Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

124 toradh

 1. LAW
  de bhua Tagairt ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, Uimhir 9 de 2000 http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2000/a0900i.pdf
  ga
  Comhthéacs 'I gcás ina mbeidh feirmeoir i dteideal teidlíochtaí íocaíochta a fháil nó luach na dteidlíochtaí íocaíochta atá ann cheana a mhéadú de bhua rialaithe cinntithigh cúirte nó de bhua gnímh chinntithigh riaracháin a dhéanfaidh údarás inniúil de chuid Ballstáit, gheobhaidh an feirmeoir líon agus luach na dteidlíochtaí íocaíochta a bhunófar sa rialú nó sa ghníomh sin ar dháta a bheidh le socrú ag an mBallstát.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle, CELEX:32013R1307/GA
  de bhun Tagairt Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 87(3)(a) ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga cf "agus feidhm á tabhairt d'Airteagal.." i gCoinbhinsiún na Paitinne Comhphobail, Airt. 24(1)
  Comhthéacs 'Féadfaidh an Ghníomhaireacht: (c) tuairimí a eisiúint chuig an gCoimisiún de bhun Airteagal 10(2) agus Airteagal 42, agus chuig na húdaráis lena mbaineann sna Ballstáit de bhun Airteagal 10, Airteagal 25 agus Airteagal 26;' Tagairt Rialachán (AE) 2016/796 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004, CELEX:32016R0796/GA
  by virtue of | pursuant to | in pursuance of | under
  en
  Sainmhíniú 1. as provided for by the rules of 2. by authority of Tagairt 1. Oxford Dictionaries, 'under' http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pursuant [22.06.2016 ]
  en vertu de | conformément à | en application de | dans le cadre de | au titre de | prévu à (au)
  fr
  Sainmhíniú par le pouvoir de, sur le fondement de Tagairt Conseil-FR, d'après "Renvois: moyens d'expression", site du gouvernement du Canada, http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/legis-redact/juril/no141.html [28.6.2016]
 2. financial institutions and credit
  prionsabal “creidiúnaí ar bith níos measa as ná faoi ghnáthnósanna imeachta dócmhainneachta” Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcás ina gcuirfear na heisiaimh sin i bhfeidhm, féadfar leibhéal dhíluacháil nó chomhshó na ndliteanas incháilithe eile a mhéadú chun na heisiaimh sin a chur i gcuntas faoi réir phrionsabal “creidiúnaí ar bith níos measa as ná faoi ghnáthnósanna imeachta dócmhainneachta” a bheith á urramú. I gcás nach féidir na caillteanais a phasáil chuig creidiúnaithe eile, féadfaidh an Ciste ranníocaíocht a dhéanamh leis an institiúid faoi réiteach faoi réir roinnt coinníollacha dochta lena n-áirítear an ceanglas go mbeidh caillteanais san iomlán nach lú ná 8 % de dhliteanais iomlána lena n-áirítear cistí dílse ionsúite cheana féin, agus go mbeidh an cistiú a chuir an Ciste ar fáil teoranta don 5 % is ísle de dhliteanais iomlána lena n-áirítear cistí dílse nó an modh atá ar fáil don Chiste agus an méid is féidir a chruinniú trí ranníocaíochtaí ex post laistigh de thrí bliana.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA
  Grundsatz "keine Schlechterstellung von Gläubigern als bei regulären Insolvenzverfahren" | Grundsatz "keine Schlechterstellung von Gläubigern"
  de
  Sainmhíniú Grundsatz, nach dem im Fall der Abwicklung kein Gläubiger größere Verluste trägt als er im Fall einer Liquidation des Instituts im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens zu tragen gehabt hätte Tagairt Council-DE vgl. RL 2014/59 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, Ew.5 (ABl. L_173/2014, S.190) CELEX:32014L0059/DE
  Nóta UPD: do, 12.5.2015
  no creditor worse off safeguard | no creditor worse off rule | no creditor worse off principle | NCWO | "no creditor worse off than under normal insolvency proceedings" principle
  en
  Sainmhíniú principle according to which no creditor shall incur greater losses than would have been incurred if an institution or entity had been wound up under normal insolvency proceedings Tagairt Council Centerm, based on:- Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, CELEX:32014L0059 - Council press release 'Council agrees position on bank resolution', 27 June 2013 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137627.pdf [13.2.2015]
