Léim go dtí an príomhábhar Léim go dtí an bosca cuardaigh
NA SCÉALTA IS DÉANAÍ AR BHLAG NA dTIONSCADAL

Nuashonrú déanta ar na huirlisí geoshuímh ar Logainm.ie

Rinneadh nuashonrú teicniúil ar Logainm.ie le déanaí a chuireann go mór le hinchuardaitheacht shaibhreas an bhunachair. Mar chuid den fhorbairt seo, a rinneadh ar mhaithe le feidhmiúlacht na n-uirlisí geoshuímh a fheabhsú, cuireadh c.14,000 sráid nua leis an mbunachar agus cuireadh geochód le c.16,000 sráid eile a bhí sa bhunachar cheana. »»»

Meitheal Dúchas: Cúig bliana ar an bhfód

Is cúis mhór bhróid agus cheiliúrtha dúinn go bhfuil Meitheal Dúchas cúig bliana ar an bhfód! Sílimid gur fiú agus gur mithid súil a chaitheamh ar dhul chun cinn na hoibre, go háirithe le bliain anuas. »»»

Rúin na hAthbhliana 2020

Spléachadh ar chuid de na nithe a bheas idir lámha ag grúpa taighde Gaois sa bhliain úr 2020. »»»

AR AN SUÍOMH SEO
Corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha
Corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla
Téarmaí dlí agus reachtaíochta de chuid na hÉireann agus iontrálacha Gaeilge ó IATE
Bailiúchán nathanna a tiomsaíodh as saothar foilsithe an Athar Peadar Ó Laoghaire
Scéalta nuachta ó fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Cláraigh dár liosta ríomhphoist!
Gach eolas i dtaobh an tsuímh seo agus i dtaobh fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU
Foilseacháin taighde de chuid fhoireann na dtionscadal in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní teanga agus téarmaíochta áirithe atá forbartha ag Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU a chur ar fáil don phobal. Is torthaí taighde iad na hacmhainní seo ar thionscadail a maoiníodh go seachtrach agus ar shaothar taighdeoirí aonair.

Scoil is ea Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina ndéantar teagasc agus taighde idirdhisciplíneach trí mheán na Gaeilge. Tá forbairt agus bainistiú na n‑acmhainní téarma.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi chúram Fiontar & Scoil na Gaeilge, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha.

gaois.ie