Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

11 toradh

 1. LAW · SOCIAL QUESTIONS|migration
  eachtrannach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Maidir le heachtrannaigh ag a bhfuil ceadanna cónaithe bailí arna n-eisiúint ag ceann amháin de na Ballstáit, féadfaidh siad, ar bhonn an cheada sin agus ar bhonn doiciméid bhailí taistil, gluaiseacht faoi shaoirse ar feadh tréimhse suas go trí mhí in aon tréimhse sé mhí laistigh de chríocha na mBallstát eile, ar choinníoll go gcomhlíonann siad na coinníollacha iontrála dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), (c) agus (e) de Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) agus nach bhfuil siad ar liosta náisiúnta foláireamh an Bhallstáit lena mbaineann.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta, CELEX:32010R0265/GA
  náisiúnach tríú tír Tagairt Rialachán (AE) 2017/2225 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta, CELEX:32017R2225/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga 'náisiúnaigh tríú tír' an uimhir iolra a bhíonn air seo go iondúil
  Comhthéacs 'Eiseofar an doiciméad taistil Eorpach um fhilleadh saor in aisce don náisiúnach tríú tír.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/1953 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994, CELEX:32016R1953/GA
  Sainmhíniú aon duine nach saoránach de chuid an Aontais é nó í Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú, CELEX:32007R0862/GA
  Drittstaatsangehöriger | Drittstaater | Drittausländer
  de
  Sainmhíniú nach EU-Recht Person, die nicht Unionsbürger im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 EG-Vertrag ist und die nicht das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr nach Artikel 2 Absatz 5 des Schengener Grenzkodex CELEX:32006R0562/DE genießt Tagairt RL 2008/115/EG über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, ABl. L_348/2008, CELEX:32008L0115/DE
  third-country national | non-EU national | alien | non-EC national | TCN
  en
  Sainmhíniú any person who is not a citizen of the Union within the meaning of the TFEU and who is not a person enjoying the Community right of free movement as defined in the Schengen Borders Code Tagairt Council-EN, based on Directive 2008/115/EC on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, CELEX:32008L0115
  Nóta NB: See also the definition of "third-country national" in Article 2(6) of the Schengen Borders Code CELEX:32016R0399 .For more information on national terms (e.g. "alien" and "foreign national" in the UK) and definitions see IATE:3556867 .
  étranger | ressortissant de pays tiers | ressortissant d'un pays tiers
  fr
  Sainmhíniú dans la législation de l'UE, ce terme désigne toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens du TFUE ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation définie par le code frontières Schengen Tagairt Conseil-FR, d'après la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
 2. CJEU|LAW|Law on aliens
  neamhnáisiúnach Tagairt Airteagal 2 Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 2001 http://www.acts.ie/ga.act.2001.0015.1.html#s2_p8 [06.03.2014] / Leachlain S. Ó Catháin, 'Focal sa Chúirt', Coiscéim, Baile Átha Cliath, An tarna hEagrán 2002, ISBN Null, lch 209 / Brian Hunt, 'Murdoch's Dictionary of Irish Law 5th Edition', Tottel 2009 - ISBN: 987-1-84766-164-7 pg 827-828 non-national / Foclóir Eacnamaíocht Bhaile/Dictionary of Home Economics http://focal.ie/Search.aspx?term=neamhn%C3%A1isi%C3%BAnach [06.03.2014]
