Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

4 thoradh

 1. TRADE|tariff policy · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing
  Córas Eolais Custaim Tagairt "Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le hUsáid Theicneolaíocht an Eolais chun críocha Custaim http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/2/schedule/6/enacted/en/html[21.9.2016]"
  ga
  Comhthéacs """D'fhonn faisnéis atá cothrom le dáta a áirithiú agus chun ceart trédhearcachta agus faisnéise na ndaoine is ábhar do na sonraí a dhaingniú, mar atá cumhdaithe i Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Treoir 95/46/CE, ba cheart an fhéidearthacht a thabhairt isteach nuashonruithe ar liostaí na n‑údarás inniúil atá ainmnithe ag na Ballstáit agus ag ranna an Choimisiúin le rochtain a bheith acu ar an gCóras Eolais Custaim (CEC) a fhoilsiú ar an idirlíon""" Tagairt "Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE CELEX:52013PC0796/GA"
  Córas Faisnéise Custaim Tagairt "Comhrac an AE i gcoinne na calaoise agus an éillithe https://europa.eu/european-union/file/1359"
  ga
  Comhthéacs """Ar na gnéithe is tábhachtaí den Chóras Faisnéise Frith‑Chalaoise tá an Córas Faisnéise Custaim (CIS)agus an Bunachar Sonraí um Shainaithint Comhad Custaim (FIDE).""" Tagairt "Comhrac an AE i gcoinne na calaoise agus an éillithe https://europa.eu/european-union/file/1359"
  Zollinformationssystem | ZIS
  de
  Sainmhíniú automatisiertes Informationssystem zur Verhinderung, Ermittlung und Bekämpfung von Handlungen, die der Zoll- oder der Agrarregelung zuwiderlaufen Tagairt VO 515/97 Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die ordnungsgemässe Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung, Art.23 (ABl. L_82/1997, S.1) 31997R0515
  Nóta "XREF: Zollinformationssystem im Rahmen der dritten Säule IATE:927521 ; DIV: KW 28/06/2002"
  Customs Information System | CIS
  en
  système d'information douanier | système d'information des douanes | SID
  fr
  Sainmhíniú système informatique automatisé visant à faciliter l'application des règlementations douanière et agricole par des dispositions communautaires en matière d'assistance mutuelle Tagairt "Conseil-FR, d'après le règlement (CE) nº 515/97 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997 p.1) CELEX:31997R0515/FR"
  Nóta "NB: Ne pas confondre le ""système d'information douanier"", qui concerne les aspects qui relèvent de la compétence communautaire (""1er pilier"") avec le ""système d'information des douanes"", qui relève du domaine de la Justice et des affaires intérieures, de la compétence des États membres (""3e pilier"") (IATE:927521 ). Certaines sources considèrent qu'il s'agit d'un seul et même système (alors dénommé ""système d'information des douanes"") comprenant deux volets régis par deux instruments différents. Il est à noter que l'abréviation SID est la même pour les deux dénominations."
 2. LAW|criminal law · TRADE|tariff policy · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  córas faisnéise custaim Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Zollinformationssystem
  de
  Sainmhíniú automatisches Informationssystem für Zollzwecke zur Verhinderung, Ermittlung und Verfolgung schwerer Verstöße gegen einzelstaatliche Rechtsvorschriften Tagairt "Übereinkommen über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich, Art.2 (ABl. C_316/1995, S.34) CELEX:41995A1127(02)/DE"
  Nóta "XREF: ZIS im Rahmen der ersten Säule IATE:869836 ; DIV: KW 28/06/2002"
  Customs Information System | CIS
  en
  Sainmhíniú "This is the CIS set up in the Justice and Home Affairs context (""3rd pillar""). It is modelled on the CIS which exists under the ""1st pillar"" (Community affairs). The idea of developing a ""common search facility"" has been mooted (see 12244/00, p. 2) so that the two databases do not have to be searched separately." Tagairt ---
  système d'information des douanes | système d'information douanier | SID
  fr
  Sainmhíniú système d'information automatisé commun visant à faciliter la coopération entre les administrations douanières afin d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales Tagairt Conseil-FR, d'après la décision 2009/917/JAI (art. 1er)
  Nóta "NB: Ne pas confondre le ""système d'information des douanes"", qui relève du domaine de la Justice et des affaires intérieures, de la compétence des États membres (""3e pilier""), avec le ""système d'information douanier"" (IATE:869836 ), qui concerne les aspects qui relèvent de la compétence communautaire (""1er pilier""). Certaines sources considèrent qu'il s'agit d'un seul et même système (alors dénommé ""système d'information des douanes"") comprenant deux volets régis par deux instruments différents. Il est à noter que l'abréviation SID est la même pour les deux dénominations."
