen Kriterien erfüllt TAGAIRT KOM–Internes Dokument: SANCO/2009/80095/02
EUROPEAN UNION · Preparation for market
ga coinníollacha faoina múchtar fiach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Criminal law
ga iarmhairtí coiriúla TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ní dhiúltófar cead a thabhairt ach amháin má theastaíonn sin de réir leasanna an Aontais agus nach mbeadh <b>iarmhairtí coiriúla</b> ann don oifigeach mar thoradh ar dhiúltú den sórt sin. Beidh oifigeach fós faoi cheangal ag an oibleagáid seo tar éis dó an tseirbhís a fhágáil.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, CELEX:32013R1023/GA
en consequences under criminal law | criminal consequences
SAINMHÍNIÚ potential results or effects of an unlawful act or omission, as provided for by criminal law TAGAIRT Council-EN
NÓTA Neither <b>consequences under criminal law</b> nor <b>criminal consequences</b> is a term of art; these terms are used loosely to describe any results that may arise from an unlawful act, including incurring criminal liability, institution of criminal proceedings, but also the imposition of a fine or imprisonment, for example. See also language usage note below.<p>Not to be confused with the legal term <i>criminal liability</i> [ IATE:883081 ]
fr conséquences pénales
SAINMHÍNIÚ conséquences que peut avoir sur le plan pénal un acte ou une omission TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Il ne s'agit pas d'un terme juridique à proprement parler.
de strafrechtliche Folgen
SAINMHÍNIÚ im Strafrecht vorgesehene Konsequenzen einer strafbaren Handlung TAGAIRT Council-DE
Chemistry
ga Gás istigh ann, faoi bhrú; d’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear. TAGAIRT Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
mul H280
LAW
ga oibleagáid a chruthú faoin dlí idirnáisiúnta TAGAIRT Conradh Amstardam, Prót. maidir le seasamh na Danmhairge, Airt. 5(1)
Offence · International law
ga coireacht idirnáisiúnta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tá gach Ballstát comhcheangailte le Interpol. D'fhonn a mhisean a chomhlíonadh, faigheann, stórálann agus scaipeann Interpol sonraí chun cuidiú le húdaráis inniúla um fhorfheidhmiú an dlí an <b>choireacht idirnáisiúnta</b> a chosc agus a chomhrac.' TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, CELEX:32016R0794/GA
ga coireacht faoin dlí idirnáisiúnta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en crime under international law | international crime
SAINMHÍNIÚ criminal offence which affects the peace or safety of more than one state or which is so reprehensible in nature as to justify the intervention of international agencies in the investigation and prosecution thereof TAGAIRT Council-EN, based on: Duhaime.org - The Law Reference Site > Dictionary http://www.duhaime.org/LegalDictionary/I/InternationalCrime.aspx [19.7.2017]
NÓTA Traditional examples of such offences include war crimes [ IATE:159771 ], crimes against humanity [ IATE:885244 ], piracy [ IATE:1085369 ] and crimes against peace [ IATE:885242 ], whilst more recent examples are genocide [ IATE:142015 ] and terrorism [ IATE:1469176 ].<p>The term 'international crime' is sometimes used, rather loosely, to denote '<I>transnational crimes</I>' [ IATE:882719 ], however the latter term has distinct connotations.<sup>1</sup><hr><sup>1</sup> Council-EN. See, for example:<br><li>Boas, G., Bischoff, J. L. and Reid, N. L., 'An overview of crimes under international law', Cambridge University Press, 2009, p. 2, http://assets.cambridge.org/97805218/78302/excerpt/9780521878302_excerpt.pdf [19.7.2017]</li><li>'international crime', Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/International_crime [19.7.2017]</li>
fr crime de portée internationale | crime international | crime de droit international
SAINMHÍNIÚ fait internationalement illicite qui résulte de la violation d'une obligation essentielle pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la communauté internationale TAGAIRT Conseil-FR, d'après l'article 19 du projet de la CDI, http://www.senat.fr/colloques/colloque_responsabilite_publique/colloque_responsabilite_publique15.html [6.6.2018]
NÓTA La notion dont il est question sur cette fiche porte sur les crimes touchant l'ensemble de la communauté internationale. Elle se distingue en cela de la notion de "international crime" au sens de "criminalité transnationale" [IATE:147891 ] ou de "forme de criminalité transnationale" [ IATE:882719 ].<p>Il n'existe pas en droit international de définition officiellement reconnue de la notion de crime international.<p>Les principaux crimes internationaux [IATE:3563756 ] sont:<li>le <i>génocide</i> [IATE:142015 ],<li>le <i>crime contre l'humanité</i> [IATE:885244 ],<li>le <i>crime de guerre</i> [IATE:159771 ],<li>le <i>crime d'agression</i> [IATE:926063 ].<br>À ces quatre types de crimes sont venus s'ajouter:<li>la <i>torture</i> [IATE:151140 ],<li>les <i>disparitions forcées</i> [IATE:931562 ],<li>le <i>terrorisme</i> [IATE:1469176 ].
