Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

158 toradh

 1. INDUSTRY · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|technology
  éifeachtúlacht srutha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Stromausbeute
  de
  CE | current efficiency | average current efficiency
  en
  Sainmhíniú the amount of product actually produced in an electrolytic process divided by the amount of product that theoretically have been produced calculated from Faraday's law Tagairt COM-EN, based on:The Free Dictionary http://www.thefreedictionary.com/current+efficiency & Peter Schmittinger. Chlorine: principles and industrial practice. May 15, 2000. ISBN-13: 978-3527298518
  Nóta From Faradays Law, 0.008058 tonnes of Al are produced per kA-cell-day at 100% current efficiency.
  rendement en courant
  fr
  Sainmhíniú rapport entre la quantité réelle de matière produite dans une réaction électrolytique et la quantité théorique définie par la loi de Faraday; couramment, pourcentage de courant effectivement consommé par la réalisation d'une opération déterminée, selon la loi de Faraday Tagairt VEI 50-5-390 ;ISO 2080:1973
 2. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education|education|adult education · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment|vocational training
  oideachas aosach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Staidreamh a sholáthar maidir le príomhréimsí beartais shóisialta ar leis an saoránach an leas is tábhachtaí iontu, amhail dea-bhail, inbhuanaitheacht, comhtháthú sóisialta, bochtaineacht, neamhionannais, dúshláin dhéimeagrafacha (aosú an phobail agus imirce go háirithe), an margadh saothair, oideachas agus oiliúint, lena n-áirítear oideachas na hóige, oideachas aosach, gairmoiliúint agus soghluaisteacht foghlama an aosa óig, cultúr, gníomhaíocht fhisiciúil, cáilíocht bheatha, sábháilteacht, sláinte, míchumas, tomhaltas, saorghluaisteacht agus an margadh inmheánach, soghluaisteacht daoine óga, nuálaíocht theicneolaíoch agus stíleanna beatha nua a roghnú.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17, CELEX:32013R0099/GA
  oideachas leantach Tagairt Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1304/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '… déanfaidh sé nó sí gach iarracht réasúnach chun a chinntiú go ndéanfar foráil le haghaidh oideachas leantach an linbh agus le haghaidh rannpháirtíocht iomlán an linbh ar scoil.' Tagairt An tAcht Oideachais (Leas), 2000, http://www.acts.ie/ga.act.2000.0022.4.html [23.3.2020]
  foghlaim aosach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... córas oideachais i mBallstát eile, lena n-áirítear oideachas agus cúram luath-óige, bunoideachas agus meánoideachas, ardoideachas agus foghlaim aosach...' Tagairt Rialachán (AE) 2018/1724 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, CELEX:32018R1724/GA
  oideachas do dhaoine fásta Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
  ga
  Comhthéacs 'na torthaí ón Treoirshuirbhé maidir le hOideachas do Dhaoine Fásta a rinneadh idir 2005 agus 2007 agus riachtanais bhreise maidir le forbairt;' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
  oideachas leanúnach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Déanfaidh na tuarascálacha a ndul chun cinn san oideachas leanúnach a leagan amach agus a mheasúnú freisin, poist inbhuanaithe agus chuibhiúla a fháil, nó maidir le gabháil do phrintíseacht nó d'oiliúnaí d'ardchaighdeán.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1304/GA
  Erwachsenenbildung
  de
  Sainmhíniú allgemeine oder berufliche Bildungsangebote für Erwachsene, die nach der (beruflichen) Erstausbildung belegt werden können, um berufliche oder persönliche Zwecke zu verfolgen Tagairt Terminologie der europäischen Politik der allgemeinen und beruflichen Bildung - 130 Schlüsselbegriffe (Cedefop, 2. Aufl. 2014)
  CE | continuous education | continued education | adult education | adult learning | continuing education
  en
  Sainmhíniú education specifically targeted at individuals who are regarded as adults by their society to improve their technical or professional qualifications, further develop their abilities, enrich their knowledge with the purpose to complete a level of formal education, or to acquire, refresh or update their knowledge, skills and competencies in a particular field Tagairt 'adult education'. UNESCO > Education > International Standard Classification of Education ISCED 2011 > Glossary, p. 78, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf [18.12.2018]
