Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

10 dtoradh

 1. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  an Lárionad Teicniúil um Chomhar Talmhaíochta agus Tuaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Technisches Zentrum für Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum | TZZL | TZL | Zentrum für landwirtschaftliche Entwicklung
  de
  Sainmhíniú EU-AKP-Einrichtung mit der Aufgabe, durch die Verbesserung des Informationsmanagements zur Entwicklung im Bereich Landwirtschaft in den AKP-Ländern beizutragen Tagairt Council-DE, Vgl. Website TZL http://www.cta.int/en/About-us/Who-we-are (12.08.10)
  Nóta Einrichtung 1984 im Rahmen des Cotonou-Abkommens IATE:917820 ; Sitz: Wageningen (NL);UPD: ajs 11.11.09, aka 12.08.10
  Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation | CTA | TCAC
  en
  Sainmhíniú ACP-EU institution working in the field of information for development Tagairt Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation website http://www.cta.int/en [10.09.09]
  CTA | Centre technique de coopération agricole et rurale | CTCA
  fr
  Nóta Créé en 1983 dans le cadre de la Convention de Lomé; établi à Wageningen (NL), le CTA est placé sous la tutelle du Comité des Ambassadeurs ACP-UE et ses ressources financières proviennent du Fonds européen de développement. Autrefois dénommé "Centre pour le développement de l'agriculture" puis, par erreur, dans l'Accord de Cotonou, "Centre technique pour le développement de l'agriculture". Texte de l'Accord de Cotonou officiellement corrigé.
 2. TRANSPORT|air and space transport|air transport
  rialú aerthráchta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Chomh maith leis sin, baineann Cinnteoireacht Chomhoibríoch ag Aerfoirt a lán tairbhí amach ó thaobh rialú aerthráchta de, lena n-áirítear pleanáil sholúbtha réamhimeachta, plódú laghdaithe ar an naprún agus ar an mbealach innlithe, agus ualach oibre laghdaithe i measc rialtóirí aerthráchta.' Tagairt 'Tuarascáil Bhliantúil 2014', Údarás Eitlíochta na hÉireann, https://www.iaa.ie/docs/default-source/publications/corporate-publications/tuarasc%C3%A1il-bhliant%C3%BAil/tuarasc%C3%A1il-bhliant%C3%BAil-2014.pdf?sfvrsn=6 [5.4.2016]
  ATC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ATC | Flugverkehrskontrolle | Luftverkehrskontrolle | Flugsicherung
  de
  Sainmhíniú Überwachung und Lenkung der Bewegungen im Luftraum und auf den Rollfeldern von Flugplätzen mit Flugplatzkontrolle zur sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Luftverkehrs Tagairt VO-DE über die Durchführung der Flugsicherung, Art.4 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/fsbetrv/gesamt.pdf (28.6.2010)
  Nóta soll insbesondere Zusammenstöße zwischen Luftfahrzeugen in der Luft und auf den Rollfeldern der Flugplätze sowie Zusammenstöße zwischen Luftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen sowie sonstigen Hindernissen auf den Rollfeldern der Flugplätze verhindern (DE - Flugsicherungsdurchführungs-VO, Art.4) DIV: AKO 10/05/2004; UPD: hm, 28.6.2010
  air traffic control | ATC
  en
  Sainmhíniú service provided for the purpose of: a) preventing collisions: 1. between aircraft, and 2. on the manoeuvring area between aircraft and obstructions; and b) expediting and maintaining an orderly flow of air traffic Tagairt Eurocontrol ATM Lexicon > Air traffic control service, quoting ICAO, Official definition, "AN 2 Rules of the Air 2005". https://extranet.eurocontrol.int/http://atmlexicon.eurocontrol.int/lexicon/en/index.php/Air_traffic_control_service [14.6.2012]
  contrôle du trafic aérien | CTA | ATC | contrôle de la circulation aérienne
  fr
 3. CJEU|LAW|Transport law · TRANSPORT|air and space transport|air transport
  teastas aeroibreora Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  AOC | Luftverkehrsbetreiberzeugnis
  de
  Sainmhíniú Urkunde, in der einem Luftverkehrsbetreiber bescheinigt wird, dass er über die fachliche Eignung und Organisation verfügt, um den sicheren Betrieb von Luftfahrzeugen für die im Zeugnis genannten Luftverkehrstätigkeiten zu gewährleisten Tagairt VO 2407/92 Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen, Art.2 Buchst.d (ABl L_240/1992, S.1) CELEX:31992R2407/DE
  Nóta DIV: hm, 28.6.2010
  AOC | air operator certificate | air operator's certificate
  en
  Sainmhíniú certificate authorizing an operator to carry out specified commercial air transport operations. Tagairt Annex 6, Part I to the Convention on International Civil Aviation.