  ga
  Comhthéacs ciallaíonn ‘neamhnáisiúnach’ duine nach saoránach Éireannach - non-national’ means a person who is not an Irish citizen Tagairt Airteagal 2 Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 2001 http://www.acts.ie/ga.act.2001.0015.1.html#s2_p8 [06.03.2014]
  náisiúnach coigríche Tagairt IATE:846255
  ga
  eachtrannach Tagairt Airteagal 2 Acht na nEachtrannach 1935 http://www.acts.ie/ga.act.1935.0014.1.html#sec2 [06.03.2014] / Leachlain S. Ó Catháin, 'Focal sa Chúirt', Coiscéim, Baile Átha Cliath, An tarna hEagrán 2002, ISBN Null, lch 177 / Brian Hunt, 'Murdoch's Dictionary of Irish Law 5th Edition', Tottel 2009 - ISBN: 987-1-84766-164-7 pg 44-45
  ga
  Comhthéacs San Acht so cialluíonn an focal “eachtrannach” duine nách saoránach de Shaorstát Éireann - In this Act the word "alien" means a person who is not a citizen of Saorstát Eireann. Tagairt Airteagal 2 Acht na nEachtrannach 1935 http://www.acts.ie/ga.act.1935.0014.1.html#sec2
  duine nach náisiúnach é nó í Tagairt Alt 1 (1) an tAcht Inimirce 1999 http://www.acts.ie/ga.act.1999.0022.1.html#sec1 [06.03.2014]
  ga
  Comhthéacs Ciallaíonn “duine nach náisiúnach é nó í” eachtrannach de réir bhrí Acht 1935 seachas eachtrannach nach bhfuil feidhm, de bhua ordaithe faoi alt 10 den Acht sin, ag aon cheann d'fhorálacha an Achta sin maidir leis nó léi Tagairt Alt 1 (1) an tAcht Inimirce 1999 http://www.acts.ie/ga.act.1999.0022.1.html#sec1 [06.03.2014]
  náisiúnach eachtrach (foreign national) Tagairt IATE:846255 / Airteagal 45 Coinbhinsiún Lugano http://www.acts.ie/ga.act.1988.0003.2.html#sched1 [06.03.2014] / Leachlain S. Ó Catháin, 'Focal sa Chúirt', Coiscéim, Baile Átha Cliath, An tarna hEagrán 2002, ISBN Null, lch 208
  ga
  Fremder | Ausländer
  de
  Sainmhíniú (1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist. [DE] (2) Fremder [ist], wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt. [AT] Tagairt (1) § 2 Aufenthaltsgesetz (18.9.2020)
  Nóta Art. 116 GG: Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.
  non-national | foreign national | alien
  en
  Nóta There is no one term which is adequate in all contexts. Alien is historical, but carries unfortunate connotations and is somewhat obsolete : it is not used in either the Immigration Act 1971 or in the Immigration Rules. Foreign national excludes stateless persons, and may refer either to non UK nationals or non-EEA nationals. Foreigner is commonly used, but has no legal definition. In most contexts, foreign national may be the preferable term. Within the UK, a person subject to immigration and asylum legislation is a person who does not fall into other defined categories. For example, a person who is neither a British citizen nor a Commonwealth citizen with the right of abode nor a person who is entitled to enter or remain in the United Kingdom by virtue of the provisions of the 2006 EEA Regulations requires leave to enter the United Kingdom(Immigration Rules paragraph 7 ukba.homeoffice.gov.uk) Again,'where a person is not a British citizen (a) he shall not enter the United Kingdom unless given leave to do so' (Immigration Act 1971 section 3, as amended opsi.gov.uk)
  étranger | ressortissant étranger
  fr
  Sainmhíniú Personne n'ayant pas la nationalité du pays. Tagairt Direction générale du Multilinguisme, Cour de justice de l'Union européenne, le 05.06.2013.
