Gaois

Similar terms:

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

77 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|defence
  breabhaid Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Feindflug | Einsatzflug
  de
  sortie
  en
  Definition operational flight by one aircraft Reference 'sortie'. Dictionary of Military Terms and Acronyms, US Department Of Defense, Praetorian Press, LLC, 2011, https://books.google.be/books?id=DQ0odBYeblEC&pg=PT201&lpg=PT201&dq=sortie+%22operational+flight+by+one+aircraft%22&source=bl&ots=V_Hjw2qriK&sig=WZqb-DzC-NwNgvUCoCnHRWr0gpk&hl=fr&sa=X&ved=0CFUQ6AEwCWoVChMIrvry3qrYyAIVCO1yCh154gPG#v=onepage&q=sortie%20%22operational%20flight%20by%20one%20aircraft%22&f=false [23.10.2015]
  sortie
  fr
 2. TRANSPORT|maritime and inland waterway transport|maritime transport
  aistear Reference Treoir (AE) 2019/883 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE, CELEX:32019L0883/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Earraí a thugtar isteach i gcríoch chustaim an Aontais, áfach, a dhíluchtaítear agus a athluchtaítear ar an meán iompair céanna le linn a n-aistear reatha chun go bhféadfaí earraí eile a dhíluchtú agus a athluchtú, ní thíolacfar do lucht custaim iad ag an gcalafort nó ag an aerfort sin.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais, CELEX:32013R0952/GA
  turas Reference Treoir (AE) 2017/2110 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle, CELEX:32017L2110/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Leis an gceart sin, d'fhéadfaí turais a áireamh i gcás ina stadann longa paisinéirí, ar a bhfuil líon ard paisinéirí á n-iompar, go leanúnach idir calafoirt ar gairide ná 20 míle an t-achar le linn turas fada aonair.' Reference Treoir (AE) 2017/2109 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát, CELEX:32017L2109/GA
  muiraistear Reference Rialachán (AE) 2015/757 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE CELEX:32015R0757/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Déanfar na luachanna a bhfuil faireachán le déanamh orthu faoi Airteagal 10 a chinneadh trí chomhiomlánú na sonraí a bhaineann leis an muiraistear faoi seach.' Reference Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE A ghlac an Chomhairle an 5 Márta 2015, CELEX:52015AG0006/GA
  Definition aon ghluaiseacht de chuid loinge a thosaíonn ó chalafort cuarda nó a chríochnaíonn i gcalafort cuarda agus arb é is feidhm léi paisinéirí nó lastas a iompar chun críocha tráchtála Reference Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE A ghlac an Chomhairle an 5 Márta 2015, CELEX:52015AG0006/GA
  Fahrt
  de
  Definition jede Bewegung eines Schiffes, die in einem Anlaufhafen beginnt oder endet und die der gewerblichen Beförderung von Personen oder Gütern dient Reference Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG (Text von Bedeutung für den EWR)
  voyage
  en
  Definition any movement of a ship that originates from or terminates in a port of call and that serves the purpose of transporting passengers or cargo for commercial purposes Reference Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)
  voyage | voyage en mer | sortie
  fr
 3. INDUSTRY|building and public works · TRANSPORT · TRANSPORT|land transport|land transport
  pointe fágála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Haltestellenausgang
  de
  Definition Ort, an dem der Fahrgast das Transportsystem verlassen kann Reference WB Nahverkehr,Alba 1981
  egress point
  en
  Definition the point at which a passenger leaves a public transport system Reference Dict.Public Transport,Alba 1981
  sortie
  fr
 4. EUROPEAN UNION|European construction|enlargement of the Union|European Union membership · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  margadh Brexit Reference Comhairle-GA
  ga
  Language usage Cinneadh 'margadh' a úsáid ar an bhfocal Béarla 'deal'
  Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach. Reference Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (18.6.2019)
  ga
  Context "Formhuiníonn an Chomhairle Eorpach an Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach." Reference Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 25 Samhain 2018 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20015-2018-INIT/ga/pdf