  certificat d'exploitant aérien | AOC | licence d'exploitant aérien | certificat de transporteur aérien | CTA
  fr
  Sainmhíniú certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer la sécurité des types d'exploitation mentionnés dans le certificat, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, selon le cas Tagairt Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), CELEX:32008R1008/FR (art. 2)
 4. ENVIRONMENT · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  córas trádála astaíochtaí Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh CELEX:32018R0841/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "... i gcóras trádála astaíochtaí an Aontais Eorpaigh (“EU ETS”) a leagtar síos i dTreoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa..." Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh CELEX:32018R0841/GA
  CTA Tagairt Rialachán (AE) 2018/956 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin
  ga
  Comhthéacs 'Rinneadh foráil i gconclúidí na Comhairle Eorpaí an 23-24 Deireadh Fómhair 2014 nach mór don Aontas ina iomláine an sprioc sin a bhaint amach ar an mbealach is costéifeachtaí is féidir, agus laghduithe 43 % sa chóras trádála astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas (“CTA AE”) agus laghduithe 30 % sna hearnálacha nach earnálacha CTA iad a bhaint amach faoi seach faoi 2030 i gcomparáid le 2005' Tagairt Rialachán (AE) 2018/956 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin
  ETS Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh CELEX:32018R0841/GA
  ga
  Comhthéacs "... i gcóras trádála astaíochtaí an Aontais Eorpaigh (“EU ETS”) a leagtar síos i dTreoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa..." Tagairt Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh CELEX:32018R0841/GA
  scéim trádála astaíochtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Agus aird á tabhairt ar thorthaí an scrúdaithe atá leagtha amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2010 dar teideal “I dtreo creata feabhsaithe formhaoirseachta margaidh do Scéim Trádála Astaíochtaí an AE”, ba cheart don Choimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh togra reachtach a thabhairt ar aghaidh chun dul i ngleic leis na heasnaimh atá sainaitheanta maidir le trédhearcacht, sláine agus maoirseacht an mhargaidh carbóin san Eoraip laistigh de thráthchlár iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh, CELEX:32011R1227/GA
  EHS | Emissionshandel | System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten | Emissionshandelssystem | ETS
  de
  Sainmhíniú System handelbarer Quoten, das auf zugeteilten Emissionsmengen basiert, die aus bestimmten Emissionsminderungs- und Beschränkungsverpflichtungen errechnet wurden Tagairt Vgl. Climate Change Centre Austria, Glossar "Emissionshandel" https://www.ccca.ac.at/de/wissenstransfer/glossar/glossar-detail/emissionshandel/ (20.12.2018)
  Nóta s.a. Kyoto-Protokoll, insbes. Art. 17 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf (22.02.08); XREF: EU-EHS IATE:933374
  emissions trading scheme | ETS | emission trading system | emissions trading system | system for greenhouse gas emission allowance trading
  en
  Sainmhíniú system whereby the total amount of emissions is capped and allowances, in the form of permits to emit CO2, can be bought and sold to meet emission reduction objectives Tagairt CENTERM [20.12.2011]
  Nóta See also: emissions trading (IATE:900795 )
  système d'échange de droits d'émission | régime d'échange de quotas d'émission | régime d'échange de droits d'émission
  fr
  Sainmhíniú système fixant le plafond du volume total d'émissions autorisé et permettant d'acheter ou de vendre, sous forme de permis d'émissions de CO2, des droits qui répondent aux objectifs de réduction des émissions Tagairt Site de l'OACI, Accueil > Protection de l'environnement > Régime d'échange de droits d'émission, https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/FR/EmissionsTrading_FR.aspx [16.1.2018]
  Nóta Voir aussi: - système d'échange de quotas d'émissions de l'UE [ IATE:933374 ]
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|defence|arms policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Conradh Trádála Arm Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is é is aidhm leis an gConradh Trádála Arm, a glacadh in 2013, cur leis an tsíocháin, an tslándáil agus an gcobhsaíocht idirnáisiúnta agus réigiúnach tríd an trádáil idirnáisiúnta i ngnáthairm a rialú agus an trádáil neamhcheadaithe arm a dhíothú.' Tagairt 'I dtreo aistrithe arm níos freagraí: AE agus an Conradh Trádála Arm,' https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=legissum:2501_1