  Nóta Note d'application: Voir les notions plus spécifiques «ressortissant d'un pays tiers» IATE:3584020 ou «citoyen de l'Union européenne» IATE:3584016 . .«Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile» [FR] http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20090312 (12.03.09), art. L.111-1) CuriaTerm:
 3. ENVIRONMENT · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences
  speiceas andúchasach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  nichteinheimische Art | fremdländische Art | Exot | nicht heimische Art | nichtheimische Art | gebietsfremde Art | exotische Art
  de
  Sainmhíniú Tier- oder Pflanzenart, die im Gegensatz zu den einheimischen, von Natur aus vorkommenden Arten erst durch den Einfluss des Menschen beabsichtigt oder unbeabsichtigt in ein Gebiet gelangt ist Tagairt vgl. Bundesamt f. Naturschutz (DE) http://www.bfn.de/0302_neobiota.html (28.10.13)
  Nóta ANT: einheimische Art IATE:809373; s.a. invasive gebietsfremde Art IATE:926777
  non-native species | NNS | non-indigenous species | nonindigenous species | exotic species | alien species
  en
  Sainmhíniú species, subspecies or lower taxon, introduced outside its natural past or present distribution; includes any part, gametes, seeds, eggs, or propagules of such species that might survive and subsequently reproduce Tagairt COP 6 Decision VI/23 (Alien species that threaten ecosystems, habitats or species), annex, http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7197 [15.3.2013]
  espèce exotique
  fr
  Sainmhíniú ""espèce exotique" s'entend d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur, introduit hors de son aire de répartition naturelle, passée ou présente; comprend toutes les parties, gamètes, graines, oeufs ou propagules d'espèces de ce type qui pourraient survivre et se reproduire" Tagairt Décision de la COP VI/23 (Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces), annexe, http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?lg=0&dec=VI%2f23)%2c (7.12.2006)
 4. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · SOCIAL QUESTIONS|migration
  comhliosta d'eachtrannaigh a bhfuil foláireamh eisithe ina leith ar mhaithe le hiontráil a dhiúltú dóibh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gemeinsame Liste von zur Einreiseverweigerung ausgeschriebenen Drittausländern
  de
  Sainmhíniú schengenweite Liste von Drittausländern - also Ausländer, die keinem der Schengen-Vertragsstaaten angehören -, die wegen einer Straftat verurteilt worden sind oder gegen die der begründete Verdacht besteht, dass sie schwere Straftaten begangen haben Tagairt vgl. datenschutz.hessen.de http://www.datenschutz.hessen.de/_old_content/tb29/k12p1.htm (13.11.09)
  Nóta DIV: ajs 13.11.09
  common list of aliens for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry
  en
  Nóta CONTEXT: Schengen Convention.; XREF: See also "refus d'entrée" in other contexts.
  liste commune des étrangers signalés aux fins de non-admission
  fr
 5. ENVIRONMENT · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences|biology
  speiceas coimhthíoch ionrach Tagairt Global Invasive Species Programme, http://www.eea.europa.eu/ga/articles/slugai-marfacha-agus-coimhthigh-eile-ta-bitheagsulacht-na-heorpa-ag-imeacht-as-radharc-ar-luas-lasrach [28.09.2016]agus http://www.eea.europa.eu/articles-ga/slugai-marfacha-agus-coimhthigh-eile-ta-bitheagsulacht-na-heorpa-ag-imeacht-as-radharc-ar-luas-lasrach [27.04.2009]
  ga
  Comhthéacs "Aithnítear leathadh na speiceas coimhthíoch ionrach (SCI) anois mar cheann de na bagairtí is mó do leas eiceolaíoch agus eacnamaíoch na cruinne. Tá an t-uafás dochair á dhéanamh ag na speicis seo don bhithéagsúlacht agus do na córais nádúrtha luachmhara talmhaíochta ar a bhfuil muid ar fad ag brath. Tá na tionchair sláinte, díreach agus neamhdhíreach araon, ag dul i dtromchúise i rith an ama agus is minic ar doleigheasta an dochar don nádúr. Cuirtear breis leis na héifeachtaí sin leis an athrú domhanda agus leis an gcur isteach ceimiceach agus fisiciúil a dhéantar ar speicis agus ar éiceochórais." Tagairt Global Invasive Species Programme, http://www.eea.europa.eu/ga/articles/slugai-marfacha-agus-coimhthigh-eile-ta-bitheagsulacht-na-heorpa-ag-imeacht-as-radharc-ar-luas-lasrach [28.09.2016]
  speiceas ionrach Tagairt Achoimre Feidhmiúcháin ar an Measúnú Tionchair a ghabhann leis an Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle CELEX:52013SC0322/GA
  ga