  Nóta This also includes what may be referred to as ‘continuing education’, ‘recurrent education’ [ IATE:770450 ] or ‘second chance education’ [ IATE:1403994 ]. Reference: 'adult education'. UNESCO > Education > International Standard Classification of Education ISCED 2011 > Glossary, p. 78, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf [18.12.2018]
  formation d'adultes | formation des adultes | éducation des adultes | éducation permanente | formation continue | formation pour adultes | éducation et formation des adultes
  fr
  Sainmhíniú éducation ciblant spécifiquement les individus considérés comme des adultes par la société à laquelle ils appartiennent en vue d'améliorer leurs qualifications techniques ou professionnelles, de développer leurs capacités, d’enrichir leurs connaissances dans le but d'achever un niveau de l'enseignement formel ou d'acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences dans un nouveau domaine ou de rafraîchir ou de mettre à jour leurs connaissances dans un domaine spécifique Tagairt Glossaire UIS - UNESCO, http://glossary.archive.uis.unesco.org/glossary/fr/term/1944/fr [13.12.2016]
  Nóta Comprend également les programmes qualifiés de "formation continue", "éducation récurrente" ou "éducation de seconde chance". Voir aussi éducation populaire [ IATE:1394060 ]
 3. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution · INDUSTRY|mechanical engineering|mechanical engineering · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|technical regulations
  comhéifeacht éabhlóide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Entwicklungskoeffizient | Evolutionskoeffizient | EK
  de
  EC | evolution coefficient
  en
  Sainmhíniú coefficient by which pollutants emitted by a combustion engine increase or decrease over a given time period of engine operation Tagairt COM-EN, based on:UN/ECE Regulation No. 49. Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines and positive ignition engines for use in vehicles, CELEX:42013X0624(01)/EN
  CE | coefficient d'évolution
  fr
 4. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget · FINANCE · FINANCE|budget
  caiteachas éigeantach Tagairt Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, I
  ga
  CE Tagairt Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, I
  ga
  OA | obligatorische Ausgaben
  de
  Sainmhíniú Ausgaben, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben Tagairt Council-DE auf der Grundl. von Art.272 Abs.4 EGV
  Nóta die Unterscheidung zwischen "obligatorische Ausgaben" und "nicht obl. Ausgaben" IATE:785293 wurde durch den AEUV außer Kraft gesetzt (vgl. "Das Haushaltsverfahren" http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.4.3.pdf 14.9.2011); UPD: aih, 14.9.2011
  CE | compulsory expenditure
  en
  Sainmhíniú expenditure necessarily resulting from the Treaties or from acts adopted in accordance therewith Tagairt Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management
  Nóta The distinction between compulsory expenditure and non-compulsory expenditure [see IATE:785293 ] drawn in Article 272(4) of the TEC was removed by the Lisbon Treaty and is no longer made under the TFEU (see "The budgetary procedure", European Parliament (18.5.2020))
  DO | dépenses obligatoires
  fr
  Sainmhíniú dépenses budgétaires découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci Tagairt Conseil-FR sur base de l'article 272, par. 4 du TCE
  Nóta La distinction entre les "dépenses obligatoires" et les "dépenses non obligatoires" (IATE:785293 ) a été éliminée par le TFUE (cf. "la procédure budgétaire", http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr//FTU_1.4.3.pdf [18.8.2011]
 5. BUSINESS AND COMPETITION|accounting · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW
  CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhphobal Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EG | Europäische Gemeinschaft
  de
  Sainmhíniú die erste der drei Säulen der Europäischen Union IATE:878841 neben der GASP (2. Säule) IATE:843618 und der PJZS (3. Säule) IATE:905343 ; sie ist aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft IATE:780983 hervorgegangen Tagairt siehe auch Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Gemeinschaft (9.11.09)