de Straftat gegen das Völkerrecht | internationales Verbrechen
SAINMHÍNIÚ extrem schweres Verbrechen, welches die internationale Gemeinschaft als Ganzes berührt TAGAIRT EP-DE nach Vereinte Nationen: Artikel 5 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, http://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html (11.8.2016)
NÓTA z.B.: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga saothrú faoi ghloine TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
International agreement · Trade policy · TRANSPORT
ga an Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets Tir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún TIR TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR | Convention TIR
NÓTA Signature: 1975.11.14 Genève<p>A remplacé la convention TIR initiale de 1959 [IATE:1102217 ]
de TIR-Übereinkommen | Zollübereinkommen über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR
NÓTA CONTEXT: Wirtschaftskommission für Europa (ECE);XREF: Ersetzt das TIR-Übereinkommen vom 15.01.1959 (BGBl.II, 1961/649).;MISC: Genf, 14.11.1975.;DIV: cf 25/04/2002
Preparation for market
ga dáileoir faoi chonradh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga imdháileoir faoi chonradh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Offence · Transport policy · Land transport
ga tiomáint faoi thionchar an óil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga tiomáint faoi mheisce TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en driving under the influence of alcohol | drink-driving | drunk driving | drinking and driving | drink driving offence | inappropriate drinking and driving | drunken driving | driving while intoxicated | DWI
SAINMHÍNIÚ driving with a blood alcohol content (BAC) above a prescribed legal limit TAGAIRT COM-EN, based on:<LI>Article 3, point (g) of Directive 2011/82/EU facilitating the cross-border exchange of information on road safety related traffic offences, CELEX:32011L0082/EN <LI>Recommendation of 17 January 2001 on the maximum permitted blood alcohol content (BAC) for drivers of motorised vehicles, CELEX:32001Y0214(01)/EN
fr conduite en état d'ivresse | conduite en état alcoolique | conduite sous l’emprise d’un état alcoolique | conduite sous l’emprise de l’alcool | conduite en état d'ébriété
SAINMHÍNIÚ fait de conduire un véhicule en présentant un taux d'alcool dans le sang supérieur au seuil légal autorisé TAGAIRT COM-FR, d'après:<LI>Directive 2011/82/UE facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, CELEX:32011L0082/FR <LI> Recommandation de la Commission concernant le taux maximal d'alcool dans le sang autorisé (TA) pour les conducteurs de véhicules à moteur, CELEX:32001Y0214(01)/FR
de Trunkenheit im Straßenverkehr | Alkohol am Steuer | Trunkenheit im Verkehr | Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss | Fahren unter Alkoholeinfluss
SAINMHÍNIÚ i.w.S.: Führen eines Fahrzeugs trotz der Unfähigkeit infolge des Genusses alkoholischer Getränke das Fahrzeug sicher zu führen<br>i.e.S.: Führen eines Fahrzeugs trotz einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von mehr als 0,5 Promille TAGAIRT Council-DE, vgl. StGB (DE) §_316 http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__316.html und Straßenverkehrsgesetz StVG (DE) §_24a http://dejure.org/gesetze/StVG/24a.html (31.10.14)
Offence · Social problem · Transport policy
ga tiomáint faoi thionchar drugaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga tiomáint faoi thionchar drugaí
COMHTHÉACS Ag tabhairt aghaidhe ar <b>thiomáint faoi thinchar drugaí</b> san Eoraip. TAGAIRT EMCDDA "Drugaí i bhfócas", http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_90966_GA_TDAD09002GAC.pdf [31/08/2015]
SAINMHÍNIÚ mótarfheithicil á tiomáint agus an tiománaí lagaithe agus/nó tar éis drugaí a úsáid TAGAIRT an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA)
en dope driving | driving under the influence of drugs | drug driving
SAINMHÍNIÚ driving a motor vehicle while impaired by drugs or other substances having a similar effect, as defined in the law of the Member State of the offence TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Definition of ‘driving under the influence of drugs’ in Article 3, point (f), of Directive 2011/82/EU facilitating the cross-border exchange of information on road safety related traffic offences, CELEX:32011L0082/EN
