Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Rialacha na nUaschúirteanna

Bailiúchán téarmaí dlí a baineadh as Rialacha na nUaschúirteanna.
Dlí » Gnás agus Nós Imeachta
Law » Practice and Procedure
Dlí » Dlí Sibhialta
Law » Civil Law
Dlí » Dlí Coiriúil
Law » Criminal Law
GAcaingean bain2
iol caingne, gu caingne
imeacht sibhialta arna thionscnamh le toghairm thionscnaimh nó i cibé slí eile a fhorordaítear sna rialacha cúirte
Aon duine nach cosantóir sa chaingean agus ar a seirbheálfar cosaint agus frithéileamh mar a dúradh, láithreoidh sé de réir an chéanna amhail is dá mbeifí tar éis toghairm a sheirbheáil air chun láithriú i gcaingean.
Any person not a defendant to the action, who is served with a defence and counterclaim as aforesaid, shall appear thereto as if he had been served with a summons to appear in an action.
Dlí » Dlí Muirí
Law » Maritime Law
caingean a bhaineann le cúrsaí muirí
I gcaingne aimiréalachta in rem ní gá an toghairm nó an barántas a sheirbheáil i gcás ina gcomhaontóidh aturnae an chosantóra seirbheáil a ghlacadh agus go ngeallfaidh sé i scríbhinn láithreas a thaifeadadh agus bannaí a chur isteach, nó airgead a íoc isteach sa Chúirt in ionad bannaí.
In admiralty actions in rem no service of the summons or warrant shall be required where the solicitor of the defendant agrees to accept service and undertakes in writing to enter an appearance and to put in bail or to pay money into court in lieu of bail.
Dlí » Gnás agus Nós Imeachta
Law » Practice and Procedure
Luafar go sainráite san ordú chun caingean phionóis a imshocrú an cosantóir a bheith ag gabháil air féin an tsuim a íoc a mbeidh cead tugtha dó ag an gCúirt an chaingean a imshocrú ina leith.
The order to compound a penal action shall expressly state that the defendant undertakes to pay the sum for which the Court has given him leave to compound the action.
Dlí » Dlí an Chomharbais
Law » Law of Succession
imeachtaí cúirte chun cinneadh a dhéanamh maidir le bailíocht uachta nó bailíocht coda d'uacht
ciallaíonn ‘‘caingean phrobháide’’ aon imeacht arna thionscnamh le toghairm thionscnaimh agus ina mbeifear ag iarraidh go ndeonófar nó go n-aisghairfear probháid, nó litreacha riaracháin, nó faoiseamh dá samhail;
"probate action" means any proceeding commenced by originating summons and seeking the grant or recall of probate, or letters of administration, or similar relief;
Dlí » Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law » Law, General Matters
...gur deimhin leis an gCúirt, dá mbeifí tar éis an t-éileamh a dhéanamh i gcaingean shibhialta i gcoinne aon fhreagróra nó aon fhreagróirí arna tionscnamh ag an iarratasóir tráth déanta a iarratais, go mbeadh damáistí dáfa dó.
...the Court is satisfied that, if the claim had been made in a civil action against any respondent or respondents begun by the applicant at the time of making his application, he would have been awarded damages.

Téarmaíocht IATE

EU institution · European Union law
ga achomharc TAGAIRT CB - Rialacha Nós Imeachta, Airt. 101
ga caingean TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en action
SAINMHÍNIÚ A proceeding at first instance before the Court of First Instance or the Court of Justice.
NÓTA CONTEXT: European law.
fr recours
SAINMHÍNIÚ Action formée en première instance devant la Cour de justice ou le Tribunal de première instance
NÓTA CONTEXT: droit communautaire. - X/REF: recours (contexte général) : 916559.
de Rechtsbehelf
SAINMHÍNIÚ Unter Rechtsbehelf "versteht man jedes von der Rechtsordnung in einem Verfahren zugelassene Gesuch, mit dem eine behördliche, insbesondere gerichtliche Entscheidung angefochten werden und über das auch im selben Rechtszug entschieden werden kann." (F. Paul, Einführung in die deutsche Rechtssprache, S. 96).