  Comhthéacs "Bíonn roinnt speiceas ionrach agus déanann siad an‑chuid damáiste i dtíortha áirithe ach iad neamhdhíobhálach nó rathúil fiú i dtíortha eile." Tagairt Achoimre Feidhmiúcháin ar an Measúnú Tionchair a ghabhann leis an Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle CELEX:52013SC0322/GA
  Sainmhíniú Speiceas coimhthíoch atá tar éis é féin a bhunú in éiceachórais nádúrtha nó leathnádúrtha, ar gníomhaí i dtreo an athraithe é agus ar bagairt é don éagsúlacht bhitheolaíoch dúchasach. Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar Convention on Biological Diversity Glossary of Terms, www.cbd.int/invasive/... [02.03.2009]
  nichtheimisch | invasive gebietsfremde Art | invasive Art | nichteinheimisch | nicht-einheimisch | nicht heimisch
  de
  Sainmhíniú nichtheimische Art IATE:783663 , welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährdet Tagairt Übereinkommen über die biologische Vielfalt, Art. 8 Buchst. h http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/UN-Dokumente_zB_Resolutionen/UEbereinkommen_ueber_biologische_Vielfalt.pdf (28.10.13)
  Nóta DIV: FLI 30/01/2002; UPD: aih, 15.6.09, aka 28.10.13
  nuisance nonindigenous species | IAS | invasive alien species | nuisance non-native species | invasive species | alien invasive species | nuisance alien species | invasive non-native species | INNS | invasive exotic species | invasive nonindigenous species | nuisance exotic species
  en
  Sainmhíniú alien species [ IATE:783663 ] whose introduction and/or spread threaten biological diversity Tagairt COP 6 Decision VI/23, footnote (57) http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7197 [10.10.2013]
  Nóta Defined for the purposes of Regulation (EU) No 1143/2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species as 'an alien species whose introduction or spread has been found to threaten or adversely impact upon biodiversity and related ecosystem services'. See also:- invasive plant (narrower) [ IATE:3514373 ] - alien species (related) [ IATE:783663 ]
  EEE | espèce exotique envahissante | espèce envahissante
  fr
  Sainmhíniú espèce exotique dont l'introduction et/ou la propagation menace la diversité biologique. Tagairt Décision de la COP VI/23 (Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces), annexe ii, http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7197
 6. ENVIRONMENT|natural environment|wildlife · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences
  speiceas coimhthíoch ionrach is ábhar imní don Aontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcás ina bhfuil riosca suntasach ann go leathfaidh speiceas coimhthíoch ionrach is ábhar imní don Aontas chuig Ballstát eile, tabharfaidh na Ballstáit a bhfuil an speiceas sin iontu fógra láithreach do na Ballstáit eile agus don Choimisiún. I gcás inarb iomchuí, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann bearta bainistíochta atá aontaithe go comhpháirteach a bhunú. I gcás ina bhféadfadh tríú tíortha dul faoi thionchar an leata, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann a dhícheall na tríú tíortha lena mbaineann a chur ar an eolas.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú, CELEX:32014R1143/GA
  Sainmhíniú speiceas coimhthíoch ionrach a meastar go n-éilíonn a dhrochthionchar gníomhaíocht chomhbheartaithe ar leibhéal an Aontais Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú, CELEX:32014R1143/GA
  invasive gebietsfremde Art von unionsweiter Bedeutung
  de
  Sainmhíniú invasive gebietsfremde Art, deren nachteilige Auswirkungen für so erheblich eingeschätzt wurden, dass sie ein konzertiertes Vorgehen auf Unionsebene erfordern Tagairt Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten
  invasive alien species of Union concern
  en
  Sainmhíniú invasive alien species whose adverse impact has been deemed such as to require concerted action at Union level Tagairt Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
  espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
  fr
  Sainmhíniú espèce exotique envahissante dont les effets ont été jugés néfastes au point de nécessiter une action concertée au niveau de l'Union Tagairt COM-FR d'après le règlement (UE) n° 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
 7. CJEU|LAW|Law on aliens
  beart aistrithe Tagairt ---
  ga
  ordú aistrithe Tagairt Lch 158 European Migration Network Asylum and Migration Glossary 2.0, Eanáir 2012, http://www.emn.ie/media/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_January_20102.pdf [12.02.2014] / Riail 2 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006 I.R. Uimh. 656 de 2006 http://www.inis.gov.ie/en/INIS/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf/Files/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf[12.02.2014]