fr conduite sous l'influence de la drogue | conduite sous l'emprise de stupéfiants
SAINMHÍNIÚ conduite d'un véhicule par un individu n'étant pas en pleine possession de ses facultés et/ou après avoir consommé des drogues TAGAIRT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), [15.06.2015]
de Fahren unter Drogeneinfluss | Drogen am Steuer
SAINMHÍNIÚ Führen eines Kraftfahrzeuges unter Beeinträchtigung durch Drogen und/oder nach Drogenkonsum TAGAIRT Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), [04/2016]
Financial institutions and credit
en Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year
SAINMHÍNIÚ ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk‐free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk‐free rate TAGAIRT Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (Text with EEA relevance) CELEX:32006L0048/EN
NÓTA This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year.
fr échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an
SAINMHÍNIÚ le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des transactions relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an afférents à cet ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an TAGAIRT Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0048:FR:HTML
EU customs procedure · FINANCE
ga cuir earraí faoi nós imeachta custaim TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution
ga Grúpa Comhairleach Baile AE-Mheiriceá Láir TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en EU Advisory Group | EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement | EU-Central America Domestic Advisory Group | EU Advisory Group under the EU-Central America Association Agreement
SAINMHÍNIÚ <I>domestic advisory group</I> [ IATE:3563644 ] set up to express views and make recommendations on trade-related aspects of sustainable development and advise the Parties on how to better achieve the objectives of the Trade and Sustainable Development Title of the EU-Central America Association Agreement TAGAIRT COR/EESC-JS, based on: EESC > EU Domestic Advisory Group: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.international-trade-monitoring-eu-central-america-eu-dag [30.5.2016]
NÓTA The Advisory Group shall comprise independent representative organisations of civil society in a balanced representation of economic, social and environmental stakeholders including, among others, employers and workers organisations, business associations, non-governmental organisations and local public authorities.
fr groupe consultatif interne de l'UE dans le cadre de l'accord d'association UE-Amérique centrale | groupe consultatif interne UE-Amérique centrale
SAINMHÍNIÚ groupe consultatif interne [IATE:3563644 ] de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du titre «Commerce et développement durable» de l'accord d'association conclu entre l'UE et l'Amérique centrale TAGAIRT EESC/COR-FR, d'après l'article 295 de l'accord d'association entre l'UE et l'Amérique centrale: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.346.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2012:346:TOC#L_2012346FR.01000301 (31.5.2016)
de Interne Beratungsgruppe EU-Zentralamerika
SAINMHÍNIÚ interne Beratungsgruppe [IATE:3563644 ] der EU, die die Umsetzung des Titels "Handel und nachhaltige Entwicklung" des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Zentralamerika beobachtet TAGAIRT EESC/CoR TERM-DE nach Artikel 295 Assoziierungsabkommens EU-Zentralamerika: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2012:346:TOC (25.8.2016)
EU finance · Rights and freedoms · SOCIAL QUESTIONS
ga an Líonra Eorpach ar Chuimsiú Sóisialta agus na Romaigh faoi na Cistí Struchtúracha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga EURoma TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en EURoma | European Network on Social Inclusion and Roma under the Structural Funds
SAINMHÍNIÚ European transnational network that aims to improve the use of Structural Funds for the inclusion of the Roma population TAGAIRT EURoma Report 2010 - Roma and the Structural Funds, p. 26, http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/euroma_report_en.pdf (20.7.2010)
NÓTA Created in June 2007. Members are Bulgaria, the Czech Republic, Finland, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain and Sweden.