NÓTA UPDATED: dke/ruh, 21.02.97
International trade
ga ábhair i gcaingean TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga aitheantas a thabhairt do chaingean TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution
ga caingean a thionscain Ballstáit TAGAIRT Prótacal ar Reacht CB-CEGC, Airt. 18
Civil law
ga caingean chun cúiteamh a ghnóthú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr action en réparation de dommage | action en indemnisation
SAINMHÍNIÚ action intentée en justice pour obtenir réparation d'un dommage [IATE:761143 ], le plus souvent sous la forme de dommages et intérêts [IATE:770224 ]
NÓTA Voir aussi:<br>- recours en réparation (dans le contexte du droit communautaire) [IATE:842467 ]<br>- réparation (et ses synonymes) [IATE:847980 ]<br>- indemnité [IATE:772011 ]
LAW
ga caingean chun dearbhaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en application for a declaration | action seeking a declaration
SAINMHÍNIÚ a civil action to establish the existence or otherwise of a legal position TAGAIRT Council-EN based on Nouveau dictionnaire de droit et de Sciences Economiques by Raymond Barraine. (Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 1974)
fr action déclaratoire | action visant à obtenir un jugement déclaratoire
SAINMHÍNIÚ permet de faire déclarer judiciairement l'existence, l’étendue ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte TAGAIRT http://www.centredeformationjuridique.com/crfpa/preparations/fascicules/extrait_proc_civ.pdf (28.04.2009)
de Klage auf Feststellung
NÓTA XREF: Antrag auf Nichtigerklärung IATE:34586
Community financing · Research
ga caingean dhíreach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en direct action
NÓTA CONTEXT: CREST R&D programmes
fr action directe
SAINMHÍNIÚ programme de recherche exécuté dans les établissements du Centre commun de recherche et financé en principe intégralement par le budget général des Communautés TAGAIRT Vocabulaire du budget des CE,SdT/202/92,d'après le Règl.Financier,art.92,1a(1990)
NÓTA CONTEXT: RTD
de direkte Aktion
SAINMHÍNIÚ "direkte Aktion": Forschungsprogramme, die bei der Gemeinsamen Forschungsstelle durchgeführt und vollständig aus dem Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaft finanziert werden.
NÓTA CONTEXT: Forschungsprogramme
European Union law · EU legal system · LAW · Judicial proceedings
ga caingean dhíreach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en direct action
SAINMHÍNIÚ action brought directly before the Court of Justice by an applicant TAGAIRT Council-EN based on: website of the Court of Justice http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ [11.2.2013]
de direkte Klage
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis. Einzelheiten siehe Karten, deutsche Abteilung.
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga caingean is cinnte go follasach go dteipfidh uirthi TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · LAW
ga caingean le haghaidh neamhniú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga imeachtaí le haghaidh neamhniú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en action for annulment | proceedings for annulment
SAINMHÍNIÚ action seeking the annulment of acts of the institutions of the European Union that are contrary to European Union law TAGAIRT Court of Justice of the European Union, Press Release No 48/16, <I>The new EU directive on tobacco products is valid</I>. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-05/cp160048en.pdf [8.8.2016]
NÓTA The Member States, the European institutions and individuals may, under certain conditions, bring an action for annulment before the Court of Justice or the General Court. If the action is well founded, the act is annulled. The institution concerned must fill any legal vacuum created by the annulment of the act. [<I>Source: <a href="http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-05/cp160048en.pdf" target="blank"><I>CoJ Press Release No 48/16</I></a></I>]
fr recours en annulation | action en annulation
SAINMHÍNIÚ vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union TAGAIRT Conseil-FR, d'après:<br>- Cour de justice de l'Union européenne, communiqué de presse n° 48/16, "La nouvelle directive de l’Union européenne sur les produits du tabac est valide", https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-05/cp160048fr.pdf [15.11.2018]
NÓTA Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.<p>Source: Ibid.
LAW
ga caingean mar gheall ar shárú ar chearta agus saoirsí bunúsacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr recours pour violation des droits et libertés fondamentaux ("recurso de amparo")
SAINMHÍNIÚ Le "recurso de amparo" est formé devant le "Tribunal constitucional" pour violation des droits et libertés fondamentales par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime.
NÓTA CONTEXT: Espagne.
LAW
ga caingean shibhialta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en civil action
NÓTA XREF: civil party (A229986)
fr action civile
SAINMHÍNIÚ action ouverte à la victime d'une infraction pénale, en réparation du dommage subi, qui peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, ou séparément devant la juridiction civile. TAGAIRT Cornu, Vocabulaire juridique.