  Nóta UPD: ajs 9.11.09
  CE | Communauté européenne
  fr
 6. INDUSTRY|chemistry|chemical element
  ceiriam Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú dúil mhiotalach leis an uimhir adamhach 58 Tagairt Hussey, M., Fréamh an Eolais, Coiscéim, Baile Átha Cliath, 2011, lch. 128
  Cer | Cerium | Zer
  de
  Sainmhíniú chemisches Element:Ordnungszahl 58 Tagairt Römpp,Chemie-Lexicon
  cerium
  en
  Sainmhíniú chemical element with the atomic number 58 Tagairt The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) - Periodic Table of the Elements: http://www.iupac.org/reports/periodic_table/index.html#names (7/11/2007)
  Nóta Has several uses in metallurgy e.g. in making aluminium alloys, in stainless steel as a precipitation hardening agent, is a major component of ferrocerium, also known as "lighter flint" and is used in carbon-arc lighting, especially in the film-making industry. Wikipedia, the free encyclopedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Cerium , (07.04.2008)
  cérium
  fr
  Sainmhíniú élément chimique:symbole Ce; numéro atomique 58 Tagairt Grand dictionnaire encyclopédique Larousse
  cerium
  la
  Ce
  mul
 7. SOCIAL QUESTIONS|health|medical science
  tiúchan fuilcheall dearg Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konzentrat menschlicher roter Blutkörperchen | konzentrierte rote Blutkörperchen
  de
  packed red blood cells | packed red cells | red blood cell concentrate
  en
  Sainmhíniú red blood cells that have been separated for blood transfusion Tagairt Wikipedia > Packed red blood cells (21.8.2020)
  concentré globulaire | culot globulaire | CE | concentrés érythrocytaires
  fr
 8. FINANCE|taxation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún maidir le Cúnamh Riaracháin Frithpháirteach i gCúrsaí Cánach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen
  de
  Nóta Strassburg, 25.01.1988
  1988 | Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance | Multilateral Convention on Administrative Assistance in Tax Matters | Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters | Council of Europe Multilateral Mutual Assistance Convention | CE
  en
  Nóta Signed: Strasbourg, 25.1.1988 Entry into force: 1.4.1995 European Treaty Series (ETS) No. 127 Authentic versions: EN-FR
  Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
  fr
  Sainmhíniú convention permettant aux Parties - Etats membres du Conseil de l'Europe et pays membres de l'OCDE - de développer, sur des bases communes et dans le respect des droits fondamentaux des contribuables, une vaste coopération administrative couvrant tous les impôts obligatoires à l'exception des droits de douane Tagairt site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/127.htm (2.4.2012)
  Nóta Signature: 25.1.1988 à Strasbourg Entrée en vigueur: 1.4.1995 Conseil de l'Europe; STCE n° 127 Versions authentiques: EN-FR
 9. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · EUROPEAN UNION|European construction
  CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  na Comhphobail Eorpacha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EG | Europäische Gemeinschaften
  de
  Sainmhíniú Sammelbegriff für die Europäische Wirtschafts-gemeinschaft IATE:780983 (EWG), seit 1993 Europäische Gemeinschaft IATE:882107 , ebenfalls mit EG abgekürzt) und die Europäische Atomgemeinschaft IATE:780985 (abgekürzt EAG, heute EURATOM); bis 1992 gehörte auch die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl IATE:780914 (EGKS) dazu Tagairt (9.11.09)
  Nóta CONTEXT: EG steht je nach Kontext für Europäische Gemeinschaften oder Europäische Gemeinschaft IATE:882107 ; UPD: CBA 15.7.04; ajs 9.11.09
  European Communities | EC
  en
  Sainmhíniú 1.The collective body that resulted in 1967 from the merger of the administrative networks of the European Atomic Energy Community (EURATOM), the European Coal and Steel Community (ECSC), and the European Economic Community (EEC). The singular term has also been widely used. Tagairt 1.ABDN;
  Communautés européennes | CE
  fr
 10. EUROPEAN UNION|EU finance|EU budget
  leithreasaí gealltanais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  leithreasú faoi chomhair gealltanas Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