  ga
  beart ionnarbtha Tagairt IATE:144410
  ga
  Sainmhíniú Cinneadh riaracháin nó cinneadh breithiúnaigh nó gníomh lena n-ordófar aistriú. [UE] Tagairt Lch 158 European Migration Network Asylum and Migration Glossary 2.0, Eanáir 2012, http://www.emn.ie/media/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_January_20102.pdf [12.02.2014] [Translated definition from EN]
  Nóta De réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006 is féidir leis an Aire Dlí agus Cirt ceangal ar chuir ar dhuine, trí ordú imeacht as an Stát faoi cheann tréimhse ama sonraithe san ordú nach mbeidh, go hiondúil, níos giorra ná 10 lá oibre. Is féidir ordú den sórt seo a dhéanamh i gcás duine gur diúltaíodh cárta cónaithe nó deimhniú nó cárta buanchónaithe dó nó di, duine a sháraigh ceanglas eile a chuireadh orthu de réir na rialacha inimirce, duine nach bhfuil i dteideal a bheith sa Stát a thuilleadh de réir na rialacha inimirce nó duine go raibh a iompar nó a gníomhaíocht den sórt a d’fhágfadh go mbeadh sé in aghaidh beartais phoiblí nó go gcuirfí an tslándáil phoiblí nó an tsláinte phoiblí i mbaol dá dtabharfaí cead don duine le fanacht sa Stát, dar leis an Aire. Níl Éire ná an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i dTreoir 2008/115/CE maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go mídhleathach a chur ar ais (IO L 348, 24.12.2008, lch. 98)
  aufenthaltsbeendende Maßnahme
  de
  Sainmhíniú Maßnahme, die einen Ausländer dazu zwingt, in sein Herkunftsland, ein Transitland oder einen anderen Drittstaat auszureisen. Tagairt [Translated definition from FR]
  Nóta Selon le droit allemand (Aufenthaltsgesetz - AufenthG http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/ ), un étranger est obligé à quitter le territoire allemand, lors qu’il ne dispose (plus) du titre de séjour requis. Cette obligation de quitter le territoire existe ou naît donc lorsque l'étranger n’a jamais obtenu un tel titre ou lorsque celui-ci est devenu caduc. Un titre de séjour devient caduc, notamment, - en cas d’un titre de séjour à durée limitée, à la date d’expiration de sa validité ; - en cas d’un titre de séjour assorti d’une condition de caducité, avec la réalisation de cette condition ; - lorsque l’étranger s’absente du territoire allemand pour une durée qui ne peut plus être considérée comme temporaire ; - par une décision de l’autorité administrative compétente mettant fin au séjour. . La décision de l’autorité administrative compétente mettant fin au séjour peut être - Rücknahme des Aufenthaltstitels - § 51 I Nr. 3 AufenthG, lorsque, par exemple, l’étranger a obtenu ce titre en faisant des fausses déclarations ; - Widerruf des Aufenthaltstitels - § 51 I Nr. 4, § 52 AufenthG, lorsque, par exemple, l’étranger change de nationalité ; - Ausweisung - § 51 I Nr. 5, § 53 et ss. AufenthG, lorsque celui-ci, par son comportement, porte atteinte à l’ordre et la sécurité publics ou d’autres intérêts essentiels de la République fédérale allemande, notamment lorsque l’étranger a commis certaines infractions pénales ; - Abschiebungsanordnung CuriaTerm:5377 - § 58a AufenthaltG qui permet, à titre de mesure d’exception, une procédure accélérée et qui ne peut être prise qu’à l’égard d’un étranger portant atteinte à la sécurité nationale ou représentant une menace terroriste. . Il convient d'opérer une distinction entre ces "décisions" obligeant un étranger de quitter le territoire allemand et l’exécution forcée qui peut prendre la forme - d’une « Abschiebung» IATE:3583845 (§ 58 AufenthG) ou - d’une « Zurückschiebung » IATE:3585272 (§ 57 AufenthG), la première de ces deux mesures constituant la mesure d’exécution de droit commun, tandis que la seconde ne peut s’appliquer qu’aux étrangers qui sont entrés au territoire allemand sans l'autorisation requise. La « Abschiebung et la « Zurückschiebung » ne font pas naître une obligation de quitter le territoire, mais elles présupposent bien l’existence d’une telle obligation devenue exécutoire. .// Im deutschen Recht ist ein Ausländer dazu verpflichtet, das Staatsgebiet zu verlassen, wenn er keinen Aufenthaltstitel (mehr) besitzt. Die Ausreisepflicht be- oder entsteht, wenn der Ausländer nie einen solchen Aufenthaltstitel besaß bzw. wenn dieser unwirksam geworden ist. Die Grundverwaltungsakte sind von der Verwaltungsvollstreckung („Abschiebung“ IATE:3583845 und „Zurückschiebung“ IATE:3585272 ) zu unterscheiden, die die zwangsweise Durchsetzung der oben genannten Verwaltungsakte darstellen. Diese setzen jeweils eine Ausreisepflicht im Sinne von § 50 AufenthG voraus.