  comhaontú Brexit um tharraingt siar Reference Comhairle-GA, bunaithe ar Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=GA
  ga
  Context "Scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an mBallstát i dtrácht ó dháta an comhaontú um tharraingt siar a theacht i bhfeidhm nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra dá dtagraítear i mír 2, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an mBallstát i dtrácht, an tréimhse sin a fhadú." Reference Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=GA
  Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft | Austrittsabkommen | Brexit-Abkommen
  de
  Comment XREF: Austrittsabkommen IATE:2156466
  UK-EU Withdrawal Agreement | EU-UK Withdrawal Agreement | Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community | Brexit Withdrawal Agreement | UK's exit agreement | Brexit withdrawal agreement
  en
  Definition agreement between the UK and the European Union laying down the arrangements for the withdrawal of the UK from the EU and Euratom Reference Council-EN based on UK Government, Explainer for the agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union (26.6.2020)
  Comment Endorsed by the European Council at the special meeting (Art. 50) on 25 November 2018 (Special European Council conclusions, Council document EUCO XT 20015/18), the Agreement entered into force on 1 February 2020.The Agreement consists of two main documents: the Withdrawal Agreement (26.6.2020) itself, including a Protocol on Ireland and Northern Ireland; and a Political declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom
  accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique | accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique | accord de retrait | accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne | accord sur le retrait du Royaume-Uni (Brexit) | accord sur le Brexit
  fr
  Definition accord négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et d'Euratom Reference Conseil-FR, d'après: - Site de la direction française de l'information légale > Actualités > En bref > Brexit: le projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (3.4.2019) - Page dédiée au Brexit sur le site du Conseil de l'UE (3.4.2019)
  Comment Validé par le Conseil européen (article 50) lors de sa réunion extraordinaire du 25 novembre 2018, cet accord doit encore être ratifié par le Parlement britannique et le Parlement européen. Texte du projet d'accord d'avril 2019 (17.10.2019). Voir aussi déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, document XT 21095/18 du Conseil de l'UE (3.4.2019).
 5. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  aois imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  aois imeachta ó mhargadh an tsaothair Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Arbeitsmarktaustrittsalter
  de
  Definition Alter, mit dem die/der Einzelne tatsächlich aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet. Reference Grünbuch - Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme, KOM/2010/0365, CELEX:52010DC0365/DE
  labour market exit age | age at withdrawal | exit age | exit age from the labour force
  en
  Definition age at which an individual leaves the labour market Reference COM-EN, based on:Green Paper - Towards adequate, sustainable and safe European pension systems, Glossary, 'labour market exit age', COM(2010) 365, CELEX:52010DC0365/EN
  Comment For data availability reasons labour market exit age is often used as a proxy for the effective retirement age. Differences between the two may exist, as some people leave the labour market before they actually retire while others continue working after retirement.Note reference:Green Paper - Towards adequate, sustainable and safe European pension systems, Glossary, 'labour market exit age', COM(2010) 365, CELEX:52010DC0365/EN See also: effective retirement age [ IATE:3524221 ]
  âge de cessation d'activité | âge de sortie du marché du travail
  fr
  Definition âge auquel une personne quitte réellement le marché du travail Reference Livre vert - Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe, COM/2010/0365, CELEX:52010DC0365/FR