  ga
  Comhthéacs 'Beidh leithreasuithe difreáilte sa bhuiséad arb éard a bheidh iontu leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus leithreasuithe íocaíochta, agus beidh leithreasuithe neamhdhifreáilte ann freisin.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
  leithreasú faoi chomhair oibleagáidí Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  ga
  VE/MV | Mittel für Verpflichtungen | Verpflichtungsermächtigung | VE | MfV
  de
  Sainmhíniú Haushaltsmittel zur Deckung der Gesamtkosten aus den rechtlichen Verpflichtungen, die im Laufe des Haushaltsjahrs für Tätigkeiten eingegangen werden, deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt Tagairt Council-DE, vgl. Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, und Konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union — Haushaltsjahr 2011
  Nóta die jährlichen Obergrenzen der Mittel für Verpflichtungen je Ausgabenkategorie werden nach Art.312 Abs.3 AEUV im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt XREF: getrennte Mittel IATE:786136 ; Mittel für Zahlungen IATE:768338
  commitment appropriation | c/a | CA | appropriations for commitments
  en
  Sainmhíniú appropriation which covers the total cost, in the current financial year, of the legal commitments entered into for operations to be carried out over more than one financial year Tagairt Council-EN, based on - EUR-Lex > Summaries of EU legislation > The former Financial Regulation (2.12.2019) - Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, Article 7(3)
  Nóta Commitment appropriations are one kind of differentiated appropriation, along with payment appropriations, and are used to finance multiannual operations.
  CEN | CE | c/e | crédit d'engagement
  fr
  Sainmhíniú crédit couvrant, pendant l'exercice en cours, le coût total des engagements juridiques effectués pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice Tagairt Conseil-FR, d'après: EUR-Lex > Synthèses de la législation de l'UE > L'ancien règlement financier
  Nóta A ne pas confondre avec les "crédits pour engagements" [IATE:768332]. Total des crédits pour engagements = crédits non dissociés + crédits d'engagement.
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Commission
  an Coimisiún Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coimisiún na gComhphobal Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Coimisiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kommission der Europäischen Gemeinschaften | Europäische Kommission | Kommission | KEG
  de
  Commission of the European Communities | EC | European Commission | CEC | COM | Commission
  en
  Sainmhíniú politically independent collegial institution which embodies and defends the general interests of the European Union Tagairt EUROPA > Summaries of EU legislation > Glossary > European Commission, http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/european_commission_en.htm [8.7.2011] See also EUROPA > European Commission > The Commissioners (2010-2014), http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm [8.7.2011]
  Nóta Its virtually exclusive right of initiative in the field of legislation makes it the driving force of European integration. It prepares and then implements the legislative instruments adopted by the Council and the European Parliament in connection with EU policies. It also has powers of implementation, management and control. It is responsible for planning and implementing common policies, executing the budget and managing EU programmes. As "guardian of the Treaties", it also ensures that European law is applied. See also:- college of Commissioners [ IATE:1199394 ]- departments of the European Commission [ IATE:1482992 ]
  CE | CCE | COM | Commission | Cion | Commission européenne
  fr
  Sainmhíniú institution politiquement indépendante des gouvernements nationaux , qui représente et défend les intérêts de l'Union européenne dans son ensemble. Tagairt http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_fr.htm
 12. POLITICS|politics and public safety
  Éimíríocht Chugais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kaukasus-Emirat | KE | Kaukasisches Emirat
  de
  Sainmhíniú islamistische terroristische Organisation im Norkaukasus, insb. Tschetschenien Tagairt Council-DE,vgl. EN