 3. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|computer system|information security
  domhainchosaint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... forordú conas a dhéanfar, le beartais, nósanna imeachta agus uirlisí slándála TFC dá dtagraítear in Airteagal 8(2), rialuithe slándála a chur ina gcuid de chórais ó thráth a dtionscanta (slándáil trí dhearadh), conas a bheifear in ann, leis na beartais, nósanna imeachta agus uirlisí sin, dul in oiriúint do thimpeallacht na bagartha atá ag forbairt, agus foráil a dhéanamh maidir le teicneolaíocht domhainchosanta a úsáid...' Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán maidir le hathléimneacht dhigiteach oibríochtúil don earnáil airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009, Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014, CELEX:52020PC0595/GA"
  cosaint ilsrathach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  tiefengestaffelte Sicherheitsarchitektur | Konzept der Verteidigung in der Tiefe
  de
  Sainmhíniú in der Informationstechnologie ein umfassendes Sicherheitskonzept für IT-Systeme, bei dem mehrere Verteidigungsmaßnahmen, auch als Abwehrlinien bezeichnet, kombiniert und so Risiken eingegrenzt werden Tagairt "Council-DE in Anlehnung an Graupner (2018): Defense In Depth für Fahrzeuge. Stand der Technik und zukünftige Möglichkeiten und Lass et al. (2014): IT-Sicherheit als besondere Herausforderung von Industrie 4.0 (22.1.2020)"
  Nóta "XREF: Verteidigung in der Tiefe [Adaption/all"" id=""ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER"" target=""_blank"">IATE:1467455]Adaption eines Militärkonzeptes für die IT-Sicherheit"
  defence in depth | DiD | security in depth | SID | defense-in-depth | layered defence | layered security
  en
  Sainmhíniú information security strategy integrating people, processes and technology to establish variable barriers across multiple levels or layers in the system or organisation Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:- US Government > National Institute of Standards and Technology > Computer Security Resource Center > Glossary > defense-in-depth (9.2.2021) and- Proposal for a Regulation on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014"
  défense en profondeur | sécurité en profondeur | sécurité multicouche
  fr
  Sainmhíniú système à plusieurs niveaux de protection qui garantit un niveau de protection absolu même en cas de défaillance ou de pénétration d’un seul niveau de protection Tagairt "Site des Nations unies, Conseil économique et social, 2018, Proposition de recommandation sur la cybersécurité (31.5.2021)"
  Nóta Dans le domaine informatique, ces couches de protection sont généralement constituées de logiciels antivirus, d’anti-logiciels espions, de coupe-feu, de mots de passe hiérarchiques, de mesures de détection des intrusions et de données biométriques.
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|tariff policy · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing
  an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críoch custaim Tagairt 7256/2/95
  ga
  Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich | Zollinformation | Zollinformationsübereinkommen | ZIS-Übereinkommen
  de
  Nóta "Brüssel, 26.07.1995 Das ZIS-Übereinkommen wurde mit Geltung ab 27.Mai 2011 ersetzt durch den Beschluss 2009/917/JI des Rates über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich, ABl. L_323/2009, S.20 CELEX:02009D0917-20091230/DE"
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Use of Information Technology for Customs Purposes | Convention on the use of information technology for customs purposes | Intergovernmental Convention on the CIS | Customs Information System Convention | CIS Convention | Intergovernmental Convention on the CIS system
  en
  Nóta "The Convention has been replaced by Council Decision 2009/917/JHA of 30 November 2009 on the use of information technology for customs purposes CELEX:32009D0917/EN"
  Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes | convention SID
  fr
  Nóta "La convention a été remplacée par la décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, CELEX:32009D0917/FR (cf. art. 34)"