  Nóta NB: The "no worse off" principle is also applied in other sectors (e.g. transport, water) where it is the consumer who should be "no worse off".REF: Council-EN
  principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus désavantagé qu’en cas de liquidation | principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
  fr
  Sainmhíniú principe selon lequel aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité Tagairt Conseil-FR d'après la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (…), article 34, CELEX:32014L0059/fr
 3. environmental protection
  prótacal, ionstraim dlí eile nó toradh comhaontaithe ag a bhfuil feidhm dhlíthiúil faoin choinbhinsiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ein Protokoll, ein sonstiges Rechtsinstrument oder eine Vereinbarung mit Rechtskraft im Rahmen des Übereinkommens | ein Protokoll, ein anderes Rechtsinstrument oder ein einmütiges Ergebnis mit Rechtskraft unter dem Übereinkommen
  de
  Sainmhíniú von der VN-Klimakonferenz in Durban IATE:3539261 im Dez. 2011 vereinbarte Formulierung zur Bezeichnung des bis spätestens 2015 festzulegenden Rechtsrahmens, der ab 2020 voraussichtlich als Nachfolgevereinbarung des Kyoto-Protokolls IATE:906420 in Kraft treten soll Tagairt Council-DE, vgl. Council-EN und Council-NL
  Nóta DIV: RSZ, 15.3.12
  a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the Convention
  en
  Sainmhíniú document to be drawn up no later than in 2015 with a view to its entry into force in 2020, as a successor agreement to the Kyoto Protocol, as agreed at the UN Climate Change Conference in Durban in 2011 Tagairt Council-EN based on:Center for Climate and Energy Solutions > 'Outcomes of the UN Climate Change Conference in Durban, South Africa', December 2011 http://www.c2es.org/docUploads/COP17_Summary.pdf [27.4.2015]and Decision 1/CP.17 of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=2 [27.4.2015]
  un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d'un commun accord ayant valeur juridique dans le cadre de la convention | un protocole, un autre instrument juridique ou un texte établi d'un commun accord ayant valeur juridique dans le cadre de la convention
  fr
  Sainmhíniú document qui devra être élaboré en 2015 au plus tard et entrer en vigueur en 2020, conformément au mandat que la dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, tenue à Durban en 2011, a donné au groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée Tagairt Conseil-FR, d'après Décision 1/CP.17, Création d’un groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, FCCC/CP/2011/9/Add.1, http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a01f.pdf [22.10.2015]
  Nóta Voir aussi:- IATE:843910 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques- IATE:906420 Protocole de Kyoto- IATE:3540677 plate-forme de Durban- IATE:3540778 groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée
 4. civil law
  glacadh sub beneficio inventarii Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rechtswohltat des Inventariums | Annahme unter dem Vorbehalt der Rechtswohltat des Inventars | Annahme unter Vorbehalt eines Inventars | Inventarerrichtung | Erbschaftsannahme unter dem Vorbehalt der Errichtung eines Inventars
  de
  as sub cum beneficio beneficium inventarii | acceptance sub beneficio inventarii | acceptance under benefit of inventory
  en
  Sainmhíniú acceptance of an inheritance or legacy limiting liability for debts to the value of what is inherited if the heir so elects and files an inventory of the estate's assets Tagairt Council-EN based on:Black's Law Dictionary, 8th Edition, Bryan A. Garner, West Publishing, US, 2004
  Nóta NB: benefit of inventory is a civil law mechanism which is not required in common law systems (for further explanations see IATE:786294 ).See also IATE:1130479 for acceptance of the succession; acceptance of an inheritance.