  Caucasus Emirate | Emarat Kavkaz | CE | IK | Imarat Kavkaz | Caucasian Emirate
  en
  Sainmhíniú Militant jihadist organisation aiming to expel the Russian presence from the North Caucasus and to establish an independent Islamic emirate in the region Tagairt Council-EN based on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Emirate [17.6.2014]
  Émirat du Caucase
  fr
  Sainmhíniú Trouvant ses origines dans l’insurrection tchétchène, l’Émirat du Caucase (en tchétchène : Имарат Кавказ, Imarat Kavkaz ; russe : Кавказский эмират, Kavkazskij emirat), est né de la radicalisation des deux guerres de Tchétchénie et de l’affaiblissement du mouvement sécessionniste, mais il a évolué et regroupe dorénavant plusieurs mouvances visant l’instauration d’un État islamique au Caucase. Cette organisation a été inscrite par les Nations unies sur la liste des entités et autres groupes et entreprises associés à Al-Qaida. Tagairt "L’échéance olympique:contre-terrorisme et stabilisation dans le Caucase russe", in Études géostratégiques, http://etudesgeostrategiques.com/tag/emirat-du-caucase/
  Nóta Variantes possibles: Émirat islamique du Caucase, Émirat caucasien.
 13. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Ceathrú Coinbhinsiún ACC-CE Lomé Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  4. Abkommen von Lomé | Viertes AKP-EWG-Abkommen | Lomé IV
  de
  Nóta Lomé, 15.12.1989; ersetzt durch das am 23.6.2000 unterzeichnete Cotonou-Abkommen IATE:917820
  Fourth ACP-EC Convention | Lomé IV | Lomé Convention
  en
  Lomé IV | Quatrième convention ACP-CE | Convention de Lomé
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1989.12.15 Lomé
 14. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy
  Cinneadh 377/2013/AE lena maolaítear go sealadach ar Threoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cinneadh Stad-an-Clog Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cinneadh 377/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Aibreán 2013 lena maolaítear go sealadach ar Threoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  „Stop-the-Clock“-Beschluss | Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 of 24 April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft | Aussetzungsbeschluss
  de
  Sainmhíniú Beschluss Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2013 of 24 April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft Tagairt Mitteilung der Kommission — Leitlinien für die Anwendung des Beschlusses Nr. 377/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2013/C 289/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:289:0001:0007:DE:PDF
  Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | Decision No 377/2013/EU derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | Stop-the-Clock Decision
  en
  Sainmhíniú Decision No 377/2013/EU, which temporarily exempts international flights - to and from most non-EU destinations - from certain EU ETS [IATE:933374 ]obligations Tagairt Council-EN based on ERA website http://94.236.18.38/publications/industry-news/1088-eu-ets-stop-the-clock-exemption-now-in-force [31.10.2013] and on the Commission Communication — Guidance on the implementation of Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community(2013/C 289/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:289:0001:0007:EN:PDF
  décision "suspensive"
  fr
 15. ENVIRONMENT|environmental policy
  Cinneadh Uimhir 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dícheall na mBallstát a n-astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú chun freastal do cheangaltais an Chomhphobail maidir le hastaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú suas go dtí 2010 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  cinneadh maidir le comhroinnt díchill Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 | Lastenteilungsentscheidung | Entscheidung zur Lastenverteilung
  de
  Sainmhíniú EU-Rechtsakt im Zusammenhang mit der Reduktion der Treibhausgasemissionen in Bereichen, die nicht unter die Richtlinie über den Handel mit Emissionszertifikaten (2003/87/EG) fallen Tagairt Council-DE, vgl. Council-EN
  Nóta DIV: ajs 4.9.09
  effort sharing decision | ESD | Decision No 406/2009/EC on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020
  en