  CTA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vertrag über den Waffenhandel | ATT | Waffenhandelsübereinkommen | Internationaler Waffenhandelsvertrag
  de
  Sainmhíniú Vertrag, der darauf abzielt, den internationalen Handel mit konventionellen Rüstungsgütern durch die Schaffung von rechtlich bindenden, weltweit einheitlichen Mindeststandards, insbesondere für Exporte, zum Zwecke der Stärkung von Frieden und Sicherheit zu regulieren Tagairt Bundesgerichtshof (DE) "Gesetz zu dem Vertrag vom 2.April 2013 über den Waffenhandel" http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP17/W/Waffenhandel.html (4.7.14)
  Nóta Der Vertrag erstreckt sich auf Panzer, bewaffnete Fahrzeuge, schwere Artilleriesysteme, Kampfflugzeuge und -hubschrauber, Kriegsschiffe, Raketen und Raketenwerfer sowie auf kleine und leichte Waffen. Vor einem Export müssen Lieferstaaten z.B. auch prüfen, ob mit den Waffen Menschenrechte bzw. das humanitäre Völkerrecht ernsthaft verletzt werden können. am 2. April 2013 von der VN-Generalversammlung verabschiedet; UPD: st 14.10.13
  International Arms Trade Treaty | Arms Trade Treaty | Framework Convention on International Arms Transfers | ATT
  en
  Sainmhíniú United Nations international treaty that regulates the international trade in conventional arms and seeks to prevent and eradicate illicit trade and diversion of conventional arms by establishing international standards governing arms transfers Tagairt Council-EN, based on:The Arms Trade Treaty (9.9.2021) website
  Nóta The initiative leading to this Treaty was launched in 2001, when a group of Nobel Peace Laureates circulated a "Draft Framework Convention on International Arms Transfers", which called for a universal, legally binding agreement governing arms transfers. For more details, see: Adamson, J. and Pollard, G., 'The Arms Trade Treaty: making a difference', in Verification and Implementation 2015 (9.9.2021).
  TCA | convention cadre sur les transferts internationaux d'armes | traité sur le commerce des armes
  fr
  Sainmhíniú traité ayant pour objet d'amener les États parties à instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d'armes classiques (chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d'artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères de combat, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, armes légères et armes de petit calibre) ou d'améliorer sa réglementation, ainsi que de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher que celles-ci soient détournées Tagairt Conseil-FR, d'après le traité sur le commerce des armes; Nations unies; https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf [29.1.2018]
 6. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  acmhainn dhílis bunaithe ar CTA AE Tagairt Comhairle-GA
  ga
  EHS-Eigenmittel | Eigenmittel auf der Grundlage des Emissionshandelssystems der Europäischen Union
  de
  Sainmhíniú vorgeschlagene neue Kategorie von Eigenmitteln, bei der ein Anteil von 20 % bestimmter Einnahmen aus der Gesamtmenge der zu versteigernden Emissionszertifikate dem EU-Haushalt zugewiesen wird Tagairt Council-DE vgl. Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das das Eigenmittelsystem der Europäischen Union, Abschnitt 3.1. (COM (2018)325 final) (23.7.2019)
  Nóta im Rahmen des MFR 2021-2027 vorgeschlagen
  ETS-based own resource | emissions trading-based own resource | Emissions Trading System-based own resource | EU emissions trading system-based own resource | own resource based on the European Union emissions trading system | own resource based on the Emissions Trading System
  en
  Sainmhíniú proposed own resource [ IATE:1380005 ] which would be based on national auctioning revenue stemming from the EU emissions trading system [ IATE:933374 ] Tagairt Council-EN, based on the proposal for a Council Decision on the system of Own Resources of the European Union, recital 6, CELEX:52018PC0325
  Nóta Proposed in the framework of the 2021-2027 MFF, along with a plastic packaging waste-based own resource [ 3580547 ] and a CCCTB-based own resource [ IATE:3580551 ]. .The current categories of own resources are: - traditional own resources [ 790884 ] - GNI-based own resources [ 2222308 ] - VAT-based own resources [ 160213 ]