  acceptation à concurrence de l'actif net | acceptation sous bénéfice d'inventaire | acceptation bénéficiaire
  fr
  Sainmhíniú option permettant à l’héritier de n’être tenu des dettes de la succession que dans la limite des biens recueillis Tagairt Circulaire 73-07/C1/5-2/GS du ministère de la justice FR, du 29 mai 2007, intitulée "PRESENTATION DE LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES", http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_circulairesuccession290507.pdf (24.3.2011)
 5. international instrument · Kyoto Protocol · climate change policy
  Ciste Oiriúnaithe Phrótacal Kyoto Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ciste Oiriúnaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Anpassungsfonds des Protokolls von Kyoto | Anpassungsfonds des Kyoto-Protokolls | Anpassungsfonds | Kyoto-Anpassungsfonds
  de
  Sainmhíniú im Rahmen des Kyoto-Protokolls IATE:906420 eingerichteter Fonds, der konkrete Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in den Entwicklungsländern finanzieren soll Tagairt Vgl. Beschluss 5/CP.6 der Konferenz der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls - Durchführung des Aktionsplans von Buenos Aires http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/kyoto_bonn.pdf (22.2.2018)
  Nóta Fonds im Rahmen der Globalen Umweltfazilität IATE:835189 siehe auch: Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder IATE:932025 Sonderfonds Klimaänderungen IATE:932023
  Kyoto Protocol Adaptation Fund | AF | Adaptation Fund | Adaptation Fund under the Kyoto Protocol
  en
  Sainmhíniú fund established to finance concrete adaptation projects and programmes in developing country Parties to the Kyoto Protocol that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change Tagairt United Nations Framework Convention on Climate Change website http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/3659.php (19.12.2011)
  Nóta Fund managed by the Global Environment Facility (GEF) [IATE:835189 ], which also operates:- the Least Developed Countries Fund (LDCF) [IATE:932025 ] and- the Special Climate Change Fund (SCCF) [IATE:932023 ].
  Fonds pour l'adaptation aux changements climatiques | Fonds pour l'adaptation | Fonds pour l'adaptation relevant du Protocole de Kyoto
  fr
  Sainmhíniú Fonds créé pour financer le renforcement des capacités pour l'adaptation au changement climatique et les programmes d'adaptation concrets dans les pays en développement Parties au Protocole de Kyoto. Ce fonds est financé par un prélèvement (dit "part des fonds") sur les activités de projets MDP [ IATE:905869 ] à hauteur de 2%. Les pays de l'Annexe I [ IATE:3508617 ] sont invités à fournir des ressources complémentaires. Tagairt Conseil-FR, sur la base du rapport de la conférence des parties sur les travaux de la seconde partie de sa sixième session (Bonn du 16 au 27 juillet 2001) [ http://unfccc.int/resource/docs/french/cop6secpart/cp6505f.pdf ], et de FAO, [ http://www.fao.org/DOCREP/004/Y4000F/y4000f03.htm ](23.9.2009)
  Nóta Dans le cadre des Accords de Bonn, les Parties ont établi trois nouveaux fonds : le Fonds spécial pour les changements climatiques [IATE:932023 ] et le Fonds pour les pays les moins avancés [ IATE:932025 ], au titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques [ IATE:843910 ], et le Fonds pour l'adaptation relevant du Protocole de Kyoto.Le fonctionnement de ces fonds a été confié au Fonds pour l'environnement mondial (FEM) [ IATE:835189 ]
 6. common agricultural policy · cultivation of agricultural land
  limistéar arna shaothrú Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle, CELEX:32009R0543/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tagraíonn ‘comhchuraíocht’ do mheascán de bharra arna saothrú ar dháileacht talún talmhaíochta ag an am céanna. Sa chás seo beidh an limistéar arna shaothrú roinnte idir na barra, ar comhréir leis an limistéar talún ar a bhfuil siad á saothrú.' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle, CELEX:32009R0543/GA
  Sainmhíniú an limistéar a fhreagraíonn don limistéar arna chur, ach tar éis na buainte eisiatar leis limistéar millte (e.g. de bharr tubaistí nádúrtha) Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle, CELEX:32009R0543/GA
  Anbaufläche
  de
  Sainmhíniú Fläche, die der gesamten Aussaatfläche entspricht Tagairt Verordnung (EG) Nr. 543/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Statistik der pflanzlichen Erzeugung und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 837/90 und (EWG) Nr. 959/93 des Rates CELEX:32009R0543/DE
  area under cultivation
  en
  Sainmhíniú area that corresponds to the total sown area, but excluding ruined areas (e.g. due to natural disasters) after harvest Tagairt COM-EN based on: Regulation (EC) No 543/2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93, CELEX:32009R0543/EN
  superficie cultivée
  fr
  Sainmhíniú superficie totale ensemencée à l’exclusion, après la récolte, de la superficie détruite (en raison de catastrophes naturelles par exemple) Tagairt Règlement (CE) n°543/2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil, CELEX:32009R0543/FR
  Nóta Voir aussi: superficie développée [ IATE:3507012 ] et superficie récoltée [ IATE:1568349 ]
 7. pharmaceutical industry
  AUC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  achar faoin gcuar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Bereich unterhalb der Kurve
  de
  AUC | area under the curve | plasma concentration-time curve
  en
  Sainmhíniú area under a graph curve representing the evolution of plasma concentration of a drug over time Tagairt COM-EN, based on:Pharmacology Corner. Pharmacokinetics. What is the area under the curve (AUC)? http://pharmacologycorner.com/pharmacokinetics-what-is-the-area-under-the-curve-auc/ [14.5.2012]
  Nóta AUC is very useful for calculating bioavailability [ IATE:1151714 ] since it is is directly proportional to the total amount of unchanged drug that reaches systemic circulation.