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|European construction|enlargement of the Union|European Union membership
  an Mheitheal ad hoc um Airteagal 50 CAE Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Artikel 50 EUV"
  de
  Definition Arbeitsgruppe, die den AStV und den Rat bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union unterstützt Reference Council-DE, vgl. Beschluss (EU) 2017/900 des Rates zur Einsetzung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Artikel 50 EUV" unter dem Vorsitz des Generalsekretariats des Rates CELEX:32017D0900/DE
  Comment zum Zeitpunkt des Austritts ersetzt durch die Gruppe "Vereinigtes Königreich" IATE:3588078 ---Nicht zu verwechseln mitTaskforce Artikel 50 der Kommission IATE:3570629 Taskforce "Vereinigtes Königreich" des Rates >>>>>>>>>>>>>>>>>IATE:3573511>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ad hoc Working Party on Article 50 TEU
  en
  Definition Council working party established to assist Coreper and the Council in all matters pertaining to the withdrawal of the United Kingdom from the Union Reference Council-EN, based on: Council Decision (EU) 2017/900 concerning the establishment of the ad hoc Working Party on Article 50 TEU chaired by the General Secretariat of the Council, CELEX:32017D0900/EN
  Comment Not to be confused with: - Article 50 Task Force [ IATE:3570629 ] - Task Force on the UK [ IATE:3573511 ]
  groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE | Brexit sortie retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
  fr
  Definition groupe de travail établi par le Conseil le 22 mai 2017 pour assister le Coreper et le Conseil pour toutes les questions relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union Reference Conseil-FR, d'après Décision (UE) 2017/900 du Conseil concernant la mise en place du groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE présidé par le secrétariat général du Conseil, CELEX:32017D0900/fr
  Comment Ce groupe de travail du Conseil, composé des représentants des États membres et présidé par Didier Seeuws, est appuyé par une équipe interne au sein du secrétariat général appelée " task-force sur le Royaume-uni" [ IATE:3573511 ], qui avait été créée après le référendum du 23 juin 2016. Ne pas confondre avec la task-force "Article 50" dirigée par Michel Barnier établie au niveau de la Commission [ IATE:3570629 ].
 7. TRADE|tariff policy|EU customs procedure
  oifig custaim imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context '...duine ar bith atá in ann na hearraí atá i gceist a thíolacadh nó atá in ann iad a chur á dtíolacadh don oifig custaim imeachta.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais, CELEX:32013R0952/GA
  Ausgangszollstelle
  de
  customs office of exit
  en
  Definition customs office designated by the customs authorities in accordance with the customs rules to which goods must be presented before they leave the customs territory of the Community and at which they will be subject to customs controls relating to the completion of exit formalities, and appropriate risk-based controls Reference Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code, CELEX:01992R2913-20140101
  Comment See also:- customs office of entry (antonym) [ IATE:1101722 ]
  bureau de douane de sortie
  fr
  Definition dernier bureau de douane par lequel les marchandises quittent physiquement le territoire de l'Union européenne Reference COM-FR d'après le site de l'administration luxembourgeoise des douanes et accises > eDouane > Glossaire > bureau de douane de sortie, http://www.do.etat.lu/edouanes/Glossaire.htm [14.10.2015]
 8. INDUSTRY|mechanical engineering
  sceithphíopa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abgasrohr
  de
  tail pipe | tailpipe
  en
  Definition exhaust pipe through which gases from an engine (for example in a motor vehicle) are released into the air Reference "tailpipe". A Dictionary of Environment and Conservation. Edited by Chris Park. Oxford University Press, 2007. http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198609957.001.0001/acref-9780198609957-e-8086?rskey=ESOCeT&result=1&q=tailpipe [5.4.2013]
  buse de sortie
  fr