fr EURoma | réseau européen sur l'inclusion sociale et les Roms dans le cadre des fonds structurels
SAINMHÍNIÚ réseau européen visant à améliorer l'utilisation des fonds structurels afin de renforcer l'inclusion des Roms TAGAIRT Commission européenne (emploi, affaires sociales et égalité des chances - l'Union européenne et les Roms) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr
NÓTA initiative lancée en juin 2007 par le gouvernement espagnol, et comprenant douze Etats membres de l'UE (Bulgarie, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Suède)
de EURoma | Europäisches Netz für soziale Eingliederung und Roma im Rahmen der Strukturfonds
SAINMHÍNIÚ europäisches Netzwerk mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten, dessen Ziel darin besteht, die Strukturfonds so einzusetzen, dass die Wirksamkeit von auf die Roma-Gemeinschaft ausgerichteten strategischen Konzepten verbessert wird TAGAIRT Sonderbericht Nr. 14 // 2016, Politische Initiativen und finanzielle Unterstützung der EU für die Integration der Roma, CELEX:52016SA0014/DE
Preparation for market
ga sócmhainní dochta atá á dtógáil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en fixed assets under construction | construction in progress
SAINMHÍNIÚ the value of fixed assets which are still under construction at the end of a period and normally not yet subject to a charge for depreciation TAGAIRT Internat.Account.Lex.,UEC-Group Accounts
fr immobilisation en cours
SAINMHÍNIÚ valeur des immobilisations qui ne sont pas encore terminées à la fin de l'exercice et non encore sujettes à l'amortissement TAGAIRT Internat.Accounting Lex.,UEC-Comptes de groupe
de Anlagen im Bau
SAINMHÍNIÚ Wert der am Ende einer Abrechnungsperiode noch unfertigen Anlagegüter, die noch nicht Gegenstand von Abschreibungen sind TAGAIRT International Accounting Lexicon(U.E.C.)-Konzernrechnungslegung
FINANCE · Financial institutions and credit
ga ábaltacht an ráthóra feidhmiú faoin ráthaíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Chemistry
ga Láimhsigh faoi thriathghás. TAGAIRT Iarscríbhinn IV, Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
mul P231
Chemistry
ga Láimhsigh faoi thriathghás. Cosain ó thaise. TAGAIRT Iarscríbhinn IV, Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
LAW
ga oidhre tiomnach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en heir entitled under a will | testamentary heir
SAINMHÍNIÚ someone named as heir in a will TAGAIRT Council-EN
NÓTA - IATE:83114 "heir"
fr héritier testamentaire | héritier institué
SAINMHÍNIÚ légataire [IATE:3538824 ] que le testateur a désigné dans son testament comme son héritier TAGAIRT Cornu G., Vocabulaire juridique, PUF, 2008
de eingesetzter Erbe | Testamentserbe
SAINMHÍNIÚ durch eine Verfügung von Todes wegen IATE:890905 (Testament IATE:1130370 oder Erbvertrag IATE:890919 ) eingesetzter Erbe TAGAIRT Übereinkommen über das auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendende Recht (1989), Art.16 http://www.hcch.net/upload/text32d.pdf [20.4.12]
Preparation for market
ga iontráil taobh na sócmhainní TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
FINANCE · Financial institutions and credit
ga institiúid faoi réiteach TAGAIRT Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;<P>Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 2 a ndéantar gníomhaíocht réitigh ina leith TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA
en institution under resolution
SAINMHÍNIÚ credit institution, investment firm or financial holding company in respect of which a resolution action<sup>1</sup> is taken<hr><sup>1</sup> resolution action [ IATE:3552830 ] TAGAIRT Council-EN, based on Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, Article 2(1)(83), CELEX:32014L0059
NÓTA See also <i>resolution</i> [ IATE:3510811 ].