  surface sous-tendue par la courbe | surface sous la courbe | aire comprise sous la courbe | SSC
  fr
 8. common agricultural policy · economic support
  limistéir a bhfuil srianta nádúrtha iontu Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Soláthraítear na híocaíochtaí seo a leanas freisin: íocaíocht dheonach (suas le 5 % den uasteorainn náisiúnta bhliantúil) d'fheirmeoirí atá i limistéir a bhfuil srianta nádúrtha iontu (limistéir arna dteorannú ar an mbealach céanna chun críocha forbartha tuaithe); aithnítear leis an íocaíocht sin an gá le tacaíocht ioncaim chun feirmeoirí a choinneáil i mbun gníomhaíochta i limistéir a bhfuil srianta nádúrtha iontu, agus comhlánaíonn sé an tacaíocht atá ar fáil cheana faoi fhorbairt tuaithe;' Tagairt Togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear rialacha do scéimeanna íocaíochta dírí d'fheirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, CELEX:52011PC0625/GA
  LSN Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú limistéir ina bhféadfadh baillstáit nó réigiúin de chuid an Aontais Eorpaigh íocaíochtaí a dhéanamh le feirmeoirí, faoi scéimeanna tacaíochta de chuid an chomhbheartais talmhaíochta, chun iad a chúiteamh as deacrachtaí táirgthe a tharla de dheasca ghnéithe bithfhisiciúla an chomhshaoil Tagairt Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar: 'limistéir a bhfuil srianta nádúrtha iontu'. Togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear rialacha do scéimeanna íocaíochta dírí d'fheirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, CELEX:52011PC0625/GA
  Gebiet mit naturbedingten Benachteiligungen
  de
  ANC | area with specific natural constraints | areas facing natural constraints | areas with natural constraints | areas under natural constraints | areas facing specific natural constraints | area with natural constraints | area facing natural constraints | with a specific natural constraint
  en
  Sainmhíniú area in which European Union Member States or regions may grant payments to farmers to compensate for production difficulties occasioned by particular biophysical aspects of the environment, as defined in rural development rules relating to the common agricultural policy Tagairt COM-CS & COM-EN, based on:Proposal for a Regulation establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, COM/2011/0625 final, CELEX:52011PC0625/EN
  Nóta Formerly the concept of 'Less Favoured Areas' was used, but the definition was adjusted to reflect objective criteria in response to criticisms from the Court of Auditors.See also: payment for areas with natural constraints [ IATE:3561369 ]
  zone soumise à des contraintes naturelles
  fr
 9. preparation for market
  sócmhainní faoi chomhaontú ceadúnaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  assets under a license agreement
  en
  Sainmhíniú the account showing the value of fixed assets held under a licence or franchise agreement Tagairt V.Q.,Chartered accountant,1994
  immobilisations mises en concession
  fr
  Sainmhíniú compte qui enregistre à son débit les immobilisations mises en concession par le concédant et le concessionnaire Tagairt Bulletin CNC,n°86,1991,p.5
 10. rights and freedoms · United Nations
  an Corpas Prionsabal maidir le Cosaint an uile Dhuine atá faoi Choinneáil de chineál ar bith nó i bPríosún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Grundsatzkatalog für den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder Strafgefangenschaft unterworfenen Personen
  de
  Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment
  en
  Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
  fr
  Sainmhíniú Ensemble de règles internationalement reconnues et faisant autorité, applicables à tous les États, adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1988, sur la manière dont les détenus et les prisonniers devraient être traités. Tagairt Conseil-FR, d'après "Amnesty international" [10.9.2012]
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.