  ressource propre fondée sur le SEQE | ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission
  fr
  Sainmhíniú proposition de ressource propre qui serait fondée sur les recettes nationales provenant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne Tagairt Conseil-FR, d'après: Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, 52018PC0325 (27.6.2019)
  Nóta Ressource propre proposée dans le cadre du CFP 2021-2017, parallèlement à une ressource propre fondée sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés [ IATE:3580551 ] et à une ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés [ IATE:3580547 ]. Les catégories actuelles de ressources propres sont:- les ressources propres traditionnelles [ IATE:790884 ]- la ressource propre fondée sur la TVA [ IATE:160213 ]- la ressource propre fondée sur le RNB [ IATE:2222308 ]
 7. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|emission trading|EU Emissions Trading Scheme
  córas AE i ndáil le trádáil astaíochtaí Tagairt Rialachán (AE) 2021/523 lena mbunaítear Clár InvestEU agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017
  ga
  Comhthéacs 'I gcás inarb iomchuí, ba cheart do Ciste InvestEU meascadh rianúil, gan uaim agus éifeachtúil a chumasú maidir le deontais nó ionstraimí airgeadais nó iad araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais nó as cistí eile, amhail an Ciste don Nuálaíocht le haghaidh Chóras AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS)...' Tagairt Rialachán (AE) 2021/523 lena mbunaítear Clár InvestEU agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017
  Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CTA AE Tagairt Rialachán (AE) 2018/956 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin
  ga
  Comhthéacs 'Rinneadh foráil i gconclúidí na Comhairle Eorpaí an 23-24 Deireadh Fómhair 2014 nach mór don Aontas ina iomláine an sprioc sin a bhaint amach ar an mbealach is costéifeachtaí is féidir, agus laghduithe 43 % sa chóras trádála astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas (“CTA AE”) agus laghduithe 30 % sna hearnálacha nach earnálacha CTA iad a bhaint amach faoi seach faoi 2030 i gcomparáid le 2005.' Tagairt Rialachán (AE) 2018/956 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin
  córas i ndáil le trádáil lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EU-EHS | Emissionshandelssystem der EU | EU-Emissionshandelssystem | System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union | EU EHS
  de
  Sainmhíniú von den EU-Mitgliedstaaten 2005 eingerichtetes umfassendes Handelssystem für Emissionsberechtigungen für Kohlendioxid (CO 2) und andere Treibhausgase auf der Ebene der Unternehmen, das auf festen Emissionsobergrenzen basiert Tagairt vgl. Broschüre EU-Emissionshandelssystem (2009) http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_de.pdf (27.4.2011)
  Nóta Kernelement der EU-Politik zur Eindämmung des Klimawandels und wichtigstes Instrument zur kosteneffizienten Verringerung der Treibhausgasemissionen, bisher der weltweit erste bedeutende und größte Markt für den Handel mit CO 2-Emissionen (2005 mit der Richtlinie 2003/87/EG eingeführt)
  scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | EU emissions trading system | EU ETS | EU emissions trading scheme | European Union Emissions Trading Scheme | system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union
  en
  Sainmhíniú system for trading greenhouse gas emission allowances among EU Member States launched in 2005 Tagairt COM-EN, based on: European Commission > Climate Action > EU Action > Emissions Trading System > The EU Emissions Trading System (EU ETS) (22.9.2020)
  Nóta Scheme established by Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (22.9.2020) (see latest consolidated version with all amendments). It works on the 'cap and trade' principle. A 'cap', or limit, is set on the total amount of certain greenhouse gases that can be emitted by the factories, power plants and other installations in the system. The cap is reduced over time so that total emissions fall. In 2020, emissions from sectors covered by the EU ETS will be 21% lower than in 2005. Within the cap, companies receive or buy emission allowances which they can trade with one another as needed. They can also buy limited amounts of international credits from emission-saving projects around the world. The limit on the total number of allowances available ensures that they have a value.