  Definition canal convergent qui transforme l'énergie de pression en énergie de vitesse en évacuant les gaz de propulsion Reference G.Jougleux,Le moteur d'avion,Institut Aéronautique Mermoz,Boulogne,1980,p52
 9. SOCIAL QUESTIONS|migration
  stampa imeachta Reference Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí), CELEX:32009R0810/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausreisestempel
  de
  exit stamp
  en
  Definition inked impression stamped or affixed on a passport upon exiting a country Reference COM-EN, based on:Wikipedia > Passport Stamp. http://en.wikipedia.org/wiki/Entry_Stamp [23.8.2012]
  cachet de sortie
  fr
  Definition marque apposée sur un passeport à la sortie d'un pays et indiquant la date et le lieu de franchissement de la frontière Reference COM-FR, d'après le règlement (CE) nº 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), CELEX:32006R0562/fr
 10. TRANSPORT · TRANSPORT|land transport|land transport
  toilleadh imeachtaí ó stáisiún Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  auswärtsgerichtete Haltestellenleistungsfähigheit
  de
  Definition Haltestellenleistungsfähigkeit hinsichtlich des ausfließenden Verkehrs je Fahrtrichtung Reference WB Nahverkehr,Alba 1981
  outbound station capacity
  en
  Definition the maximum time rate of vehicles that can leave a station in a single direction,or the maximum number of passengers who can board those vehicles Reference Dict.Public Transport,Alba 1981
  capacité de sortie d'une station
  fr
 11. INDUSTRY|building and public works · TRANSPORT · TRANSPORT|land transport|land transport
  rialú ar an mbealach isteach agus amach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Haltestellenzugangskontrolle und -abgangskontrolle
  de
  Definition Teil der Fahrgastabfertigung. Kontrolle von Fahrausweisen an den Ein-und Ausgängen der Haltestellen Reference WB Nahverkehr, Alba 1981
  entrance-exit control
  en
  Definition the regulating of passenger entry to and exit from a public transport system Reference Dict.Public Transport,Alba 1981
  contrôle à l'entrée et à la sortie des stations
  fr
 12. TRADE|tariff policy|customs regulations
  dearbhú réamh-imeachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Vorabanmeldung
  de
  pre-departure declaration
  en
  Definition a declaration that must be lodged at the competent customs office for goods before they are brought out of the customs territory of the Union Reference COM-FI, based on: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code (Recast), Art. 228 (1) and (3), CELEX:52012PC0064/en
  déclaration préalable à la sortie
  fr
  Definition déclaration devant être déposée auprès du bureau de douane compétent avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union Reference COM-FR, d'après:Proposition de règlement établissant le code des douanes de l'Union (Refonte), CELEX:52012PC0064/FR
 13. TRADE|tariff policy|EU customs procedure · TRADE|tariff policy|customs regulations
  dearbhú imeachta achomair Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  summarische Ausgangsanmeldung
  de
  Definition Handlung, durch die eine Person die Zollbehörden vor der Verbringung oder zum Zeitpunkt der Verbringung in der vorgeschriebenen Art und Weise darüber informiert, dass Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden Reference Artikel 4 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 450/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft (Modernisierter Zollkodex) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:DE:PDF (17.8.2011)
  exit summary declaration | EXS
  en
  Definition the act whereby, before or at the time of the event, a person informs the customs authorities, in the prescribed form and manner, that goods are to be brought out of the customs territory of the Community Reference Based on Regulation (EC) No 450/2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code), Article 4(9), CELEX:32008R0450
  déclaration sommaire de sortie
  fr
  Definition acte par lequel une personne informe les autorités douanières, préalablement ou au moment même et dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises vont sortir du territoire de la Communauté Reference Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé), art. 4.7
  Comment Voir aussi: déclaration sommaire d'entrée [IATE:2241767 ].