fr établissement soumis à une procédure de résolution
SAINMHÍNIÚ un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui fait l'objet d'une mesure de résolution TAGAIRT Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, article 2, paragraphe 1, point 83, CELEX:32014L0059/fr
de in Abwicklung befindliches Institut
SAINMHÍNIÚ ein Institut, ein Finanzinstitut oder eine Finanzholdinggesellschaft, in Bezug auf das bzw. die eine Abwicklungsmaßnahme IATE:3552830 getroffen wird TAGAIRT Council-DE vgl. RL 2014/59 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, Art.2, Abs.1 Nr.83 (ABl. L_173/2014, S.190) CELEX:32014L0059/DE
NÓTA XREF: Abwicklung IATE:3510811 <br>DIV: AKO 4.6.2014; UPD: DO, 11.6.2015
Aid policy
Social affairs
ga poist mar a bhfuil mná faoi ghannionadaíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Judicial proceedings
ga breithiúnas arna thabhairt faoin nós imeachta um réamhrialú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en judgment delivered under the preliminary ruling procedure
SAINMHÍNIÚ One of the two forms of preliminary ruling [ IATE:796719 ] issued by the Court of Justice of the European Union TAGAIRT Council-EN
NÓTA The other form of preliminary ruling is the <b> reasoned order</b> [ IATE:796364 ]
fr arrêt à titre préjudiciel | arrêt préjudiciel
SAINMHÍNIÚ une des deux formes de <i>décision préjudicielle</i> [ IATE:796719 ] que la Cour de justice peut prendre à la suite d'une demande de décision préjudicielle présentée par une juridiction nationale TAGAIRT CENTERM d'après le site de la Cour de justice de l'UE (Curia) > Cour de justice > Présentation, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/#procedures [12.8.2013]
NÓTA Le terme "décision" est plus général que le terme "arrêt", qui renvoie à l'arrêt de la Cour proprement dit. L'autre forme de décision préjudicielle est l'ordonnance motivée [ IATE:1133969 ].
de Vorabentscheidung | Vorabentscheidungsurteil
SAINMHÍNIÚ eine der beiden Formen der Vorabentscheidung IATE:796719 des Gerichtshofs der Europäischen Union TAGAIRT Council-DE, vgl. Website CURIA, "Vorabentscheidungsersuchen" http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ [28.11.2013]
NÓTA Die andere Form der Vorabentscheidung ist der <b>mit Gründen versehene Beschluss</b> IATE:796364 <br>DIV: ds, 28.11.2013

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Gnó/Business
Dlí › Dlí Tráchtála/Law › Commercial Law

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
cúnant faoi ordú na Cúirte
covenant under order of the Court

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
conradh faoi shéala (fir)
contract under seal
cúnant faoi ordú sin na Cúirte (fir1)
covenant under the said order of the Court
cuir faoi bhannaí (br)
put under bail
foshirriam (fir4, gu: foshirriam, ai: foshirriamaí, gi: foshirriamaí)
under-sheriff
foirceannadh faoi stiúradh (fir)
winding up under supervision

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
An tAcht um Dhearbhú faoi Airteagal 29.7 den Bhunreacht (Am a Fhadú), 1999
Declaration Under Article 29.7 of The Constitution (Extension of Time) Act 1999
Lógó gaois.ie
gaois.ie