  Sainmhíniú EU legal act concerning the reduction by Member States of their greenhouse gas emissions from sources not covered by the EU emissions trading system (ETS) Tagairt EUROPA > Summaries of EU legislation > Reduction of greenhouse gas emissions not covered by the emission allowance trading scheme, http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28202_en.htm [9.10.2014]
  décision relative au partage de l'effort | décision de répartition de l'effort | décision relative à la répartition de l'effort | Décision n° 406/2009/CE relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
  fr
  Sainmhíniú décision fixant la contribution minimale des États membres au respect de l'engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre couvertes par ladite décision, ainsi que les règles à suivre pour apporter ces contributions et procéder à leur évaluation.Cette décision prévoit également des dispositions pour l'évaluation et la mise en œuvre d'un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions des émissions supérieures à celles exigées à l’article 3, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007. Tagairt Décision nº 406/2009/CE relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, JO L 140 du 5.6.2009, article 1er [ CELEX:32009D0406/FR ]
 16. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|international cooperation · POLITICS
  Comhairle Airí ACC-AE Tagairt Cinneadh (AE) 2022/970 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE (10.11.2022)
  ga
  Comhairle na nAirí ACC-CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  AKP-EG-Ministerrat | Ministerrat | AKP-EU-Ministerrat | AKP-EWG-Ministerrat
  de
  Sainmhíniú aus den Mitgliedern des Rates der EU und Mitgliedern der Kommission einerseits und je einem Mitglied der Regierungen der AKP-Staaten andererseits bestehendes Gremium Tagairt Council-DE, vgl. AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou, Art.15 Abs.1 (ABl. L_317/2000, S.3) CELEX:22000A1215(01)/DE
  Nóta XREF: NICHT identisch mit dem "AKP-Ministerrat" IATE:777559 ; DIV: RSZ, 20.7.10, UPD: aih, 22.8.2011
  ACP-EC Council of Ministers | Council of Ministers | ACP-EEC Council of Ministers | ACP-EU Council of Ministers
  en
  Sainmhíniú Council of Ministers comprising the members of the Council of the European Union and members of the Commission of the European Communities and a member of the government of each ACP State Tagairt Council-EN
  Nóta Established by Article 15 of the Cotonou Agreement IATE:917820 For more information see the ACP Secretariat's website http://www.acpsec.org/en/acp-eu_council.htm [24.06.2011]
  Conseil des ministres | Conseil des ministres ACP-CE | Conseil des ministres ACP-UE
  fr
  Sainmhíniú Convention de Lomé; composé, d'une part, des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du go uvernement de chaque Etat ACP Tagairt RAPPORT GENERAL C.E.1979
 17. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Comhaontú lena leasaítear Ceathrú Coinbhinsiún ACP-CE Lomé Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhaontú Oileán Mhuirís Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen von Mauritius | Abkommen zur nderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé
  de
  Sainmhíniú im Anschluss an die Halbzeitevaluierung; durch das Mauritius-Abkommen wird u.a. im gesamten Lomé-IV-Abkommen die Abkürzung "EWG" durch "EG" ersetzt. Tagairt ---
  Nóta MISC: Mauritius, 4.11.1995
  Agreement amending the Fourth ACP-EC Convention of Lomé | Mauritius Agreement
  en
  Nóta DIV: ARCHFILE121
  Accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé | Accord de Maurice
  fr
 18. EUROPEAN UNION|European Union law|European treaties · EUROPEAN UNION|European construction|European Union
  Conradh na Róimhe Tagairt An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/23/gle/enacted/a2310i.pdf [14.03.2019] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... toisc go raibh an Rialachán sin bunaithe ar Airteagal 308 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE), agus ar an Airteagal sin amháin, agus rialaigh sí gurb iad an tríú mír d’Airteagal 159 de Chonradh CE agus Airteagal 308 de Chonradh CE araon na bunúis dlí iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010), CELEX:32010R1232/GA