NÓTA CONTEXT: droit pénal;XREF: action publique (A323221); partie civile (A229986).;MISC: ne pas confondre avec l'action en matière civile (action intentée devant une juridiction civile, sans lien avec une affaire pénale).;UPDATED: ERS 08/04/2003
de Privatanklage | Privatklage | Adhäsionsklage | Nebenklage
SAINMHÍNIÚ "Adhäsionsklage": direkte Geltendmachung zivilrechtl. (Ö: privatrechtl.) Ansprüche (d.h. Schadenersatz bzw. Entschädigung) im Rahmen eines Strafverfahrens (in Ö, CH, seltener DE); der durch e. rechtswidrige Tat Verletzte kann sich der öffentl. (durch d. Staatsanw. erhobenen) Klage in DE mit e. "Nebenklage" anschliessen (§395 ff. StPO(DE) oder - bei leichteren Vergehen - selbst "Privatklage" erheben (§374 ff. StPO(DE); in Ö umfasst die "Privatanklage" beide Aspekte (§2 u.46 ff. StPO(Ö); beides dient der Stärkung d. Rechtsstellung d. Verletzten in e. etwaigen nachfolgenden Zivilverfahren TAGAIRT Council-DE
NÓTA CONTEXT: Strafrecht;XREF: Anschlussverfahren, Adhäsionsverfahren IATE:927500 ;DIV: KW 04/06/2004;UPDATED: RSZ 10/06/2004
LAW · International trade
ga caingean toirpéid TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr action "torpille"
SAINMHÍNIÚ stratégie bien connue consistant, pour une entreprise se sentant menacée d’une action en contrefaçon, à prendre l’initiative d’une procédure en nullité du brevet concerné afin de ralentir le déroulement d’une éventuelle procédure en contrefaçon TAGAIRT Conclusions de l'avocat général Léger dans l'affaire C-539/03, CELEX:62003C0539/FR
Rights and freedoms · SOCIAL QUESTIONS · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga ceart chun cómhargála agus chun caingne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en right of collective bargaining and action
NÓTA The right to negotiate and to take collective action is a fundamental workers' right which also stems from trade union law (Article 12 of the EU Charter) This right involves the recognition of negotiation in order to resolve trade disputes or to conclude collective agreements, and the right to take collective action, in cases where there is a conflict of interests, including strike action, which is specifically established Article 28 of the EU Charter. Like the right to information and consultation (Article 27 of the Charter), the right to negotiation and collective action arises from the promotion and practice of social dialogue (Articles 138 and 139 EC). (See EP website, explanatory notes on the EU Charter of Fundamental Rights: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art28/default_en.htm )
fr droit de négociation et d'actions collectives
NÓTA Le droit de négociation et d'actions collectives constitue un droit fondamental des travailleurs, qui découle aussi du droit syndical. (article 12 de la Charte) Ce droit implique la reconnaissance de la négociation pour le règlement de conflits du travail ou pour la conclusion de conventions collectives, et la reconnaissance du droit d'agir collectivement en cas de conflits d'intérêts, y compris par la grève, expressément prévue ici. Comme le droit à l'information et à la consultation (article 27 de la Charte), le droit de négociation et d'actions collectives relève de la promotion et la pratique du dialogue social. (articles 138 et 139 CE) (Site Internet du Parlement européen, notes explicatives sur la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art28/default_fr.htm [08.09.2009])
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga is follasach gur drochúsáid í an chaingean TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · LAW
ga tarscaoileadh ceart caingne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en waiver of a right of action
SAINMHÍNIÚ In the French legal system, differs from "désistement d'instance", which is a procedural step, in that it implies abandonment of a right.
NÓTA XREF: withdrawal from proceedings (A065166);MISC: The Rules of Procedure of the Court of Justice make no distinction between "désistement d'action" and "désistement d'instance", referring merely to "désistement" and "désister". In the title of Article 77, this is translated as "discontinuance", while Article 69(5) refers to "a party who discontinues or withdraws from proceedings".
fr désistement d'action
SAINMHÍNIÚ abandon d'une prétention dans une procédure judiciaire; se distingue du désistement d'instance en ce qu'il emporte renonciation à l'action et qu'une nouvelle demande est désormais irrecevable. TAGAIRT d'après Cornu, Vocabulaire juridique.
NÓTA XREF: désistement d'instance (A065166;MISC: les juridictions communautaires ne parlent que du "désistement" (sans complément): cf. règlement de procédure de la Cour de justice (version codifiée : JO C 193/2003, p. 1).
de Klageverzicht
SAINMHÍNIÚ Einseitige Erklärung des Klägers, dass der Klageanspruch nicht (mehr) besteht. Anders als bei der Klagerücknahme kommt es zu einem rechtskräftigen Urteil, das nicht mehr mit Rechtsmitteln angegriffen werden kann und bewirkt, daß sich kein Gericht mehr mit dieser Sache beschäftigt werden darf. TAGAIRT < http://ruessmann.jura.uni-sb.de/rw20/wiwieinf/wix.htm > (4.6.2004)
NÓTA XREF: Vgl. "Klagerücknahme" (A065166)
LAW
ga tionscain caingean TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
caingean (bain)
action (jurisprudence)
caingean aicmeach
class action
caingean aisghabhála maoine
action for recovery of property
caingean ar chás
action on case
caingean dlí
action at law
caingean smachta
disciplinary action
cealú caingne
abatement of action
comhdhlúthú caingne
consolidation of actions
luíonn ábhar caingne ann
an action lies

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
ábhar i gcaingean (fir1)
chose in action
caingean (bain2, gu: caingne, ai: caingne, gi: caingne)
action (at law)
caingean ar an gcás (bain2)
action on the case
cúis chaingne (bain2)
cause of action
níl aon ábhar caingne ann (fir1)
no action lies
Lógó gaois.ie
gaois.ie