  removal order | measure terminating the legal stay of an alien
  en
  Sainmhíniú Any kind of measure which has the effect of compelling a non-national to return to his country of origin, country of transit or a third country. Tagairt Directorate-General for Multilingualism, Court of Justice of the European Union, le 09.01.2014.
  Nóta The concept of this entry has a generic meaning and encompasses all forms of measures used to terminate the stay of an alien (such as administrative removal and deportation in the UK). . In the EU legal system the legal content of “removal order” is not clearly defined, and the term has been used in some EU texts to refer to measures terminating the legal stay of an alien.
 8. EUROPEAN UNION|European construction|European Union · SOCIAL QUESTIONS|migration
  a chinntiú nach mbainfear leas as an tearmann chun críoch atá bunoscionn leis na críocha ar ceapadh chucu é Tagairt Conradh Amstardam, Prót. maidir le tearmann do náisiúnaigh de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, Brollach
  ga
  prevent the institution of asylum being resorted to for purposes alien to those for which it is intended
  en
  empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné
  fr
 9. SOCIAL QUESTIONS|migration
  duine gan doiciméid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  duine gan cáipéisí inimirce Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  papierloser Mensch | Person ohne Papiere | Person ohne gültige Ausweispapiere | Mensch ohne Papiere
  de
  Sainmhíniú Person, die sich nicht ausweisen kann bzw. sich ohne gültigen Aufenthaltstitel im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält Tagairt Council DE
  Nóta Kontext: Einwanderung und Asyl
  undocumented migrant | undocumented people | undocumented person | undocumented alien
  en
  Sainmhíniú person with no identity documents or, in the case of a foreign national, no documents showing compliance with the laws of the host country Tagairt Council-EN
  Nóta The term "undocumented migrant" is used in the United States to refer to "irregular (im)migrants", and is defined by the International Organisation for Migration (IOM) as a non-national who enters or stays in a country without the appropriate documentation. However, some unauthorised migrants do possess documents such as passports and ID cards, so using the term "undocumented" to refer to such cases can be misleading..Reference: Council-EN, based on:1. 'undocumented migrant', R. Perruchoud and J. Redpath-Cross, Glossary on Migration, 2nd Edition, International Organisation for Migration, 2011 http://publications.iom.int/bookstore/free/Glossary%202nd%20ed%20web.pdf [25.6.2014]2. Morehouse, C. and Blomfield, M., Irregular Migration in Europe, Migration Policy Institute, 2011 http://www.migrationpolicy.org/research/TCM-irregular-migration-europe [26.6.2014]See also:- IATE:3547686 for "undocumented migrant",- IATE:2250367 for "irregular migrant",- IATE:815966 for "irregular immigrant".
  personne sans papiers | sans-papiers
  fr
  Sainmhíniú personne qui ne possède pas les documents qui lui permettent de justifier son identité et, si elle est étrangère, de la régularité de sa situation dans le pays (pièce d'identité, carte de séjour, permis de travail, ...) Tagairt Le Petit Larousse grand format 2005
  Nóta Ce terme peut désigner tant des personnes résidant dans le pays dont elles sont ressortissantes que des étrangers, mais il est plus souvent employé au sujet de ces derniers.Voir aussi la fiche IATE:3547686 migrant sans papiers.