  SEQE de l'UE | système d'échange de quotas d'émission de l'UE | SCEQE | système communautaire d'échange de quotas d'émission | système de négociation des droits d'émission | SEQE UE | SEQE-UE
  fr
  Sainmhíniú système international de plafonnement des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre dans les entreprises, mis en place par l'UE en 2005 et fondé sur les nouveaux mécanismes définis par le Protocole de Kyoto Tagairt Brochure "Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE)", éditée par la Commission européenne
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international security|arms control
  Tionscadal For-rochtana an Aontais maidir leis an gConradh Trádála Arm Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Tionscadal For-rochtana AE CTA Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Comhthéacs 'Ina theannta sin, lorgódh Rúnaíocht CTA ionchur ó chomhpháirtithe cur chun feidhme thionscadail for-rochtana AE CTA chun ionadaithe Stáit agus daoine aonair eile a shainaithint a roghnófar le bheith rannpháirteach i gclár 'oiliúint na n-oiliúnóirí' de chuid Rúnaíocht CTA.' Tagairt ST 7141 2021 ADD 1 - GA
  ATT-OP | EU ATT Outreach Project
  de
  Sainmhíniú von der EU finanziertes Projekt zur Förderung einer weltweiten Anwendung des Vertrags über den Waffenhandel und dessen wirksame Umsetzung, bei dem Drittstaaten bei der Verbesserung ihrer Mechanismen für die Waffentransferkontrolle unterstützt werden Tagairt Council-DE, vgl. German Federal Office for Economic Affairs and Export Control > Foreign Trade > Outreach projects (22.3.2021)
  Nóta ATT-OP I 2014-2017ATT-OP II 2017-2020
  ATT-OP | EU Arms Trade Treaty Outreach Project | EU ATT-OP | EU ATT Outreach Project
  en
  Sainmhíniú EU project that aims to strengthen awareness towards conventional arms transfers at various national and regional levels and to contribute to the the Arms Trade Treaty's global universalisation in order to guarantee an effective implementation, providing support to non-EU countries for enhancing their arms transfer control mechanisms Tagairt German Federal Office for Economic Affairs and Export Control > Foreign Trade > Outreach projects (22.3.2021)
  Nóta Based on EU Council Decision 2017/915/CFSP, the German Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA) has been given the mandate to implement the second ATT outreach project, together with the French agency Expertise France. The project, which is financed by the European Union and co-financed by the German Federal Foreign Office and BAFA, carries on the work successfully begun under the first ATT project (2014 – 2017). The second ATT project will continue until 2020.
  projet de communication de l'UE sur le TCA | projet de communication sur le traité sur le commerce des armes | projet de communication de l'Union européenne relatif au Traité sur le commerce des armes
  fr
 9. SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  sainchomhad iarratais ar thrialacha cliniciúla Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  sainchomhad iarratais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Trí na nósanna imeachta nua maidir le húdarú trialacha cliniciúla, ba cheart taobhú leis an méid Ballstát agus is féidir a áireamh. Dá bhrí sin, ar mhaithe leis na nósanna imeachta a shimpliú maidir le tíolacadh sainchomhaid iarratais i dtaca le húdarú do thriail chliniciúil, ba cheart go seachnófaí faisnéis atá mar an gcéanna den chuid is mó a chur isteach arís agus arís eile agus ina ionad sin ba cheart aon sainchomhad iarratais amháin a chur isteach chuig na Ballstáit uile lena mbaineann trí thairseach tíolactha iarratais. I bhfianaise go bhfuil an tábhacht chéanna do thaighde cliniciúil Eorpach ag baint le trialacha cliniciúla a dhéantar i mBallstát aonair, ba cheart go ndéanfaí an sainchomhad iarratais do na trialacha cliniciúla sin a chur isteach freisin tríd an tairseach aonair sin.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE, CELEX:32014R0536/GA
  Antragsdossier für die klinische Prüfung | Antragsdossier
  de
  Sainmhíniú Unterlagen, die der Sponsor den betroffenen Mitgliedstaaten seiner Wahl über das EU-Portal übermittelt, um eine Genehmigung für die Durchführung einer klinischen Prüfung zu erhalten Tagairt COM-DE nach: Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG Text von Bedeutung für den EWR
  clinical trial application dossier | application dossier for the authorisation of a clinical trial | CTA dossier | application dossier
  en
  Sainmhíniú collection of documents that must be submitted by the sponsor through the EU clinical trial portal to the intended Member States concerned in order to obtain an authorisation to conduct a clinical trial Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: - Articles 5(1) and 80 of Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials on medicinal products for human use- European Medicines Agency. 'The EU clinical trial portal and database' (4.11.2020)
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.