  CFAE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta atá cumhdaithe in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá institiúidí an Aontais lena gcuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Conradh CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... toisc go raibh an Rialachán sin bunaithe ar Airteagal 308 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE), agus ar an Airteagal sin amháin, agus rialaigh sí gurb iad an tríú mír d’Airteagal 159 de Chonradh CE agus Airteagal 308 de Chonradh CE araon na bunúis dlí iomchuí.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010), CELEX:32010R1232/GA
  an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta atá cumhdaithe in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá institiúidí an Aontais lena gcuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Sainmhíniú an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna dhéanamh sa Róimh an 25 Márta 1957, arna leasú le Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna shíniú i Liospóin an 13 Nollaig 2007 Tagairt An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais, 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/23/gle/enacted/a2310i.pdf [14.03.2019]
  Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft | EGV | Vertag von Rom | Römischer Vertrag | Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | EG-Vertrag | AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
  de
  Sainmhíniú am 25. März 1957 in Rom unterzeichnet; in der Folge mehrfach geändert , insbesondere durch den Vertrag von Maastricht IATE:865789 ; Vertrag von Amsterdam IATE:903567 ; Vertrag von Nizza IATE:922254 ; Vertrag von Lissabon IATE:2242386 Tagairt ---
  Nóta UPD: aih, 16.12.09
  Treaty establishing the European Economic Community | Treaty establishing the European Economic Community Treaty | TEC | Treaty on the Functioning of the European Union | Rome Treaty | TFEU | EC Treaty | EEC Treaty | Treaty establishing the European Community | TCE
  en
  Nóta Signed in Rome on 25 March 1957, then modified several times, in particular by: Treaty of Maastricht [ IATE:865789 ], Treaty of Amsterdam [ IATE:903567 ], Treaty of Nice [ IATE:922254 ], Treaty of Lisbon [ IATE:2242386 ].
  TFUE | traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | traité instituant la Communauté économique européenne | traité FUE | traité de Rome | traité instituant la Communauté européenne | traité CE | TCE
  fr
  Sainmhíniú dernière version en date du traité fondateur signé à Rome en 1957 et modifié à plusieurs reprises, notamment par: le traité de Maastricht (1992) [ IATE:865789 ], le traité d'Amsterdam (1997) [ IATE:903567 ], le traité de Nice (2001) [ IATE:922254 ], le traité de Lisbonne (2007) [ IATE:2242386 ]. Tagairt Conseil-FR
 19. PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations · TRANSPORT|land transport|land transport|rail transport
  dearbhú CE maidir le fíorú an fhochórais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EG-Prüferklärung | EG-Prüferklärung für das Teilsystem
  de
  Sainmhíniú Erklärung, die der ‚Antragsteller‘ im Sinne von Artikel 18 [der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft] abgibt und in der dieser in alleiniger Verantwortung erklärt, dass das betreffende Teilsystem den jeweiligen Prüfverfahren unterworfen wurde und die Anforderungen des einschlägigen Unionsrechts und aller einschlägigen nationalen Vorschriften erfüllt Tagairt Richtlinie 2014/106/EU der Kommission vom 5. Dezember 2014 zur Änderung der Anhänge V und VI der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0042.01.DEU [29.4.2015]
  EC declaration of verification | ‘EC’ declaration of verification of the subsystem
  en
  déclaration «CE» de vérification du sous-système | déclaration de vérification | déclaration «CE» de vérification
  fr
 20. TRANSPORT|land transport
  Dearbhú CE maidir le hoiriúnacht chun úsáide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung
  de
  Sainmhíniú Sonderform der Konformitätserklärung, die insbesondere für Interoperabilitätskomponenten gefordert wird Tagairt Council-DE
  Nóta betrifft die Bewertung bzw. Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit einer einzelnen Interoperabilitätskomponente durch eine oder mehrere benannte Stellen; DIV: hm, 11.2.2008
  EC declaration of suitability for use
  en
  déclaration CE d'aptitude à l'emploi
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.