 14. SOCIAL QUESTIONS|health
  scagadh ar dhul amach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Screening bei der Ausreise
  de
  Definition an Flughäfen, Seehäfen und Grenzübergängen vor der Abreise durchgeführte Untersuchung von Passagieren, um eine mögliche Infektion mit einer ansteckenden Krankheit aufzudecken und eine Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern Reference Council-DE nach ecdc, Infection prevention and control measures for Ebola virus disease Entry and exit screening measures,12 October 2014 http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/ebola-outbreak-technicalreport-exit-entry-screening-13oct2014.pdf (31.3.2017)
  exit screening | exit-screening
  en
  Definition screening of travellers at the point of departure aimed at detecting passengers possibly infected with a communicable disease in order to prevent transmission during the planned journey and in the country of destination Reference CENTERM, based on: ECDC > Publications & data > Infection prevention and control measures for Ebola virus disease: Entry and exit screening measures, 12 October 2014, https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Ebola-outbreak-technicalreport-exit-entry-screening-13Oct2014.pdf [27.11.2018]
  Comment Screening measures are based upon symptom assessment and risk and can be adapted for airports, ports and ground crossings.Reference: TERM-PL, based on: WHO, WHO Interim Guidance for Ebola Virus Disease: Exit Screening at Airports, Ports and Land Crossings http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/139691/1/WHO_EVD_Guidance_PoE_14.2_eng.pdf?ua=1 [28.9.2016]
  dépistage à la sortie | contrôles aux points de sortie | dépistage de sortie
  fr
  Definition contrôles effectués aux points de sortie d'un territoire sur lequel sévit une épidémie afin de repérer les voyageurs présentant les symptômes d'une maladie contagieuse dangereuse et ainsi réduire les risques de contagion Reference Conseil-FR, d'après:- Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/fr/pdf [23.2.2018]- Site de l'OMS, "Déclaration du Groupe spécial des voyages et des transports en rapport avec la flambée de maladie à virus Ébola en Afrique de l'Ouest", http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-travel/fr/ [23.2.2018]- Site de l'OMS, "Dépistage d'entrée et de sortie des passagers aériens au cours de la pandémie de grippe A(H1N1) en 2009: une évaluation rétrospective", http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-114777-ab/fr/ [23.2.2018]
  Comment Voir aussi contrôles aux points d'entrée [IATE:3570678 ]
 15. FINANCE|financing and investment
  táille scoir Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  exit charge
  en
  Definition fee that a fund may charge when an investor makes a full or partial withdrawal Reference COM-EN based on: Australian Super > Glossary > 'exit fee', http://www.australiansuper.com/toolsandforms_glossary.aspx?filterBy=e&page=2 [13.4.2010]
  Comment A fee or sales charge imposed when investors sell shares in certain unit trusts or other investment vehicles. The amount tends to decrease the longer you hold the shares, often to nothing after a set period of time, i.e. three or five years. This is typically designed to discourage investors from withdrawing their money too soon. See: Morningstar > Morningstar Glossary > 'exit charge', http://www.morningstarfunds.ie/ie/glossary/default.aspx?articleid=74536&categoryid=485 [13.4.2010]
  droit de sortie | frais de sortie
  fr
 16. FINANCE|taxation · TRADE|tariff policy|tariff policy
  dleacht ar onnmhairí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context Is gá na tosca a shuíomh ar ar a mbonn a dhéantar dleachtanna ar onnmhairí agus dleachtanna ar allmhairí agus bearta eile a bhaineann le trádáil earraí a chur i bhfeidhm.' Reference Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
  dleacht chustaim ar onnmhairí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  dleacht onnmhairiúcháin Reference Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh
  ga
  Context '...tá caibidlithe ag an gCoimisiún le Cónaidhm na Rúise go ndéanfaidh Cónaidhm na Rúise gealltanais chun na dleachtanna onnmhairiúcháin ar adhmad amh a laghdú nó a dhíchur.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh
  Ausfuhrsteuer | Ausgangsabgabe | Ausfuhrabgabe | Ausfuhrtarif | Ausfuhrzoll
  de
  Definition für die Ausfuhr von Waren zu entrichtende Abgaben Reference Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union
  export tax | customs duty on exports | export duties | export duty | duty on exports | export tariff | export rate
  en
  Definition customs duty payable on the export of goods Reference Regulation (EU) No 952/2013, laying down the Union Customs Code (23.6.2020)
  droits à l'exportation | droit à l'exportation | taxe à l'exportation | droit de sortie | droit de douane à l'exportation
  fr
  Definition droit de douane exigible à l’exportation des marchandises Reference Conseil-FR, d'après le Règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union